English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Zapytanie ofertowe dot. szkoleń w zakresie mediacji i prowadzenia dialogu społecznego

14-03-2012

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej przygotowują się do realizacji projektu szkoleniowego obejmującego cykl szkoleń dla mediatorów z listy MPiPS oraz kandydatów na mediatorów, zaangażowanych w rozwiązywanie sporów zbiorowych. Szkolenia mają przyczynić się do podwyższenia kompetencji w zakresie mediacji i prowadzenia dialogu społecznego. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.5.2.

 

Oprócz szkoleń dla mediatorów i kandydatów na mediatorów projekt przewiduje realizację komponentu informacyjnego, którego istotnym elementem ma być dostępna dla wszystkich zainteresowanych osób możliwość powiększania wiedzy z zakresu mediacji i sporów zbiorowych w oparciu o treści zamieszczone na stronie internetowej oraz platformie e-learningowej.

 

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać na stronie internetowej Zamawiającego http://www.pracodawcyrp.pl/ w dziale „Projekty europejskie”. Więcej informacji na temat samych mediacji można uzyskać na stronie internetowej http://www.dialog.gov.pl/ w zakładce „Spory zbiorowe”. Podmiot lub podmioty wybrane do realizacji zamówienia zwane będą dalej Wykonawcą. W związku z tym, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń oraz szkolenia e-learningowego. Zapytanie ofertowe składa się z dwóch części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 

Pełne zapytanie ofertowe do pobrania poniżej.