English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Pracodawcy RP wzięli udział w Forum Korporacyjnym

24-10-2011

24 października w warszawskim hotelu Westin odbyło się spotkanie, w którym rozmawiano o propozycjach finansowania i zarządzania ryzykiem w sektorze MSP oraz o polskich doświadczeniach w tym zakresie.

 

Zdaniem Dyrektora Generalnego Pracodawców RP Marcina Gurdy ryzyko dotyczy wielu obszarów działalności przedsiębiorstw. Przede wszystkim wynika z niepewności co do kształtowania się popytu na oferowany przez danego przedsiębiorcę produkt lub usługę. - Małe i średnie przedsiębiorstwa mają ograniczone możliwości kształtowania cen na swoje dobra i usługi, podobnie jak cen swoich inwestycji, a z drugiej strony skala działalności nie daje im dużej siły negocjacyjnej w stosunku do dostawców - dodał Dyrektor Generalny Pracodawców RP. – Z drugiej strony przedsiębiorcy nie mogą zapominać, że ważne jest utrzymywanie adekwatnych zapasów, których poziom powinien z jednej strony pozwalać szybko reagować na pozytywne szoki popytowe, z drugiej zaś nie generował zbyt wysokich kosztów - ocenił dyr. Gurda.

 

Poważnymi źródłami ryzyka są m.in. ewentualny brak akceptacji dla produktu czy usługi firm oraz uzależnienie od zbyt małej liczby klientów lub dostawców. Z ryzykiem wiąże się także zewnętrze finansowanie. Od wielu lat problemem jest także skomplikowanie systemu prawnego. Jak zwrócił uwagę przedstawiciel Pracodawców RP, im więcej przepisów, tym trudniej prowadzić działalność gospodarczą.

 

- Pojawiają się opinie, że firmy z sektora MSP prognozują przyszłą sytuację na rynku raczej intuicyjnie niż przy wykorzystaniu narzędzi analitycznych - powiedział Marcin Gurda. - Badania nie pozostawiają jednak wątpliwości, że to właśnie one najlepiej przetrwały spowolnienie gospodarcze. Można nawet powiedzieć, że niektóre z nich wyszły z niego wzmocnione - tłumaczył Dyrektor Pracodawców RP. Jego zdaniem, by poprawić warunki firm w sektorze MSP, należałoby rzetelnie informować przedsiębiorców o możliwości korzystania z zewnętrznego finansowania. Poza tym instytucje finansowe powinny rozważyć najbardziej odpowiednią formę pomocy początkującym firmom w uzyskaniu kapitału.