English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Czy to już koniec reformy systemu ochrony zdrowia?

23-01-2012

W przyjętym przez Radę Ministrów 30 grudnia 2011 r. wykazie prac legislacyjnych, oprócz zmiany sposobu naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne osób ubezpieczonych w KRUS, nie zawarto żadnego projektu ustawy reformującej system ochrony zdrowia. W wykazie nie ma także śladu po przygotowanym w poprzedniej kadencji tzw. drugim pakiecie ustaw zdrowotnych, który miał stanowić trzon reformy systemu ochrony zdrowia.

 

Jeszcze w połowie ubiegłego roku resort zdrowia zapowiadał szybkie przeprowadzenie kolejnego pakietu ustaw zdrowotnych. Odchodząca Minister Zdrowia, Ewa Kopacz, przekazała go w całości opinii publicznej pozostawiając nowemu Ministrowi praktycznie pełen komplet rozwiązań. Część ustaw, jak np. propozycja wprowadzenia Agencji Taryfikacji Świadczeń Medycznych, przeszła nawet proces konsultacjach społecznych. Tymczasem nowy wykaz prac legislacyjnych na 2012 rok nie zawiera żadnej ustawy z zakresu ochrony zdrowia. - Czy oznacza to, że nowy Minister ma całkowicie odmienną koncepcję reformy i zamierza od początku pracować nad projektami? - pyta Wiceprezydent Pracodawców RP, Andrzej Mądrala

 

Pracodawcy RP są zaniepokojeni tą sytuacją. Potrzeba reform systemowych w ochronie zdrowia była akcentowana przez wszystkie środowiska. Wprowadzenie konkurencji płatników, nowa regulacja w zakresie zdrowia publicznego, czy wprowadzenie norm jakościowych dotyczących świadczeń medycznych były wielokrotnie zapowiadane i długo oczekiwane. Teraz odsuwają się w czasie o kolejne lata. - Przy braku zdecydowanej inicjatywy legislacyjnej Ministerstwa Zdrowia, prowadzącej do zwiększenia efektywności systemu, sektor ochrony zdrowia czeka nie tylko niewydolność. W realiach nadchodzącego spowolnienia gospodarczego zagraża mu kompletna zapaść pod ciężarem rosnących kosztów opieki i starzejącego się społeczeństwa - twierdzi Andrzej Mądrala.

 

Pracodawcy RP wzywają Pana Ministra do opracowania, w duchu aktywnego dialogu społecznego, mapy drogowej zmian w systemie ochrony zdrowia. Deklarujemy pełne wsparcie takiego priorytetowego działania. Każda zmiana wrażliwego systemu opieki bezpośrednio wpływa bowiem nie tylko na pacjentów, ale także lekarzy i świadczeniodawców dlatego też reforma wymaga zrozumiałego planu oraz strategicznego wsparcia ze strony wszystkich partnerów. Brak mapy drogowej zrodzi jedynie pośpiech, brak zrozumienia, akceptacji, niepokój, a w efekcie chaos. Apelujemy więc o podjęcie przez Ministra Zdrowia działań, które pozwolą skoordynować działania wszystkich uczestników rynku w formie mapy drogowej reformy.