English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Pracodawcy RP kojarzą ze sobą firmy polskie i egipskie

04-05-2012

Sukces, jakim okazały się zorganizowane przez Pracodawców RP spotkania biznesowe pomiędzy polskimi a hiszpańskimi przedsiębiorcami, stał się okazją do drugiej odsłony matchmaking session. Tym razem szansę na zdobycie kontaktów będą miały firmy z Polski i Egiptu.

 

W wydarzeniu, które odbędzie się 10 maja w siedzibie Pracodawców RP przy ul. Brukselskiej 7 w Warszawie, wezmą udział przedsiębiorstwa z takich branż jak spożywcza, wydobywcza, odzieżowa i tekstylna.

 

Zdaniem Pracodawców RP potencjał polsko-egipskiej współpracy gospodarczej jest niewykorzystany. Zintensyfikowanie wymiany handlowej to szansa dla obu partnerów – zarówno dla polskich przedsiębiorstw (Egipt bowiem jest nie tylko największym krajem arabskim, lecz także dynamicznie rozwijającą się gospodarką regionu), jak i z punktu widzenia Egiptu. Nawiązanie współpracy z Polską może korzystne wpływać na transformację systemową i liberalizację tamtejszej gospodarki. Poza tym, zdaniem egipskich przedsiębiorców, polski rynek jest interesujący m.in. ze względu na jego pojemność i utrzymujący się duży popyt, co stwarza dużą szansę na zbyt produkowanych w Polsce towarów i świadczonych usług, a także ciągle w miarę atrakcyjne koszty pracy. Nie bez znaczenia jest też fakt, iż nasz kraj relatywnie spokojnie przechodzi przez obecny światowy kryzys finansowo-gospodarczy. Nasz wzrost gospodarczy na tle krajów tzw. starej Unii jest nadal bardzo dobry, a polski sektor bankowy okazał się stabilny, co ma duże znaczenie z punktu widzenia finansowania działalności gospodarczej i inwestycji. Inwestorzy chwalą sobie także możliwość funkcjonowania w specjalnych strefach ekonomicznych, oferujących preferencyjne warunki prowadzenia działalności. Obecność w Polsce daje też możliwość ekspansji na sąsiednie rynki.

 

Eksport do Egiptu w ostatnich latach wynosił ok. 200 – 270 mln dol., a ostatnie zawirowania polityczne doprowadziły do spadku dostaw na tamtejszy rynek. Import z Egiptu jest kilkukrotnie mniejszy (50 – 100 mln dol.), ale w przypadku sukcesu prac poszukiwawczo-wydobywczych (koncesja na poszukiwanie gazu Bahariya) sytuacja ta prawdopodobnie ulegnie zmianie. Od kiedy zaprzestano dostaw węgla z Polski do Egiptu, głównymi pozycjami w polskim eksporcie pozostały miedź, lampy i żarówki, armatura, produkty mineralne, kosmetyki i leki, nabiał i mięso, wyroby papiernicze. Z kolei w imporcie dominowały produkty mineralne (związki chemiczne), wyroby włókiennicze, tworzywa sztuczne, produkty rolne, nawozy mineralne, leki, wyroby z kamienia, ceramiki i szkła.

 

Duże szanse na zdynamizowanie współpracy gospodarczej rysują się w przypadku przemysłu wydobywczego – głównie eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu. Egipt dysponuje dużymi zasobami tych surowców (stanowiącymi blisko połowę łącznej wartości eksportu z Egiptu), a polskie firmy posiadają doświadczenie w ich wydobywaniu.

 

Jeśli chodzi o wymianę inwestycji bezpośrednich, nie mamy na tym polu zbyt dużych doświadczeń. Unia Europejska jest co prawda głównym inwestorem w Egipcie, ale głównie dzięki inwestycjom płynącym z Wielkiej Brytanii i Belgii. Udział podmiotów z Polski pozostaje niewielki (2 mln dol. na koniec 2010 r.), choć wykazuje tendencję wzrostową. Na rynku egipskim obecne są m.in. firmy z branży turystycznej, informatycznej, transportowej, budowlanej i eksploatacji złóż surowcowych. Największym polskim inwestorem w tym kraju jest PGNiG, które prowadzi prace poszukiwawcze z zakresu wydobywania gazu ziemnego. Szacunkowy koszt prac poszukiwawczych na tym terenie wynosi ok. 15 mln dol. w 2011 r. Inwestycje egipskie w Polsce miały dotychczas marginalne znaczenie.

 

Polacy przyczyniają się natomiast w dużym stopniu do rozwoju turystyki i pobudzania konsumpcji w tym kraju, stanowiąc jedną z najliczniejszych grup narodowościowych, które przybywają do Egiptu w celach turystycznych. Współpraca na tym polu ma zostać dodatkowo wzmocniona dzięki podpisaniu– przy okazji wizyty w Kairze w czerwcu 2011 r. ministra Radosława Sikorskiego – dwustronnej umowy o współpracy w dziedzinie turystyki.

 

Partnerem matchmaking session jest Egipsko-Polskie Stowarzyszenie Biznesmenów – organizacja działająca od 1997 r., skupiająca egipskie firmy współpracujące z Polską w sektorach handlu, inwestycji i różnego rodzaju usług.