English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Rada Ministrów ogranicza konsultacje społeczne

21-12-2011

Zgodnie z uchwałą rządu ocena społeczno-gospodarczych skutków regulacji nie będzie już konieczna na etapie przygotowywania założeń projektów aktów normatywnych. Zdaniem Pracodawców RP wpłynie to negatywnie na jakość stanowionego prawa.

Zgodnie z uchwałą założenia będą miały charakter zwięzłych i krótkich informacji, w formie tzw. testu regulacyjnego. - Będzie to jedynie wstępna analiza ekonomiczna, finansowa i społeczna, w której szacuje się proponowane rozwiązania, porównuje regulacje z obowiązującymi w innych państwach i wskazuje osobę odpowiedzialną za projekt. Ocena skutków regulacji (OSR) zostanie przedstawiona - jeśli w ogóle - dopiero na etapie konsultacji projektu aktu. Rząd będzie miał bowiem obowiązek przygotowania stanowiska OSR tylko do projektów ustaw. W przypadku innych aktów normatywnych może, ale nie musi, to zrobić - tłumaczy ekspert Pracodawców RP Piotr Rogowiecki.

 

Potrzebę wprowadzenia zmian Rada Ministrów tłumaczy koniecznością usprawnienia rządowego procesu legislacyjnego. - Być może rzeczywiście przyspieszy to stanowienie prawa, wątpliwe jest jednak, czy będzie to dobre prawo. Dotychczasowe doświadczenia Pracodawców RP wskazują, iż szybkość procedur nie sprzyja powstawaniu przemyślanych przepisów - mówi Rogowiecki. Jego zdaniem tego typu uchwała stoi w absolutnym przeciwieństwie do, współfinansowanego przez Unię Europejską, założeń projektu „Reforma procesu stanowienia prawa”, w których napisano: „Chodzi o to, by nowe prawo tworzone przez Rząd i Parlament odpowiadało na potrzeby społeczno-gospodarcze. […] Skutecznym instrumentem dla realizacji tego celu, stosowanym w krajach Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych, jest ocena skutków regulacji. Nie można także zapominać o sprawnym i transparentnym procesie konsultacji dokumentów (aktów prawnych) na wielu etapach ich tworzenia. Szerokie konsultacje aktu prawnego, czy też innego dokumentu rządowego, przez partnerów społecznych powinny być zawsze podstawą poprawnej regulacji.”

 

Ekspert Pracodawców RP przypomina, że już w 2009 r. doszło do innej, także niekorzystnej zmiany, która istotnie ograniczyła konsultacje społeczne. - Postanowiono, że nie ma wymogu opracowania i uzgodnienia projektu założeń projektu ustawy, jeżeli akt normatywny znajduje się w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Doprowadziło to do tego, że w praktyce rzadko kiedy dochodzi do przedstawienia stronie społecznej założeń projektu ustawy - mówi ekspert.

 

- Tak dużo mówi się w Polsce o konieczności tworzenia dobrego prawa i korzyściach płynących z włączania w ten proces partnerów społecznych. A tymczasem wprowadzane są rozwiązania, które umożliwiają unikanie konsultacji i arbitralne rozstrzyganie w istotnych, z punktu widzenia społeczno-gospodarczego, sprawach. Pracodawcy RP krytycznie odnoszą się do tego typu praktyk - podsumowuje Rogowiecki.