English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Metryki spraw wpłyną korzystnie na przejrzystość postępowania administracyjnego

08-02-2012

Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego wprowadza obowiązek prowadzenia metryki sprawy. Pracodawcy RP uważają, że - ze względu na większą przejrzystość, osiągniętą dzięki odnotowywaniu informacji o urzędnikach prowadzących postępowanie - zwiększy się efektywność działań organów administracyjnych.


Zdaniem Pracodawców RP można liczyć na to, że po wprowadzeniu metryki sprawy, urzędnicy będą zmotywowani do lepszej pracy. - W tej chwili istnieje problem z faktyczną możliwością zlokalizowania autora ewentualnych błędów czy nieprawidłowości. Dzięki metrykom stanie się to łatwiejsze - mówi Piotr Rogowiecki, ekspert Pracodawców RP. - Prowadzenie tego typu rejestru wpłynie korzystnie na prawo obywateli do dostępu do informacji oraz do czynnego uczestnictwa w każdym stadium postępowania - dodaje Rogowiecki.


Pracodawcy RP zwracają uwagę, że nowy przepis kodeksu postępowania administracyjnego upoważnia Ministra Administracji i Cyfryzacji do wydania rozporządzenia określającego rodzaje spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy będzie wyłączony (ze względu na nieproporcjonalność nakładu środków koniecznych do prowadzenia metryki w stosunku do prostego i powtarzalnego charakteru tych spraw). Z takiego uprawnienia skorzystał już Minister Finansów – na stronie internetowej ministerstwa opublikowano projekt rozporządzenia, w którym spod obowiązku prowadzenia metryki wyłączono określone rodzaje postępowań.


Pracodawcy RP nie zgadzają się ze stanowiskiem, że w pewnych postępowaniach brak metryki jest uzasadniony. Obywatele są zainteresowani sprawną administracją, w której ich sprawy są rozstrzygane zgodnie z prawem. Możliwość ustalenia osoby odpowiedzialnej za wydanie błędnego rozstrzygnięcia jest dla takiego stanu kluczowa. - Należy dążyć do objęcia obowiązkiem prowadzenia metryki jak największej liczby spraw. Rezultatem będzie sprawniejsze i bardziej przejrzyste postępowanie - mówi Piotr Rogowiecki.


Przypomnijmy, że metryka, zawierająca informację o osobach, które brały udział w czynnościach oraz o działaniach przez nie podejmowanych, ma być dostępna dla stron postępowania. Rejestrowanie tego typu danych ma na celu zwiększenie transparentności procedur administracyjnych.


Metryka (wraz z dokumentami, do których odsyła) będzie obowiązkową częścią akt sprawy od 7 marca, kiedy zacznie obowiązywać nowelizacja. W związku z tym Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przedstawiło projekt rozporządzenia określającego wzór i sposób prowadzenia metryki. Dane dotyczące sprawy (nazwisko osoby odpowiedzialnej, czynność wraz z identyfikator dokumentu, do którego się odnosi oraz data) będą zapisywane w formie tabeli. Metrykę będzie można prowadzić również elektronicznie.