English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Pracodawcy RP zabierają głos w sprawie konferencji klimatycznej w Durbanie

05-12-2011

Apel o Rozwój Zrównoważony

 

Zatroskani perspektywami najbliższej, ale i dalszej, przyszłości i jednocześnie mając na względzie naszą teraźniejszość apelujemy:

 

 • O stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju, które w istocie swojej chronią nie tylko obecne lecz i przyszłe pokolenia;
 • O racjonalizację wszystkich wysiłków, które podejmujemy dla wspólnego dobra ludzkości i środowiska, co oznacza nieustanne stosowanie zasady optymalizacji kosztów;
 • O zachowanie równowagi pomiędzy komfortem i konsumpcją a rozwojem, bezpieczeństwem i zachowaniem zasobów;
 • O ochronę miejsc pracy wszędzie tam, gdzie działania w deklaracji proklimatyczne nie redukują emisji w wymiarze globalnym, lecz tylko relokują jej źródła;
 • O odstąpienie od preferowania jednych źródeł paliw i dyskryminowania innych ponieważ, jak wskazują instytucje opiniotwórcze jak Międzynarodowa Agencja ds. Energii, wszystkie technologie wytwarzania i wszystkie źródła energii są potrzebne światu w celu zapewnienia stabilnych i bezpiecznych dostaw energii;
 • O ocenę proekologicznego nastawienia narodów i społeczeństw nie z punktu widzenia ich emisji produkcyjnej na jednostkę PKB lecz także z punktu widzenia ich emisji konsumpcyjnej na głowę mieszkańca, co jest miarą znacznie bardziej etyczną nie preferuje nadkonsumpcji bogatych społeczeństw postindustrialnych.

 

Naszym zdaniem aby sprawnie i skutecznie wdrożyć te zasady należy:

 

 • Poszukiwać najtańszych metod racjonalizacji użytkowania energii i środowiska ze szczególnym uwzględnieniem możliwości gospodarek w fazie rozwoju;
 • Poszukiwać wszystkich dostępnych źródeł paliw i energii wkładając wysiłek w ich jak najbardziej efektywne wydobywanie, wytwarzanie i użytkowanie;
 • Poszukiwać mechanizmów optymalizacji kosztów ochrony zasobów, środowiska i klimatu;
 • Poszukiwać sposobów ciągłego zwiększania konkurencyjności produkcji opartej o rozwiązania proekologiczne (zeroenergetyczne, niskoemisyjne itp.), pamiętając zarazem o obu filarach rozwoju zrównoważonego – na który, oprócz zapewnienia równowagi przyrodniczej, składa się także trwały rozwój społeczno-gospodarczy;
 • Poszukiwać dróg, metod i sposobów informowania i edukowania społeczeństw
 • o obiektywnych powodach i naukowych podstawach stosowania zasad zrównoważonego rozwoju.


Apelujemy do wszystkich naszych przedstawicieli, aby przyjęli i propagowali powyższe zasady i postulaty, odwołujemy się przy tym do fundamentalnego zapisu Art. 5 naszej Konstytucji, który zobowiązuje nasz kraj do realizacji zasad zrównoważonego rozwoju.

 

Synteza

Walka z tzw. zmianami klimatu nie może ograniczać się do promocji zjawiska emigracji przemysłu do regionów nie objętych regulacjami klimatycznymi. Regulacje światowe, a więc i europejskie winny mieć na celu optymalizację kosztów redukcji emisji a nie ich wzrost. Mamy obowiązek ochrony rynku europejskiego przed inwazją produktów z gospodarek wysokoemisyjnych. Podstawowym kierunkiem działań redukujących emisję winien być wzrost efektywności a wspierane winny być wszystkie prawdziwie niskoemisyjne technologie pozyskiwania energii.

 

Warszawa, dnia 1.12.2011r.
 

Pełna wersja dokumentu do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania

Apel o Rozwój Zrównoważony do polskich przedstawicieli uczestniczących w 17. konferencji klimatycznej ONZ w Durbanie.