English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Mniej przepisów karnych w obrocie gospodarczym - dobra inicjatywa resortu sprawiedliwości

11-05-2012

Pracodawcy RP popierają projekt Ministerstwa Sprawiedliwości, który zmierza do uporządkowania i ograniczenia prawa karnego w obrocie gospodarczym. – Liczne, rozmieszczone w różnych aktach prawnych przepisy penalizują działalność biznesową. Nic dziwnego, że wiele osób gubi się w gąszczu tych regulacji, przez co nieświadomie naraża się na ich złamanie – mówi ekspert Pracodawców RP Anna Woźnica.

 

W Polsce występuje aż 300 (najwięcej w skali UE) przestępstw gospodarczych poza Kodeksem karnym. Wynika to z tendencji ustawodawcy do zamieszczania w każdej ustawie dotyczącej działalności gospodarczej również przepisów karnych. Tymczasem większość czynów penalizowanych w ustawach szczegółowych znajduje swoje odpowiedniki w Kodeksie karnym. I tak np. kłamstwa w oświadczeniach majątkowych funkcjonariuszy publicznych można skutecznie ścigać na podstawie art. 271 § 1 k.k., określającego przestępstwo poświadczenia nieprawdy, a złamanie tajemnicy skarbowej jest równoznaczne złamaniu tajemnicy służbowej – art. 266 k.k.

 

– Dlatego też większość propozycji resortu dotyczących uchylenia przepisów karnych z ustaw szczegółowych jest umotywowana tym, że odpowiedzialność karna może być egzekwowana na podstawie przepisów ogólnych. Na uznanie i poparcie zasługuje inicjatywa zmierzająca do stanu, w którym większość przepisów karnych nie jest rozproszona w odrębnych aktach prawnych, a znajduje się w jednym – Kodeksie karnym – podkreśla ekspert Pracodawców RP.

 

Pomysł Ministerstwa Sprawiedliwości spotkał się jednak z niezrozumieniem – także ze strony przedsiębiorców – co do proponowanych szczegółowych rozwiązań. Konieczne stało się więc wyjaśnianie i podkreślanie, że projektowana regulacja nie zmierza do depenalizacji czynów zabronionych, a jedynie usuwa równoległe, często sprzeczne ze sobą przepisy karne z różnych ustaw. Ministerstwo Sprawiedliwości błyskawicznie zareagowało i podjęło stosowne kroki – resort rozpoczął cykl spotkań z reprezentantami organizacji zrzeszających przedsiębiorców oraz przedstawicielami zainteresowanych organów publicznych.

 

– Niedobrze się stanie, jeśli ta słuszna i potrzebna regulacja zostanie zablokowana przez nierozumiejące jej sensu podmioty. Dlatego ważne jest to, aby Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło szczegółowe uzasadnienie, które nie pozostawi wątpliwości co do tego, że eliminacja przepisów, o których mowa w projekcie, jest potrzebna i że nie będzie ona oznaczała braku kary za określone czyny – mówi Anna Woźnica.

 

Pracodawcy RP chcą podkreślić, iż doceniają propozycje dotyczące ograniczenia prawa karnego w obrocie gospodarczym, które są wyrazem dobrej woli Ministerstwa Sprawiedliwości oraz chęci dyskusji i współpracy z przedsiębiorcami. Jeszcze lepsze efekty mogłaby przynieść jednak kooperacja na poziomie tworzenia konkretnych propozycji – pracodawcy z pewnością mogliby pomóc we wskazaniu przepisów, które w sposób wyjątkowo uciążliwy, a czasem wręcz absurdalny, penalizują prowadzenie działalności gospodarczej.