English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Więcej długotrwale bezrobotnych, mniej wypłacanych zasiłków

30-01-2012

Długotrwale bezrobotni Polacy to średnio połowa osób pozostających bez pracy. Zdaniem Pracodawców RP tendencje na rynku pracy wskazują, że rok 2012 nie przyniesie szczególnego wzrostu stopy bezrobocia, ale zwiększy się liczba osób, które będą zarejestrowane w urzędach pracy dłużej niż 12 miesięcy, co spowoduje pozbawienie ich zasiłku.

 

Zdaniem Pracodawców RP szczególnie niepokojącym zjawiskiem jest to, że choć państwo ponosi kolejne wydatki na zasiłki dla bezrobotnych i programy pomocy społecznej, nadal nie funkcjonują mechanizmy, które przynajmniej złagodziłyby zjawisko długotrwałego bezrobocia.

 

Zdaniem eksperta Pracodawców RP, Urszuli Milewskiej-Marzyńskiej, potrzebne jest korzystanie z instrumentów przewidzianych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, polegające m.in. na zlecaniu prywatnym agencjom zatrudnienia aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych. Jej zdaniem państwowe urzędy zatrudnienia nie są w stanie doprowadzać tzw. szczególnych grup do aktywności na rynku pracy. Jest to tym bardziej niebezpieczne, ze z każdym miesiącem pozostawania bez pracy maleje szansa na włączenie osoby bezrobotnej do aktywnego rynku.

 

Urszula Milewska-Marzyńska przypomina, że zasiłek przysługuje dopiero wówczas, gdy bezrobotny w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień jego zarejestrowania był zatrudniony przez co najmniej 365 dni i wypracował co najmniej minimalne wynagrodzenie.