English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Niska wycena świadczeń przez NFZ ogranicza rozwój sektora niepublicznego

08-07-2010

Podczas środowego posiedzenia Senackiej Komisji Zdrowia została przedstawiona informacja na temat aspektów finansowych i organizacyjnych restrukturyzacji lecznictwa szpitalnego. Przedstawiciel NFZ oświadczył, że prywatni świadczeniodawcy wybierają najbardziej dochodowe dziedziny medycyny, a Fundusz w procedurze kontraktowania ma obowiązek brać pod uwagę wszystkie podmioty zarejestrowane i spełniające wymogi. W związku z tym, prywatne podmioty spijają przysłowiową śmietankę. Pracodawcy RP stanowczo protestują przeciwko takiemu stwierdzeniu.

 

Każdy menadżer, dyrektor szpitala, niezależnie od tego czy jest publiczny czy niepubliczny, ma obowiązek gospodarnie wydawać pieniądze i świadczyć usługi z założenia bilansujące się lub przynoszące dochód. Pracodawcy RP mają świadomość, że nie wszystkie procedury są odpowiednio wycenione i z tego powodu są nieopłacalne dla świadczeniodawców, ale winny temu jest tylko i wyłącznie NFZ. To od publicznego płatnika, monopolisty, zależy wycena danego świadczenia zapisana w kontrakcie i to on świadomie kupuje świadczenia po cenach niższych, niż próg rentowności. W związku ze sprzedawaniem ich w tzw. pakietach (część jest lepiej, część gorzej wyceniania ) – szpitale publiczne decydują się na ich zakontraktowanie. Ponadto nie mają one de facto żadnej innej możliwości, gdyż nie istnieją dodatkowe ubezpieczenia, a warunkiem przetrwania na rynku jest zawarcie kontraktu z NFZ.

 

Pracodawcy RP wiedzą, że taka wycena jest skutkiem niskich nakładów ponoszonych na publiczną ochronę zdrowia. Ale także i w tym przypadku jedyną odpowiedzialną osobą są decydenci mający realny wpływ na system ochrony zdrowia. Uważamy, że niesprawiedliwe i krzywdzące jest ocenianie prywatnych świadczeniodawców jako tych którzy niejako „spijają śmietankę”. Każdy prywatny podmiot z pewnością rozwinąłby swoją działalność i realizowałby szerszy zakres usług, ale pod warunkiem, że będą one lepiej wyceniane, przynajmniej na poziomie pozwalającym na osiągnięcie progu rentowności. W związku z tym zdaniem Pracodawców RP taka ograniczona forma działalności niepublicznych podmiotów ma swoje źródło w publicznym płatniku i nieuprawnione jest obwinianie menadżerów, że chcą prowadzić dochodowy biznes.