English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Pracodawcy RP uczestniczyli w spotkaniu członków Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE)

04-10-2012

W dniach 13–15 września 2012 r. odbyło się w Brukseli spotkanie członków Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE) z Europy i Azji Centralnej. Organizatorem tegorocznego spotkania była Federacja Przedsiębiorstw Belgii. Pracodawców RP reprezentował Wiceprezydent organizacji, Pan Janusz Pietkiewicz.

 

Spotkanie zorganizowane zostało w formie czterech paneli. Tematem pierwszego panelu były globalne wyzwania z perspektywy europejskiego biznesu, w szczególności w kontekście zbliżającego się przewodnictwa Rosji w G20 oraz prac grupy roboczej ONZ ds. biznesu i praw człowieka.
 

Drugi panel poświęcono kwestii reform w sytuacji kryzysu w państwach członkowskich IOE. Jednym z prelegentów drugiej części spotkania, obok przedstawicieli z Bułgarii, Grecji i Portugalii, był Wiceprezydent Pracodawców RP Pan Janusz Pietkiewicz, który wygłosił przemówienie na temat reform w kontekście kryzysu oraz sytuacji gospodarczej w Polsce.
 

Podczas trzeciego panelu omówiono kwestie strajków i akcji protestacyjnych oraz związanych z nimi wyzwań, w związku z ostatnimi zmianami w tym zakresie w praktyce prawa i orzecznictwie. Głos zabrali przedstawiciele organizacji pracodawców z Belgii, Gruzji i Wielkiej Brytanii oraz reprezentanci IOE i Businesseurope.

Czwarty – ostatni – panel dotyczył przygotowań do spotkania trójstronnego Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO/MOP), które odbędzie się w Oslo. Dyskusji poddano agendę wydarzenia oraz stanowisko strony pracodawców.
 

W czasie tegorocznego spotkania IOE w Brukseli przedstawiciele pracodawców z Europy i Azji Centralnej wezwali rządy do kontynuowania reform strukturalnych na rzecz przywrócenia roli Europy jako potęgi gospodarczej. „W obliczu ogromnych wyzwań gospodarczych oraz wyzwań rynku pracy rządy powinny wytrwale dążyć do poprawy klimatu dla przedsiębiorczości i konkurencyjności. Jest to jedyny sposób na to, aby wykorzystać potencjał Europy i Azji Środkowej oraz zapewnić wzrost gospodarczy i zwiększenie liczby miejsc pracy” – powiedział Pieter Timmermans, przedstawiciel Federacji Przedsiębiorstw Belgii.

 

„Organizacje pracodawców powinny brać aktywny udział w procesie dokonywania reform i podnosić świadomość swoich członków co do ich możliwości działania. Bezczynność przedsiębiorców nie przyniesie rozwiązania problemów. Aktywne działanie, szczególnie o charakterze międzynarodowym, jest niezwykle ważne dla firm – zarówno dużych, jak i małych – w kontekście rozwoju ich konkurencyjności” – dodał Pan Timmermans.

 

Wypowiedź Pana Timmermansa uzupełniła Wiceprezydent IOE ds. Europy, Pani Renate Hornung-Draus, która stwierdziła: „To sektor prywatny odpowiada za zatrudnienie oraz generuje wzrost gospodarczy, firmom należy zatem zapewnić odpowiednie ramy, tak aby zmotywować do zatrudniania ludzi i inwestowania w nich. Należy się przy tym wystrzegać działań ograniczających elastyczne formy pracy, uniemożliwia to bowiem wejście na rynek milionom osób, w tym przede wszystkim młodym ludziom oraz przedstawicielom innym wrażliwych społecznie grup”.

 

Międzynarodowa Organizacja Pracodawców (IOE), od momentu jej utworzenia w 1920 roku, uznawana jest za jedyny podmiot działający w imieniu pracodawców na poziomie ponadnarodowym; podejmuje problematykę zatrudnienia i spraw socjalnych. Obecnie IOE zrzesza 150 członków ze 143 krajów, w tym – jako jedyną polską organizację – od 1991 roku także Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.