English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Młodzi bez pracy to wielka bolączka krajów Unii Europejskiej

20-03-2012

Ponad 5 mln młodych osób w Unii Europejskiej jest bez pracy. Co więcej, prawie 30 proc. młodych osób jest długotrwale bezrobotnych. Z badań Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) wynika, że koszt długoterminowego bezrobocia wśród młodzieży w 21 państwach członkowskich wyniósł ok. 2 mld euro tygodniowo, czyli równowartość 1,1 proc. PKB. Reintegracja zawodowa tylko 10 proc. z tych osób przyniosłaby ponad 10 mld euro oszczędności..

 

- Z tych danych ewidentnie wynika, że korzystniej jest aktywizować młodych bezrobotnych niż utrzymywać ich długotrwałe bezrobocie - twierdzi ekspert Pracodawców RP Urszula Milewska-Marzyńska. W Polsce co czwarty bezrobotny to osoba młoda. Warto jednak przypomnieć, że niż 10 lat temu co drugi bezrobotny był osobą z tej grupy. - Zwiększyła się jednak liczba młodych długotrwale bezrobotnych - wynosi ona ponad 12 proc. ogółu bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy - twierdzi Urszula Milewska-Marzyńska. Przypomina, że resort pracy podejmując kolejne próby zaktywizowania młodych bezrobotnych, przygotował program pilotażowy „Twoja kariera – Twój wybór”. Na ten cel przeznaczono ok. 170 mln zł. Program przewiduje m.in. bony szkoleniowe, bony stażowe czy też dotacje na zasiedlenie. Jednorazowa dotacja na zasiedlenie to 5 tys. zł. Ponadto program przewiduje instytucję „opiekuna”, tj. osoby, która będzie sprawowała pieczę nad grupą młodych bezrobotnych. Opiekun będzie odpowiedzialny za prowadzenie indywidualnych programów wsparcia bezrobotnego na rynku pracy.

 

- Tego typu działania to przejaw zmiany dotychczasowego podejścia urzędów na bardziej kompleksowe i skierowane do konkretnych bezrobotnych, a nie do ogółu młodych pozostających bez pracy -

mówi ekspert Pracodawców RP. Zdaniem Urszuli Milewskiej-Marzyńskiej realizacja programu powinna być skierowana nie tylko do urzędów, ale także do innych podmiotów, w tym - przykładowo - do prywatnych biur pośrednictwa pracy, które są lepiej zorientowane na rynku pracy i stanowią alternatywę dla często archaicznych działań urzędów pracy.