English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Apel o zmianę podziału środków NFZ

18-07-2012

Pracodawcy RP apelują o zmianę sposobu podziału środków Narodowego Funduszu Zdrowia pomiędzy województwa. Prognozuje się, że budżet Mazowieckiego Oddziału NFZ na rok 2013 będzie mniejszy o 210 mln zł, co oznacza, że dostęp do leczenia okaże się jeszcze trudniejszy.


– Sama idea podziału środków pomiędzy województwa jest i była kontrowersyjna. Regulująca kwestię podziału pieniędzy ustawa była już kilkakrotnie zmieniana – przypomina Andrzej Mądrala, Wiceprezydent Pracodawców RP. Ostatnie poprawki wprowadzono w 2009 r., uzasadniając je potrzebą dofinansowania biedniejszych regionów wschodniej Polski. – Choć zamysł zmiany był jak najbardziej słuszny, to jednak nowy sposób podziału doprowadził do drastycznego spadku środków dla jednostek leczniczych w woj. mazowieckim, pomorskim i śląskim – dodaje Mądrala.

 

 

W ubiegłym roku NFZ dzieląc rezerwę, aby pomóc zachować stabilność finansową oddziałów wojewódzkich, najbardziej „poszkodowanym” przekazał dodatkowe środki z rezerwy: Mazowszu – 538 mln zł, woj. pomorskiemu – 41 mln oraz śląskiemu – 15 mln zł. – W innym przypadku mogłoby się okazać, że budżet mazowieckiego oddziału byłby niższy niż rok wcześniej, co jest niezgodne z prawem – przypomina Mądrala. Niestety, niskie wpływy ze składek do NFZ w roku 2012 mogą spowodować, że zadłużenie Funduszu będzie musiało zostać pokryte z rezerwy. Nie starczy już wtedy środków na ewentualną dotację na rok 2013, która pokryłaby straty.

 

 

– Popieramy działania samorządu, który chce walczyć o więcej pieniędzy dla Mazowsza. Musimy bowiem pamiętać, że to właśnie tutaj funkcjonuje najwięcej wysokospecjalistycznych ośrodków i najwyższy jest koszt wytworzenia usługi – przypomina Andrzej Mądrala. – Mazowsze przyjmuje także najwięcej pacjentów migrujących z innych województw, a opóźnienia i zadłużenia w rozliczeniach między oddziałami powodują, że pieniądze nie zawsze idą za pacjentem – dodaje Mądrala.

 

 

Nowy algorytm likwidujący „kryterium dochodowe ” został wprowadzony w 2009 r. i miał zacząć obowiązywać od 2010 r. Na szczęście jego działanie zostało ograniczone dzięki zapisom nakazującym wyrównanie planu finansowego poszkodowanym województwom do poziomu z czerwca 2009 r. Gdyby nie te zapisy, to w 2010 r. budżet kilku województw byłby znacząco uszczuplony.

 

 

Zastosowanie algorytmu przy tworzeniu planu finansowego na 2011 r. doprowadziło do znaczącego obniżenia budżetów kilku województw w stosunku do planu z 2010 r. By zniwelować te dysproporcje, Prezes NFZ dokonał „ręcznego ” podniesienia planów finansowych tych województw wykorzystując środki z funduszu zapasowego. Ta doraźna korekta skutków działania algorytmu w planie finansowym na 2011 r. odbyła się poprzez przeznaczenie prawie 857 mln złotych dla następujących województw:

  • mazowieckie – 406,5 mln,
  • dolnośląskie – 66,5 mln,
  • pomorskie – 115,5 mln,
  • łódzkie – 44,5 mln,
  • śląskie – 199 mln,
  • wielkopolskie – 0,98 mln,
  • zachodniopomorskie – 24 mln.

 

 

Jak widać, algorytm nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ przez pierwsze trzy lata obowiązywania musiał być korygowany (w pierwszym roku w oparciu o zapisy prawa, a w kolejnych latach „ręcznie ” dzięki funduszowi zapasowemu NFZ). Jego „bezpieczne „ działanie, czyli uniknięcie drastycznego spadku lub długotrwałej stagnacji planów poszkodowanych tym algorytmem województw ,uwarunkowane było i nadal jest znaczącym wzrostem przychodów NFZ z tytułu składek, co z uwagi na sytuację makroekonomiczną nie miało miejsca od 2009 r. Co więcej – nic nie wskazuje na to, by bez zmian legislacyjnych podnoszących składkę nastąpiło to w przyszłości. Poza tym nagłaśniane już wielokrotnie problemy z realizacją planu przychodów w 2012 r.(regularny niedobór spływu składki od lutego) oraz sukcesywnie pogarszające się prognozy finansowe dla gospodarki, inflacji oraz poziomu bezrobocia mogą zagrażać realności planu przychodów w 2013 r. i latach następnych. To wszystko wskazuje na negatywne skutki działania algorytmu.

 

 

Dlatego przedstawiciele Pracodawców RP apelują o ponowną zmianę sposobu podziału środków pomiędzy centralą a oddziałami wojewódzkimi Narodowego Funduszu Zdrowia – tym bardziej że, jak już wspomniano wcześniej, pogarszająca się sytuacja gospodarcza oznacza dalsze zmniejszanie wpływów do budżetu NFZ. Wtedy to właśnie niedoszacowane województwa najbardziej odczują spadek finansowania, co spowoduje wydłużenie się kolejek do lekarzy, brak płatności za nadwykonania i wzrost zadłużenia szpitali.