English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Inicjatywa Ministerstwa Gospodarki daje szansę na lepsze prawo

30-05-2012

Ministerstwo Gospodarki przygotowało dokument, w którym przedstawiono rozwiązania mające na celu doskonalenie jakości zarówno obowiązujących, jak i nowo tworzonych regulacji prawnych oraz usprawnienie procesu konsultacji społecznych. Program „Lepsze Prawo” na lata 2012 - 2015 powstał we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz Rządowym Centrum Legislacji.

 

Pracodawcy RP z zadowoleniem przyjmują inicjatywę Ministerstwa Gospodarki. – Prawo tworzone w oparciu o rzetelne analizy i będące odpowiedzią na realne problemy społeczno-gospodarcze jest celem, do którego powinien dążyć legislator. O tym, jakie mogą być skutki regulacji i czy konkretne zapisy są w ogóle potrzebne, można się dowiedzieć odpowiednio wcześniej, zasięgając opinii zainteresowanych – tzn. tych, na których działalność tworzone prawo ma wpływ – mówi ekspert Pracodawców RP Anna Woźnica.

 

Pracodawcy RP zgadzają się z diagnozą zawartą w zaprezentowanym przez resort gospodarki dokumencie – jakość prawa ma wpływ na funkcjonowanie państwa i konkurencyjność gospodarki. Dlatego też cieszy nas inicjatywa zmierzająca do poprawy jakości przepisów. Wszelkie działania administracji, poprzez które zobowiązuje się ona do lepszych praktyk, zasługują na pochwałę.

Warto podkreślić, iż obecnie mamy do czynienia z gorączką legislacyjną w zeszłym roku ukazała się rekordowa liczba Dzienników Ustaw. – Wysokie tempo prac przekłada się negatywnie na jakość stanowionego prawa. Często nowe akty są niechlujne, nie sprawdzają się w praktyce, przez co trzeba je w krótkim czasie poprawiać, wydając nowe. Nagminnie zmieniane są też kodeksy, które w założeniu powinny być ostoją prawa. Zdarza się też, że uchyla się przepisy, które jeszcze nie zdążyły wejść w życie. W takiej sytuacji trudno wymagać znajomości prawa – podkreśla ekspert.

 

W dokumencie przygotowanym przez Ministerstwo Gospodarki proponowane są takie działania jak: opracowanie kodeksu Dobrych Praktyk Legislacyjnych, rozwój systemu oceny wpływu regulacji, redukcja barier w obrębie przepisów prawa gospodarczego czy usprawnienie procesu konsultacji społecznych. W tym kontekście należy jednak wspomnieć, iż obowiązujące zasady konsultacji projektów aktów prawnych ze stroną społeczną nie są przestrzegane. Pracodawcy RP obserwują, że powszechną praktyką jest takie określenie terminów na zgłaszanie uwag, które w zasadzie uniemożliwiają zainteresowanym przedłożenie opinii. Bywa, że czas konsultacji jest tak krótki, iż nie ma wątpliwości, że zgłaszane uwagi nie zostaną uwzględnione. Skoro już dziś projektodawca nie stosuje się do zasad konsultacji, to trudno wyobrazić sobie, że będzie przestrzegał lepszych praktyk. Dlatego też Pracodawcy RP z zainteresowaniem będą przyglądać się pracom nad poprawieniem jakości stanowionego prawa i efektom wprowadzanych zmian.