English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Pracodawcy RP popierają projekt zmian ustawy o terminach zapłaty

10-07-2012

Pracodawcy RP pozytywnie oceniają przygotowany przez Ministra Gospodarki projekt zmiany ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Projekt ten został przyjęty we wtorek przez Radę Ministrów.

 

Ekspert Pracodawców RP Piotr Rogowiecki podkreśla, że w relacjach między przedsiębiorcami wskazana jest maksymalna swoboda umów, a terminy zapłaty powinny być wynikiem wzajemnych ustaleń. – Zgadzamy się jednak z tym, że prawo powinno dyscyplinować nieuczciwych kontrahentów do terminowych płatności – dodaje Rogowiecki. W jego opinii dotychczasowe regulacje, które wprowadzają instrumenty mające ułatwić wierzycielom egzekwowanie swoich należności, nie spełniają swojej funkcji. – Brakuje też rozwiązań w zakresie transakcji, których stroną są organy publiczne jako zamawiający – mówi Rogowiecki.

 

W przedstawionych założeniach zaproponowano rozwiązania, które mogą przyczynić się do zmniejszenia zjawiska zatorów płatniczych. Zgodnie z zapisami obowiązującej ustawy zasadą jest, że wierzyciel ma możliwość naliczania odsetek już od 31. dnia od momentu spełnienia swojego świadczenia i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku. Przepis ten nie przyczynił się jednak do zmniejszenia zatorów płatniczych – jest on obchodzony np. przez opóźnianie dostarczenia faktury lub rachunku czy płatność w ratach. – Dlatego też popieramy propozycję ustalenia maksymalnego terminu zapłaty w transakcjach między przedsiębiorcami na poziomie 60 dni – taki przepis może urealnić stosowanie przedmiotowej ustawy – mówi ekspert Pracodawców RP. Dłuższy termin mógłby być przewidziany w sytuacjach wyjątkowych. Rogowiecki zwraca też uwagę na fakt, że konieczne jest precyzyjne ustalenie przesłanek, które umożliwiałyby umowne zastosowanie dłuższego terminu na zapłatę niż 60 dni.

 

– Kwestia terminów zapłaty w relacjach między organami publicznymi a przedsiębiorcami wymaga uregulowania i dlatego popieramy propozycję, aby wprowadzić zasadę, że instytucje publiczne mają maksymalnie 30 dni na regulowanie płatności za towary lub usługi – mówi Rogowiecki. Zdaniem eksperta Pracodawców RP taka regulacja poprawi sytuację przedsiębiorców realizujących zamówienia publiczne, zwłaszcza tych, którzy angażują podwykonawców.

 

Proponowane rozwiązanie dotyczące wysokości odsetek za nieterminowe płatności (stopa referencyjna + 8%) stanowi de facto utrzymanie stanu obecnego, bowiem dzisiejsza stawka odsetek za zwłokę wynosi ok. 13%. – Warto byłoby rozważyć, czy nowelizacja nie powinna dopuszczać większych obostrzeń za nieterminowe płatności, z jednoczesnym stosowaniem wyższych stóp odsetkowych. Dobrym rozwiązaniem jest także pozostawienie dowolności w ustalaniu wysokości odsetek w transakcjach zawieranych między dwoma przedsiębiorcami – kończy Rogowiecki.