English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Pracodawcy RP apelują o racjonalny wybór studiów

06-07-2010
W tym tygodniu kończą się zapisy na studia w publicznych szkołach wyższych. Znów największym zainteresowaniem cieszą się prawo i zarządzanie oraz finanse i rachunkowość. Jednocześnie, mimo stosunkowo wysokiego stypendium, nie wszystkie miejsca na tak zwanych kierunkach zamawianych zostały zajęte przez maturzystów.
 
Pracodawcy RP uważają, że na polskim rynku pracy wyraźnie zauważalny jest brak równowagi – zdecydowanie więcej osób studiuje na kierunkach humanistycznych na kierunkach technicznych.
 
Z informacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika, że w Polsce studenci kształceni są na ponad 200 kierunkach, w tym aż 23% z nich to kierunki administracyjno-ekonomiczne, 13,9% społeczne, 3,1% prawnicze. Powoduje to, że ukończenie kierunku humanistycznego nie gwarantuje znalezienia zatrudnienia i osiągnięcia sukcesu na rynku pracy. Zła struktura podaży kierunków kształcenia na uczelniach wyższych powoduje de facto kształcenie potencjalnych bezrobotnych. Ponadto, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Pracodawców RP, absolwenci uczelni humanistycznych i ekonomicznych są najgorzej przygotowani do podjęcia zatrudnienia. Przedsiębiorcy uważają, że aż 60% kończących humanistykę i 44% kończących kierunki ekonomiczne i zarządzanie jest źle przygotowana do wykonywania pracy zawodowej.
 
Zdaniem Pracodawców RP obecna rekrutacja wskazuje na brak funkcjonowania narzędzi wspierających maturzystów w podejmowaniu racjonalnych wyborów. W tym roku, mimo obowiązkowej matematyki na maturze, zainteresowanie kierunkami technicznymi wzrosło, jak podają uczelnie, tylko o ok. 30%.
 
Pracodawcy potrzebują kandydatów dobrze przygotowanych, z praktycznym doświadczeniem, ale także po ukończeniu odpowiedniej uczelni. Pozwoli to znacznie skrócić proces adaptacji zawodowej i szybsze osiągnięcie pełnej efektywności.
 
- Niezbędne jest opracowanie narzędzia, które pozwoli maturzystom podejmować decyzje o wyborze kierunku kształcenia na poziomie wyższym w sposób bardziej racjonalny – podkreśla Grzegorz Byszewski, ekspert Pracodawców RP. - Ministerstwo powinno opracować informację przedstawiającą po pierwsze perspektywę rozwoju każdej z branż na terenie Polski, po drugie wskazać stan obecnego zatrudnienia i jego przewidywalną wysokość za pięć lat – w momencie wchodzenia maturzystów na rynek pracy – mówi Byszewski. Zestawienie powinno uwzględniać informacje o tym, ilu studentów kształci się na danych kierunkach z jednoczesnym wskazaniem średniego wynagrodzenia w danej branży. Powyższe dane pozwoliłyby maturzystom wybrać kierunek najbardziej perspektywiczny, a jednocześnie uwzględniający ich profil – humanistyczny lub matematyczny. Pięcioletni okres studiów zweryfikuje osoby, które wybiorą kierunek tylko i wyłącznie na podstawie np. potencjalnej wysokości dochodów uzyskiwanych po ukończeniu uczelni. Jednocześnie przyczyni się to do poprawienia struktury kształcenia, dzięki czemu pracodawcom będzie łatwiej pozyskać wartościowych kandydatów. - Niezbędne jest wprowadzenie obowiązkowych praktyk dla wszystkich studentów, co także przyczyni się do ich lepszego przygotowania zawodowego – kończy Byszewski.