English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Pracodawcy RP popierają reformę europejskiego postępowania upadłościowego

26-04-2012

Pracodawcy RP pozytywnie oceniają działania zmierzające do zmiany europejskiego postępowania upadłościowego. Konsultacje z partnerami społecznymi potrwają do 21 czerwca.


– Konieczność zmiany rozporządzenia w sprawie postępowania upadłościowego wynika z potrzeby dostosowania go do zmieniających się realiów rynkowych, a także rozbieżności legislacyjnych poszczególnych państw członkowskich – przypomina ekspert Pracodawców RP, Emilia Dudzińska. Podkreśla przy tym dużą dynamikę zmian w krajowych przepisach, co utrudnia realizację transgranicznych postępowań upadłościowych. – Niezbędne jest także podjęcie działań mających na celu zmianę sytuacji, w której duża liczba przedsiębiorstw zostaje postawiona w stan likwidacji – mówi Dudzińska. Według informacji przedstawionych przez Komisję Europejską, w 2010 r. takich przedsiębiorstw było 220 tys. Ten poziom utrzymał się w 2011 roku.


Do najważniejszych elementów przyszłych inicjatyw ustawodawczych w zakresie prawa upadłościowego należałaby m.in. harmonizacja w możliwie najszerszym obszarze czy też utworzenie unijnego rejestru postępowań upadłościowych.


– Mamy nadzieję, że rewizja rozporządzenia spowoduje, iż procedury upadłościowe staną się łatwiejsze i bardziej niż dotychczas przejrzyste –
mówi ekspert Pracodawców RP. Zdaniem Dudzińskiej, ewentualna zmiana prawa może przyczynić się do zwiększenia stabilności finansowej działających na rynku wewnętrznym przedsiębiorstw. – Nowoczesna procedura upadłościowa zapewniłaby ponadto bezpieczeństwo i zwiększyłaby ochronę wierzycieli, doprowadziłaby do ich równego traktowania, a także zminimalizowałaby niepewność prawną wśród zarządców – podkreśla Dudzińska.


Warto zaznaczyć, że kroki zmierzające do usprawnienia europejskiej procedury upadłościowej na szczeblu Unii Europejskiej wpisują się w działania zgodne ze strategią „Europa 2010”, polegające m.in. na utrzymaniu miejsc pracy, wsparciu konkurencyjności, zrównoważonego wzrostu oraz wyższej stopy inwestycji.