English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Opinia prof. Artura Nowaka-Fara dotycząca zamówień publicznych

22-08-2012

Opinia Artura Nowaka-Fara, profesora Katedry Prawa Europejskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dotycząca niektórych aspektów postępowań na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych w kontekście unijnej regulacji dyrektyw (2004/18/WE) w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (określającej kryteria wykluczenia oferenta z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego) oraz dyrektywy (2004/17/WE) koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.

 

Pełen dokument w załączniku.