English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Pracodawcy RP oceniają propozycję reformy pozwu grupowego w Unii Europejskiej

10-02-2012

Zdaniem Pracodawców RP niektóre propozycje przyjętej przez Parlament Europejski rezolucji uwzględniającej propozycję reformy i ujednolicenia ram prawnych dla pozwów zbiorowych w Unii Europejskiej zasługują na poparcie ze strony przedsiębiorców.

 

2 lutego 2012 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję „W stronę spójnego europejskiego podejścia do zbiorowego dochodzenia roszczeń”. - Pozytywnie odnosimy się do braku całkowitej liberalizacji pozwu zbiorowego i braku przeniesienia na europejski grunt amerykańskich mechanizmów regulujących pozew zbiorowy - komentują eksperci Pracodawców RP podkreślając, że pozwy te w doprowadziły do wielu nadużyć w systemie amerykańskim i spowodowały, że rola, jaką im wcześniej przypisywano, nabrała innego wymiaru.

 

- System liberalny doprowadził do degradacji instytucji pozwu zbiorowego i nadużywania sporów sądowych. W rezolucji jest wyraźne wskazanie, że systemy funkcjonujące w Unii Europejskiej muszą być zgodne z europejskimi tradycjami prawnymi. Ujednolicanie ram prawnych w imię poszanowania zasad europejskich systemów prawnych będzie granicą powstrzymującą przed nadużyciami - podkreślają eksperci Pracodawców RP. Temu celowi miałaby służyć m.in. opcja „opt-in”, która w dokładny sposób określa poszkodowanych, którzy uczestniczą w postępowaniu tylko wtedy, jeżeli wyrażą taką chęć. Warto zaznaczyć, że polskie prawo czyni zadość tym wymaganiom.

 

W rezolucji Parlament Europejski zwraca się do Komisji, aby uzgodniła zakres dziedzin, do jakich pozew zbiorowy mógłby znaleźć zastosowanie. Dokładne określenie kręgu spraw jest z punktu widzenia przedsiębiorców dobrym rozwiązaniem, mogącym doprowadzić do większej przejrzystości i jednolitości w odniesieniu do realizacji pozwów zbiorowych, również w aspekcie transgranicznym. Warto wskazać, że polskie prawo bardzo ogranicza zakres spraw, do jakich odnosi się pozew zbiorowy. Pracodawcy RP zdają sobie sprawę z faktu, że w imię ujednolicania ram prawnych w Unii Europejskiej, zakres ten ulegnie rozszerzeniu. Jest to proces nieunikniony, dlatego też ścisłe określenie spraw wydaje się być dobrym rozwiązaniem. - Należy tworzyć takie warunki funkcjonowania na rynku wewnętrznym, aby dochodzenie roszczeń w trybie pozwu zbiorowego stało się skuteczniejsze i miało pozytywny wpływ na poprawę konkurencyjności. Warto też wspomnieć, że rezolucja odwołuje się zarówno do obywateli, jak i przedsiębiorstw, czego nie przewiduje polski ustawodawca - mówią eksperci Pracodawców RP, którzy jednocześnie krytykują zakaz zewnętrznego finansowania pozwu. Rozwiązanie to ma wpływ na ograniczenie działalności przedsiębiorców. Należy podążać za takimi rozwiązaniami w prawie, które będą zmierzać w kierunku liberalizacji funkcjonowania sektora przedsiębiorczości.

 

Pracodawcy RP twierdzą ponadto, że wbrew przypuszczeniom i oczekiwaniom, jakie związane były z wprowadzeniem instytucji pozwu zbiorowego, możliwość jego realizacji wcale nie przyspiesza postępowania sądowego. Jednak problem związany z przewlekłością prowadzonych postępowań bardziej dotyczy wymiaru sprawiedliwości w ogóle, aniżeli braku skuteczności instytucji pozwu zbiorowego. W celu poprawienia efektywności pozwu zbiorowego należałoby przeprowadzić reformy bardziej kompleksowo, tzn. w zakresie funkcjonowania całego wymiaru sprawiedliwości. Należy stwierdzić, że sądy działają w sposób opieszały, co w znacznym stopniu szkodzi wizerunkowi przedsiębiorstwa, przeciwko któremu toczy się postępowanie wszczęte w oparciu o pozew zbiorowy.