English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Pracodawcy RP o roli EBOiR we wspieraniu rozwoju polskich firm

18-05-2012

Polska jest jednym z głównych beneficjentów pożyczek udzielanych przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Utrzymanie takiej tendencji w czasie obowiązywania kolejnej strategii dla Polski, w latach 2014 – 2017, będzie miało pozytywny wpływ na rozwój firm.

 

Jak ważna jest możliwość pozyskiwania finansowania ze źródeł pozakrajowych (m.in. z EBOiR, EBI i funduszy UE), można było przekonać się szczególnie w czasach dekoniunktury, w których banki komercyjne ograniczają akcję kredytową i zaostrzają warunki kredytowania. Zauważmy, że w latach 2006–2008, czyli w czasach rynkowej hossy, rola EBOiR w finansowaniu projektów w Polsce systematycznie malała, ale począwszy od roku 2009 bank ponownie zintensyfikował swoją działalność w kilku ważnych obszarach. W 2011 r. na współfinansowanie ponad 20 programów z udziałem polskich podmiotów przeznaczył najwyższą sumę w ciągu ostatniej dekady, tj. blisko 900 mln euro.

 

W ocenie Pracodawców RP, uzyskanie wsparcia EBOiR w postaci preferencyjnych kredytów jest szczególnie ważne przy okazji realizowania projektów nastawionych na poprawę efektywności energetycznej i dostosowywanie się do wymogów środowiskowych wyznaczanych regulacjami UE, dotyczących m.in. redukcji emisji dwutlenku węgla. Dlatego postulujemy, aby w kolejnej strategii EBOiR dla Polski na lata 2014–2017 zawrzeć tę dziedzinę jako jeden z priorytetowych celów, na które będą mogły być przeznaczane środki kierowane z tej instytucji.

 

W obliczu grożącego nam spowolnienia gospodarczego liczymy też na to, że w kolejnej strategii znajdzie się miejsce dla programów mających na celu wsparcie ponadnarodowych przedsięwzięć podejmowanych przez polskie firmy, tak jak to miało miejsce w kilku ostatnich latach. Chodzi np. o uruchamianie pożyczek mających na celu wspieranie ekspansji polskich inwestorów na Ukrainie i w Bałkanach Zachodnich, gdzie pozyskanie finansowania na lokalnym rynku jest niejednokrotnie bardzo trudne. Zależy nam też na tym, aby EBOiR uruchomił środki pożyczkowe dla firm z sektora MŚP, zwłaszcza działających na terenach małych miasteczek i wiosek. Małym firmom trudniej jest pozyskać środki na warunkach oferowanych przez instytucje komercyjne, a rozwój sektora MŚP stanowi przecież kluczową kwestię w gospodarkach przechodzących transformację ku gospodarce rynkowej.