English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Zdalnej pracy ciągle jak na lekarstwo

25-09-2012

Choć przepisy dotyczące telepracy obowiązują w Polsce już od 2007 r., dotychczas niewiele ponad 3% przedsiębiorców zdecydowało się na wprowadzenie u siebie tej formy świadczenia pracy. Zdaniem Pracodawców RP w znacznym stopniu odpowiadają za to bariery prawne.

 

Pracodawcy RP podkreślają, że – poza barierami mentalnościowymi, polegającymi na obawie przed brakiem kontroli nad pracownikiem zdalnie wykonującym swoje obowiązki – głównym problemem związanym z wprowadzaniem telepracy są: zbyt szczegółowe obowiązki pracodawców z zakresu przestrzegania zasad BHP w domu pracownika, nieprecyzyjne przepisy o ewidencji czasu pracy telepracownika oraz ograniczenie wykazu stanowisk, które mogą być organizowane w tej formie.

 

Najnowsze badania dotyczące zdalnej pracy, która jest pojęciem szerszym i obejmuje również umowy cywilnoprawne, przeprowadziła Fundacja Obserwatorium Zarządzania na zlecenie ClickMeeting. Celem raportu była ocena popularności tej formy pracy i nastawienia do niej wśród małych i średnich przedsiębiorców. Okazuje się, że zaledwie 10% respondentów w poprzednich 6 miesiącach zdecydowało się na wprowadzenie u siebie różnych form zdalnej pracy, z czego u 4% przedsiębiorców osoby takie pracowały zdalnie tylko częściowo. Jeśli chodzi o samą wiedzę badanych pracodawców na temat tego, czym jest praca zdalna, okazało się, że jedynie 39% rozumie ją jako pracę poza siedzibą firmy, a dla 22% jest to praca z wykorzystaniem narzędzi komunikacji. Wg 7% badanych przedsiębiorców praca zdalna polega po prostu na wykonaniu konkretnego zadania.

 

Wyniki przeprowadzonych badań wyraźnie świadczą o niskim poziomie świadomości przedsiębiorców dotyczącym zdalnej pracy. Jest to tym bardziej niepokojące, że pracodawcy ciągle nie dostrzegają korzyści, jakie mogliby osiągnąć, wprowadzając tę formę zatrudnienia w swoich firmach.

 

Optymistycznie może nastrajać fakt, że 10% przedsiębiorców, którzy dotychczas nie korzystali z różnych form pracy zdalnej, planuje wdrożyć ją w najbliższym czasie. Badani pracodawcy dostrzegli także szczególną potrzebę umożliwienia pracy zdalnej młodym matkom, kobietom w ciąży czy osobom dojeżdżającym do pracy. Nie ma również większych przeszkód, aby na takich zasadach zatrudniać osoby, których stanowisko i zakres obowiązków umożliwiają pracę poza siedzibą firmy.

 

W opinii Pracodawców RP państwo dysponuje odpowiednimi środkami, by zachęcić pracodawców do zatrudniania pracowników w formie telepracy. Dla jej upowszechnienia konieczne są zmiany przepisów – przede wszystkim ich uproszczenie i odformalizowanie.