English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Komisja Trójstronna zajmie się problemem telepracy

11-10-2011

Zespół ds. prawa pracy i układów zbiorowych Komisji Trójstronnej, z aktywnym udziałem przedstawicieli Pracodawców RP, negocjuje propozycje zmian w sprawie telepracy.

 

Jak wynika z najnowszych badań, 3,2 proc. polskich pracodawców zatrudnia pracowników w formie telepracy. Na Zachodzie jest to kilkanaście procent. - Praca na odległość nie jest u nas tak popularna jak na Zachodzie głównie ze względu na nałożone na pracodawców szczegółowe obowiązki w zakresie BHP oraz reglamentację stanowisk, które mogą być organizowane w systemie telepracy - tłumaczy ekspert Pracodawców RP, Wioletta Żukowska.

 

Problematyczna jest np. kwestia zatrudniania przedstawicieli handlowych w formie telepracy. Państwowa Inspekcja Pracy dokonuje wykładni, zgodnie z którą nie wszyscy przedstawiciele handlowi mogą być telepracownikami. - Konieczne jest poszerzenie katalogu stanowisk oraz zmiana kodeksowej definicji telepracy. Należy też dążyć do stworzenia szerokiej definicji, zgodnie z którą w tej formie mogą być wykonywane każde zadania wymagające indywidualnego porozumiewania się na odległość, w tym także przy wykorzystaniu przesyłu danych - mówi Wioletta Żukowska.

 

Innym problemem jest odpowiedzialność pracodawcy za BHP w domu telepracownika. Zdaniem Pracodawców RP z całą pewnością powinna ona zostać ograniczona. - Obecnie prawo nakłada na pracodawców obowiązki, których realizacja w praktyce często jest niemożliwa. Trzeba przypomnieć, że w przypadku chałupników, których sytuacja jest podobna do telepracowników, większość przepisów działu dziesiątego k.p. jest wyłączona - zauważa Wioletta Żukowska.

 

Telepraca jest szansą na aktywizację zawodową grup społecznych zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy, głównie kobiet sprawujących opiekę nad dziećmi oraz osób niepełnosprawnych. - Dobrym rozwiązaniem byłoby dofinansowanie np. do zakupu sprzętu, środki mogłyby być wypłacane z Funduszu Pracy lub PFRON - mówi Wioletta Żukowska.

 

Inna propozycja dotyczy rozszerzenia telepracy na umowy cywilnoprawne, tak jak przewiduje to europejskie porozumie ramowe z 2002 r. W opinii Pracodawców RP w tym przypadku wątpliwości nasuwa kwestia obowiązków z zakresu BHP oraz odpowiedzialności pracodawcy za sprzęt.


- Wielokrotnie sygnalizowaliśmy potrzebę zmiany przepisów dotyczących telepracy, dlatego promując tę nowoczesną formę zatrudnienia zapraszamy już w najbliższy czwartek, 13 października o godz. 11, na debatę pt. „Co hamuje rozwój telepracy?”, która odbędzie się w siedzibie Pracodawców RP przy ul. Brukselskiej 7 - kończy Wioletta Żukowska.