English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Nowi członkowie Pracodawców RP

04-04-2012

Do grona Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej dołączyli członkowie:
 

1. ODRATRANS S.A.
 

Spółka jest pod względem ilości posiadanej floty największą w Polsce oraz jedną z największych w Europie firm świadczących usługi wodnego transportu śródlądowego. Strategiczny obszar jej działalności stanowi rynek niemiecki, na którym realizuje się ponad 60% przewozów. W kraju Spółka koncentruje swą działalność na Odrze, na odcinku Gliwice – Wrocław oraz w rejonie Szczecina.
 

2. Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług
 

Jest to organizacja pracodawców – samorządna i niezależna od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji. Za swój priorytet Zrzeszenie uznaje dążenie do obniżenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz do zwiększenia dochodów członków Zrzeszenia przy jednoczesnym podnoszeniu poziomu świadczonych usług.
 

3. Work Service S.A.
 

Grupa kapitałowa Work Service S.A. to największy gracz na polskim rynku usług HR, który swoją działalność prowadzi także w pięciu innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej: w Czechach, na Słowacji, w Rosji, Niemczech i na Ukrainie. Na przestrzeni dwunastu lat grupa kapitałowa przeszła drogę od firmy dostarczającej pracowników tymczasowych do sieci handlowych, poprzez firmę zapewniającą nowoczesne modele outsourcingu pracowniczego dla największych firm produkcyjnych, do pozycji eksperta i doradcy na rynku HR. Dzięki Work Service S.A co roku znajduje pracę aż 150 tys. osób.
 

4. Trigon Dom Maklerski S.A.
 

Jest niezależną polską grupą finansową łączącą w sobie kompetencje czołowej firmy zajmującej się bankowością inwestycyjną, domu maklerskiego oraz Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej działa od 1989 roku. Firma związana jest z polskim rynkiem kapitałowym od samego początku. Brała udział w prywatyzacji i dystrybucji akcji „Pierwszej Piątki” spółek notowanych na GPW. Trigon Dom Maklerski S.A. prowadził największe projekty prywatyzacyjne oraz inwestycyjne w Europie Środkowej. Do dyspozycji klientów oddano ponad 140 wysokiej klasy profesjonalistów: maklerów, doradców inwestycyjnych, ekspertów ds. fuzji i przejęć, rynków akcji i długu oraz corporate finance. Dysponuje również profesjonalnym zespołem zarządzającym majątkiem klienta.