English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Ruszył nabór na bezpłatne szkolenia dla mediatorów

17-05-2012

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczęli nabór uczestników szkoleń w ramach projektu Mediator pilnie poszukiwany.

 

Spory pomiędzy pracodawcami a pracownikami mają szczególny charakter, ponieważ na różnicę zdań często nakładają się odmienny poziom wiedzy o realiach gospodarczych i kondycji firmy oraz dysonans w sposobach komunikowania się. Z wyżej wymienionych względów pośredniczenie między stronami często powierza się mediatorom. Niestety jedynie niewielka część mediacji kończy się sukcesem, tzn. pogodzeniem stron lub zawarciem porozumienia. Przyczyną takiego stanu rzeczy często są niewystarczające kompetencje mediatorów. W tego typu sporach mediator musi wykazać się nie tylko wyjątkowymi umiejętnościami negocjacyjnymi czy wiedzą psychologiczną, lecz także znajomością problemów pracodawców i pracowników, prawa, ekonomii czy księgowości. Równie istotne są - łatwość nawiązywania relacji oraz umiejętność jasnego wyrażania się.

 

Projekt adresowany jest zarówno do czynnych mediatorów, figurujących na liście Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, jak i do kandydatów na mediatorów, a tymi mogą być osoby zaangażowane w negocjacje ze związkami zawodowymi i dialog społeczny, zatrudnione w organizacjach i firmach będących członkami Pracodawców RP oraz pragnące w przyszłości ubiegać się o wpis na listę ministerstwa.

 

Szkolenia będą skoncentrowane na dwóch zasadniczych obszarach kompetencyjnych. Zostały one wytypowane na podstawie badań poprzedzających przygotowanie projektu, przeprowadzonych przez Pracodawców RP.

 

Projekt przewiduje kształcenie mediatorów i kandydatów na mediatorów w zakresie kompetencji „miękkich” oraz „twardych”. Do kompetencji „miękkich” można zaliczyć: umiejętności negocjacyjne, skuteczne komunikowanie, wykorzystanie mechanizmów psychologii społecznej oraz zarządzanie konfliktem. Grupa „twarda” obejmuje zaś wiedzę z zakresu: prawa pracy, układów zbiorowych, finansów oraz rachunkowości przedsiębiorstw.

 

Cykl obejmuje szkolenie wstępne oraz sześć dwudniowych – a w przypadku kandydatów sześć trzydniowych – zjazdów. Zjazdy dla mediatorów z listy MPiPS odbędą się w województwach, z których pochodzić będzie większość zakwalifikowanych mediatorów. Zjazdy dla kandydatów zaś odbędą się w Warszawie. Szkolenie jest całkowicie bezpłatne, a uczestnikom zostaną zapewnione dodatkowo nocleg z wyżywieniem oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenia. Wybór terminów zjazdów poprzedzony będzie sondażem preferencji uczestników zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu.

 

Szkolenia w ramach projektu stwarzają możliwość wzbogacenia własnego zespołu ekspertów o kompetentnych mediatorów, pomocnych w zawieraniu układów zbiorowych pracy i rozwiązywaniu konfliktów na poziomie zakładów pracy. Uczestnictwo w tym projekcie stanowi też wyjątkową okazję do podniesienia prestiżu organizacji. Kandydaci, którzy ukończą szkolenie, zostaną rekomendowani przez Pracodawców RP do wpisania na listę mediatorów MPiPS.

 

Nabór do projektu będzie prowadzony przez Pracodawców RP od 16 maja 2012 r. do 1 czerwca 2012 r. W razie wyczerpania limitu miejsc możliwe jest jednak wcześniejsze zakończenie rekrutacji. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, należy w powyższym terminie wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy.

 

Prosimy o zapoznanie się z programem szkolenia i regulaminem.

 

Informacji o projekcie udziela Łukasz Krajnow: (22) 518-87-49.

 

Projekt „Mediator pilnie poszukiwany” ma na celu zwiększenie kwalifikacji i umiejętności mediatorów w prowadzeniu mediacji, a przez to zwiększenie ich skuteczności w rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.5.2 Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego.