English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Archiwalne zapytania ofertowe
Zakładki 3
zakladki_video

Archiwalne zapytania ofertowe

DRUKUJ

Doprecyzowanie zadań badacza w ramach oferty nr DFE/1008/12.16/KM

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej  doprecyzowali zakres obowiązków specjalisty/eksperta ds. badań w ramach zapytania ofertowego DFE/1008/12.16/KM. Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

 

Pozostałe warunki udziału w postępowaniu nie ulegają zmianie.

Zaproszenie do składania ofert nr DFE/1008/12.16/KM

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w związku z realizacją projektów

 1. „Strategia w biznesie-doradztwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POWR.02.02.00-00-0070/16.
 2. „Strategia dla zdrowia” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POWR.02.2.0-00-0071/16-00
 3. „Europejskiego Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Rynku Mięsnego” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POWR.02.2.0-00-0076/16-00.

zapraszają do składania ofert dla na pełnienie funkcji specjalisty/eksperta ds. badań  (świadczenie usługi badawczej).

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załącznikach.

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego nr DFE/1008/12.16/KM

Pracodawcy RP rozstrzygnęli postępowanie ofertowe nr DFE/1008/12.16/KM. Szczegóły znajdą Państwo w załączonym dokumencie.

Zaproszenie do składania ofert nr DFE/0915/11.16/DK

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu „PPP dla MMSP” Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej zapraszają do składania ofert dla zapewnienia zaplecza logistycznego: sal szkoleniowych, cateringu dla uczestników/uczestniczek szkoleń w ramach projektu i noclegów dla osób z niepełnosprawnością.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załącznikach.

Informacja o unieważnieniu postępowania konkurencyjnego DFE/0872/11.16/DK z dnia 7 listopada 2016 r.

Szanowni Państwo,

 

Informujemy o unieważnieniu postępowania konkurencyjnego w związku z realizacją projektu „PPP dla MMSP”, dotyczącego  składania ofert dla zapewnienia zaplecza logistycznego: sal szkoleniowych, cateringu i noclegów dla uczestników/uczestniczek szkoleń w ramach projektu.

Zaproszenie do składania ofert nr DFE/0872/11.16/DK

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w związku z realizacją projektu „PPP dla MMSP”, zapraszają do składania ofert dla zapewnienia zaplecza logistycznego: sal szkoleniowych, cateringu i noclegów dla uczestników/uczestniczek szkoleń w ramach projektu.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załącznikach.

Zapytanie ofertowe nr DFE/0823/09.16/DK

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w związku z realizacją projektu "MAK- Mazowiecka Akademia Kompetencji" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej poszukują wykonawcy usługi- Specjalista ds. szkoleń ICT.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załącznikach.

Zaproszenie do składania ofert nr DFE/0672/08.16/DK

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w związku z realizacją sieci współpracy pn. „Platforma funduszy europejskich Pracodawców RP” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej poszukują Wykonawcy Platformy Internetowej wraz z kompleksowym wsparciem technicznym.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączniku.

Cenowe rozeznanie rynku celem wyłonienia Wykonawcy organizacji technicznej dwudniowego spotkania warsztatowego

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w związku z realizacją sieci współpracy pod nazwą „Platforma funduszy europejskich Pracodawców RP” poszukują Wykonawcy celem organizacji  technicznej dwudniowego spotkania warsztatowego. Spotkanie odbędzie się w dniach 19 i 20 października 2016 r. (tj. środa i czwartek).

 

Proszę o zapoznanie się z załączoną specyfikacją i przesłanie Państwa oferty w terminie do dn. 22 września 2016 r., do godz. 16:00.

 

Informujemy, iż zostanie wybrana oferta z najniższą zaproponowaną ceną wykonania usługi.

 

W wypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy:

- Ewa Płodzień-Pałasz, ,  22 518 87 42

- Ewa Bytniewska, , tel. 22 518 87 47

Nabór partnera do projektu z zakresu zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej ogłaszają otwarty nabór partnera krajowego do współpracy w przygotowaniu i realizacji

projektu z zakresu zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach


w ramach konkursu nr POWR.02.02.00-IP.09-00-004/16

ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

w ramach działania 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku", typ projektu 1 w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych w ramach II osi priorytetowej: „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

 


Wymagania dotyczące Partnera:

 1. status regionalnej lub branżowej organizacji pracodawców bądź regionalnego lub branżowego związku zawodowego, który na koniec ostatniego roku kalendarzowego (tj. 2015) zrzeszał minimum 30 mikro, małych lub średnich przedsiębiorców lub pracowników zatrudnionych u przynajmniej 30 mikro, małych lub średnich przedsiębiorców i na koniec ostatniego roku kalendarzowego (tj. 2015) posiadającej udział składki członkowskiej w budżecie (przychód organizacji wykazany w sprawozdaniu finansowym za 2015 r.) w wysokości min. 25%  

 

Zgłoszenia do współpracy należy złożyć drogą elektroniczną do 28 czerwca 2016 r. na adres e-mail: .

 

Osoba uprawniona do udzielania informacji o zasadach naboru: Dariusz Kapusta – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich, tel.: (+48 22) 518 87 80, kom. 512-599-064;  e-mail:

 

Nabór na trenerów na przeprowadzenie działań edukacyjnych z zakresu tematyki funduszy unijnych

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w związku z przygotowaniem realizacji „Konkursu dotacji na działania edukacyjne dotyczące Funduszy Europejskich na lata 2014-2020” ), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności (Program Operacyjny Pomoc Techniczna) ogłaszają nabór na trenerów na przeprowadzenie działań edukacyjnych z zakresu tematyki funduszy unijnych zgodnie z wymogami wskazanymi w zapytaniu ofertowym.

 

Szczegóły znajdą Państwo w załączonych materiałach.

Zaproszenie do składania ofert nr DFE/0733/10.15/AP

Szanowni Państwo,

 

W związku realizacją projektu „MAP-iT Planowanie strategii wzrostu młodych ambitnych przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.2, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej poszukują wykonawców usług doradztwa indywidualnego (wsparcie poszkoleniowego).

 

W załączniku znajdą Państwo zapytanie ofertowe.

Zaproszenie do składania ofert nr DFE/0606/08.15/EPP

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w związku realizacją projektu pn. „MAP-iT Planowanie strategii wzrostu młodych ambitnych przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.2 zapraszają do składania ofert na stanowisko specjalisty/-ki ds. promocji.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączniku.

Zaproszenie do składania ofert nr DEF/0429/06.15/AP

Szanowni Państwo,

 

zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Efektywne zarządzanie zmianą kluczem do adaptacyjności pracowników polskich przedsiębiorstw w czasach spowolnienia gospodarczego”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności, umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL.02.01.02-00-024/14.

 

Termin składania ofert upływa 10 lipca 2015 r. o godz. 16.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załacznikach.

Zaproszenie do składania ofert nr DFE/0415/06.15/AP

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do składania ofert na sale szkoleniowych, cateringu i noclegów dla uczestników/uczestniczek szkoleń i trenerów/trenerek w ramach projektu „Efektywne zarządzanie zmianą kluczem do adaptacyjności pracowników polskich przedsiębiorstw w czasach spowolnienia gospodarczego”

 

Oferty należy składać do 06.07.2015 r. do godziny 16:00. 

Zaproszenie do składania ofert nr DFE/0366/06.15/AP/AK

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie Centrum Badań i Analiz”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.5.2 zapraszają do składania ofert na wykonanie usługi wydruku broszur z analizami.

Zaproszenia do składania ofert nr DFE/0312/05.15/AP/AK

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie Centrum Badań i Analiz”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.5.2 zapraszają do składania ofert na wykonanie usługi przygotowania i przeprowadzenia badania ewaluacyjnego.

Zaproszenie do składania ofert nr DFE/0320/05.15/AP/JW

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu pn. „Zarządzanie innowacją. Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim”, zapraszamy do składania ofert na audyt projektu.

 

Oferty należy składać osobiście lub kurierem na adres biura projektu Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa do dnia 12.06.2015 roku do godziny 14.00.

Zaproszenie do składnia ofert na opracowanie analiz dotyczących realizacji zasady partnerstwa w perspektywie 2014-2020

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w związku realizacją partnerskiego projektu pn. „Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020”, realizowanego w partnerstwie z Konfederacją Lewiatan, Business Centre Club, Związkiem Rzemiosła Polskiego, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych poszukują Wykonawcy 3 analiz dotyczących realizacji zasady partnerstwa w perspektywie 2014-2020.

 

 

Zapraszamy do składania ofert na adres mailowy:   lub dostarczenie osobiście, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem kuriera na adres: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Aleja Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA – ANALIZY  REALIZACJI ZASADY PARTNERSTWA” (liczy się data wpływu do organizacji).

 

Prosimy o składanie ofert do dnia 27 maja 2015 r., tj. (do środy) włącznie do godz. 16.00.

 

Poniżej znajduje się zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Zaproszenia do składania ofert nr DFE/0253/05.15/AP/AK

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie Centrum Badań i Analiz”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.5.2 zapraszają do składania ofert na wykonanie usługi przygotowania do druku podręcznika i 10 broszur z analizami oraz przygotowanie do druku i wydruk publikacji.

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie interaktywnego przewodnika

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w związku realizacją partnerskiego projektu pn. „Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020”, realizowanego w partnerstwie z Konfederacją Lewiatan, Business Centre Club, Związkiem Rzemiosła Polskiego, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych poszukują Wykonawcy na kompleksowe opracowanie i wydanie na nośnikach pamięci USB przewodnika interaktywnego, dotyczącego realizacji zasady partnerstwa w systemie funduszy europejskich 2014-2020, składającego się z 5 odrębnych filmów  tematycznych (infoanimacji).

 

 

Zapraszam do składania ofert na adres mailowy:   lub dostarczenie osobiście, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem kuriera na adres: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Aleja Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta-Przewodnik interaktywny” (liczy się data wpłynięcia do biura projektu).

 

Proszę o składanie ofert do dnia 22 maja 2015 r., (tj. do piątku) włącznie do godz. 16.00.

 

Poniżej znajduje się zapytanie ofertowe wraz załącznikami.

Informacja o unieważnieniu postępowania nr DFE/0248/04.15/EB

Szanowni Państwo,

 

Informujemy o unieważnieniu postępowania konkurencyjnego z dnia 21 kwietnia 2015 r., nr DFE/0248/04.15/EB dotyczącego wyboru Wykonawcy na kompleksowe opracowanie i wydanie na nośnikach pamięci USB przewodnika interaktywnego, dotyczącego realizacji zasady partnerstwa w systemie funduszy europejskich 2014-2020, składającego się z infografik, pogrupowanych na 5 bloków tematycznych ( zgodnie z zapisami paragrafu V, punkt 5, Zaproszenia do składnia ofert). Zamówienie związane było z realizacją projektu pn. „Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020”.

Zaproszenie do składnia ofert dla organizacji zaplecza warsztatów i konferencji nr DFE/0262/05.15/EB

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w związku realizacją partnerskiego projektu pn. „Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020”, realizowanego w partnerstwie z Konfederacją Lewiatan, Business Centre Club, Związkiem Rzemiosła Polskiego, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych poszukują Wykonawcy celem zapewnienia zaplecza organizacyjnego - technicznego dwudniowego warsztatu oraz konferencji merytorycznej podsumowującej projekt.

 

Zapraszamy do składania ofert na adres mailowy: lub osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Aleja Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, w zamkniętej kopercie z dopiskiemWARSZTATY SZKOLENIOWE/KONFERENCJA” (liczy się data wpłynięcia do organizacji).

 

Oferty należy składać do dnia 21 maja 2015 r. (tj. do czwartku) włącznie do godz. 16.00.

 

Poniżej znajduje się zapytanie ofertowe wraz załącznikami.

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie ewaluacji nr DFE/0272/04.15/EB

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w związku realizacją partnerskiego projektu pn. „Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020”, realizowanego w partnerstwie z Konfederacją Lewiatan, Business Centre Club, Związkiem Rzemiosła Polskiego, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych poszukują Wykonawcy na przeprowadzenie ewaluacji realizacji postulatów i rekomendacji zawartych w „Białej Księdze Zasady Partnerstwa na lata 2014-2020” przez partnerów spoza administracji nie wchodzących w skład partnerstwa projektowego.

 

Publikacja jest dostępna tutaj.

 

Zapraszam do składania ofert na adres mailowy:   lub dostarczenie osobiście, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem kuriera na adres: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Aleja Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta-ewaluacja strategii partnerstwa” (liczy się data wpłynięcia do organizacji).

 

Prosimy o składanie ofert do dnia 20 maja 2015 r., tj. ( środa) włącznie, do godz. 16.00.

 

Poniżej znajduje się zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami.

Przedłużenie terminu składania ofert postępowania nr DFE/0247/04.15/ EB

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, iż termin składania ofert postępowania nr: DFE/0247/04.15/ EB  z dn. 17 kwietnia 2015 r., dotyczącego przeprowadzenia promocyjnej kampanii prasowej o zasięgu ogólnopolskim, dotyczącym realizacji zasady partnerstwa w systemie funduszy europejskich 2014-2020,  został przedłużony do dnia 6 maja 2015 r., (tj. środa), do godz. 16.00.

Zaproszenie do składania ofert nr DFE/0248/04.15/EB

Szanowni Państwo,

 

W związku realizacją partnerskiego projektu pn. „Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020”, realizowanego w partnerstwie z Konfederacją Lewiatan, Business Centre Club, Związkiem Rzemiosła Polskiego, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej poszukują wykonawcy interaktywnych przewodników dotyczących realizacji zasady partnerstwa w systemie funduszy europejskich 2014-2020 i wydanie ich w formie infografik, zapisanych na nośniku USB.

 

Oferty należy składać na adres mailowy: lub osobiście, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem kuriera na adres: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, al. Jana Pawła II 12, 00 – 124  Warszawa. Oferty należy składać do dnia 6 maja 2015 r. ( tj. środa) włącznie do godz. 16.00.

 

Poniżej znajduje się zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami.

 

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie promocyjnej kampanii prasowej - nr DFE/0247/04.15/EB

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją partnerskiego projektu pn. „Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020”, realizowanego w partnerstwie z Konfederacją Lewiatan, Business Centre Club, Związkiem Rzemiosła Polskiego, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej poszukują wykonawcy promocyjnej kampanii prasowej dotyczącej realizacji zasady partnerstwa w systemie funduszy europejskich 2014-2020.

 

Oferty należy składać na adres mailowy: lub osobiście, pocztą, a także za pośrednictwem kuriera na adres: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, al. Jana Pawła II 12, 00 – 124  Warszawa. do dnia 4.05.2015 r. ( tj. 4 maja 2015 r.) włącznie do godz. 16.00.

 

Poniżej znajduje się zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami.

Zaproszenie do składania ofert w związku z wyborem wykonawców ekspertyz - nr DFE/0215/04.15/KR/DS

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu pn. „Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP – dialog społeczny poprzez mediacje”, zapraszamy do składania ofert na przygotowane następujących ekspertyz:

 • Ekspertyza nr 1 – Konflikty na linii pracodawca – pracownik/cy,
 • Ekspertyza nr 2 – Konflikty na linii przedsiębiorca – administracja,
 • Ekspertyza nr 3 – Konflikty na linii przedsiębiorca – przedsiębiorca.

 

Oferty należy składać na następujący adres: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Aleja Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, z dopiskiem: oferta – ekspertyza - BCWP do dnia 20 kwietnia 2015 r. do godz. 10:00 (liczy się data wpłynięcia oryginału oferty do biura projektu lub data wpłynięcia skanu oferty na mailową skrzynkę odbiorczą ).

 

Jeżeli mają Państwo pytania dot. postępowania, prosimy o zadawanie pytań na adres: lub dzwonić pod nr tel.: 22 518 87 50.

 

Poniżej znajduje się zaproszenie do składania ofert oraz formularz ofertowy wraz z załącznikami.

Anulowanie zaproszenia do składania ofert nr DFE/0190/03.15/KR/DS

Dziś została podjęta decyzja o anulowaniu postępowania w ramach zasady konkurencyjności (nr DFE/0190/03.15/KR/DS) na przygotowanie ekspertyz w ramach projektu pn. „Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP – dialog społeczny poprzez mediacje”. Dotyczy to następujących ekspertyz:

 

 • Ekspertyza nr 1 – Konflikty na linii pracodawca – pracownik/cy,
 • Ekspertyza nr 2 – Konflikty na linii przedsiębiorca – administracja,
 • Ekspertyza nr 3 – Konflikty na linii przedsiębiorca – przedsiębiorca.

 

Jeszcze dziś (tj. 02.04.2015 r.) zostanie uruchomione zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności na przygotowanie tych samych ekspertyz (nowe zapytanie – nr DFE/0215/04.15/KR/DS). Zapytanie ofertowe zostanie uszczegółowione w celu zwiększenia prawdopodobieństwa, że ofertę złoży większa liczba Wykonawców, co da Komisji Oceny Ofert wiekszy wybór. 

 

Zasadnicza zmiana będzie dotyczyć zniesienia jednego z kryteriów formalnych tj. kryterium, które stanowiło, że w wypadku przekroczenia ceny, jaką Zamawiający ma w budżecie na realizację zamówienia, oferta była automatycznie odrzucana.

 

 

Zaproszenie do składania ofert w związku z wyborem wykonawców ekspertyz - nr DFE/0190/03.15/KR/DS

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu pn. „Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP – dialog społeczny poprzez mediacje”, zapraszamy do składania ofert na przygotowane następujących ekspertyz:

 

 • Ekspertyza nr 1 – Konflikty na linii pracodawca – pracownik/cy;
 • Ekspertyza nr 2 – Konflikty na linii przedsiębiorca – administracja;
 • Ekspertyza nr 3 – Konflikty na linii przedsiębiorca – przedsiębiorca;

 

Oferty należy składać na następujący adres: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Aleja Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, z dopiskiem: oferta – ekspertyza - BCWP do dnia 10 kwietnia 2015 r. do godz. 10:00 (liczy się data wpłynięcia oryginału oferty do biura projektu lub data wpłynięcia skanu oferty na mailową skrzynkę odbiorczą: ).

 

Jeżeli mają Państwo pytania dot. postępowania, prosimy o zadawanie pytań na adres: lub dzwonić pod nr tel.: 22 518 87 50.

 

Poniżej znajduje się zaproszenie do składania ofert oraz formularz ofertowy wraz z załącznikami.

Unieważnienie zaproszenia do składania ofert nr DFE/0874/12.14/KR/KKo

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej projektu pn. „MAP-iT! Planowanie strategii wzrostu młodych ambitnych przedsiębiorstw”, informujemy o rezygnacji z zamówienia dotyczącego doradztwa indywidualnego dla 50 mikroprzedsiębiorstw biorących udział w projekcie.  

Pliki do pobrania

Unieważnienie zaproszenia do składania ofert nr DFE/0822/11.14/ KR/AK

Szanowni Państwo,


W związku z realizacją przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej projektu pn. „Utworzenie Centrum Badań i Analiz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.5.2, informujemy o rezygnacji z zamówienia na wykonanie usługi przygotowania strategii Centrum Badań i Analiz, modelu zarządzania wiedzą CBiA i podręcznika dla ekspertów CBiA.
 

Pliki do pobrania

Przesunięcie terminu oceny formalno-merytorycznej w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert nr DFE/0874/12.14/KR/KKo

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że termin przeprowadzenia oceny formalno-merytorycznej ofert, złożonych w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert nr DFE/0874/12.14/KR/KKo został przedłużony do dnia 22 marca 2015 r.

Pliki do pobrania

Przedłużenie terminu składania ofert w odpowiedzi na zaproszenie nr DFE/0031/01.15/KR/MW

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że został przedłużony termin składania ofert w odpowiedzi na zaproszenie nr DFE/0031/01.15/KR/MW z dnia 15 stycznia 2015 roku na organizację konferencji w ramach projektu „Utrwalenie efektów partnerstwa polsko-szwajcarskiego w zakresie opracowania rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce”.

Przedłużenie terminu składania ofert w odpowiedzi na zaproszenie nr DFE/0030/01.15/KR/MW

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że został przedłużony termin składania ofert w odpowiedzi na zaproszenie nr DFE/0030/01.15/KR/MW z dnia 15 stycznia 2015 roku na przygotowanie opracowania dotyczącego procesu konsultacji społecznych oraz jego znaczenia i wpływu na kształt obowiązującego prawa podatkowego pn. „Przeprowadzenie konsultacji społecznych w obszarze prawa podatkowego” w ramach projektu „Utrwalenie efektów partnerstwa polsko-szwajcarskiego w zakresie opracowania rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce”.

Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie opracowania dotyczącego procesu konsultacji społecznych

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do składania ofert na przygotowanie opracowania dotyczącego procesu konsultacji społecznych oraz jego znaczenia i wpływu na kształt obowiązującego prawa podatkowego  w ramach projektu „Utrwalenie efektów partnerstwa polsko-szwajcarskiego w zakresie opracowania rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce”.

 

Oferty należy składać do 23.01.2015 r. do godziny 12:00.  

Zaproszenie do składania ofert na organizację konferencji

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do składania ofert na organizację konferencji w ramach projektu „Utrwalenie efektów partnerstwa polsko-szwajcarskiego w zakresie opracowania rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce”.

 

Oferty należy składać do 23.01.2015 r. do godziny 12:00.  

Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie do druku i druk publikacji

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do składania ofert na przygotowanie do druku i druk publikacji w ramach projektu „Utrwalenie efektów partnerstwa polsko-szwajcarskiego w zakresie opracowania rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce”.

 

Oferty należy składać do 23.01.2015 r. do godziny 12:00.  

Korekta do zapytania ofertowego nr DFE/0903/12.14/KR/TW/EB z 29 grudnia 2014 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy o wprowadzeniu korekty do zapytania ofertowego nr DFE/0903/12.14/KR/TW/EB  z 29 grudnia 2014 r.

 

Zmianie uległ paragraf VI,  pkt 2, podpunkt 1 zapytania.

 

Zapis przed zmianą:

Punkty będą przyznawane Wykonawcom w zależności od stopnia spełnienia poniższego kryterium, w ramach którego za udokumentowanie zorganizowania powyżej dziesięciu konferencji przyznawane będą punkty według schematu:

 1. od 11 do 20 zorganizowanych spotkań – 25 punktów,
 2. od 21 do 30 zorganizowanych spotkań – 50 punktów,
 3. od 31 do 40 zorganizowanych spotkań – 75 punktów,
 4. powyżej 31 zorganizowanych spotkań – 100 punktów

 

Zapis po zmianie:

Punkty będą przyznawane Wykonawcom w zależności od stopnia spełnienia poniższego kryterium, w ramach którego za udokumentowanie zorganizowania powyżej dziesięciu konferencji przyznawane będą punkty według schematu:

 1. od 11 do 20 zorganizowanych spotkań – 25 punktów,
 2. od 21 do 30 zorganizowanych spotkań – 50 punktów,
 3. od 31 do 40 zorganizowanych spotkań – 75 punktów,
 4. powyżej 41 zorganizowanych spotkań – 100 punktów

Korekta do zapytania ofertowego nr DFE/0903/12.14/KR/TW/EB z 29 grudnia 2014 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy o wprowadzeniu korekty do zapytania ofertowego nr DFE/0903/12.14/KR/TW/EB  z 29 grudnia 2014 r.

 

Zmianie uległ paragraf I, tabela (harmonogram konferencji) – skorygowano niewłaściwe przypisanie nazw województw do miast wojewódzkich.

Zaproszenie do składania ofert z dnia 29 grudnia 2014 r. nr DFE/0903/12.14/KR/TW/EB

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w związku realizacją partnerskiego projektu pn. „Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020”, realizowanego w partnerstwie z Konfederacją Lewiatan, Business Centre Club, Związkiem Rzemiosła Polskiego, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych poszukują Wykonawcy na zorganizowanie zaplecza administracyjno-technicznego dla piętnastu konferencji (seminariów) regionalnych.

 

W załączeniu zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

 

Zapraszamy do składania ofert na adres mailowy: do dnia 15 stycznia 2015 r. włącznie do godz. 16.00.

 

 

Zaproszenie do składania ofert w związku z zakupem usług doradztwa indywidualnego

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w związku realizacją projektu pn. „MAP-iT Planowanie strategii wzrostu młodych ambitnych przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.2 poszukują Wykonawcy usług doradztwa indywidualnego.

Zaproszenie do składania ofert nr DFE/0863/12.14/KR/DS, uwaga – zmiany z dn. 22.12.2014 r.

Szanowni Państwo,
 

W związku z realizacją projektu pn. „Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP – dialog społeczny poprzez mediacje”, zapraszamy do składania ofert na pełnienie funkcji eksperta odpowiedzialnego za przygotowanie ekspertyz prawnych.
 

Poszukujemy ekspertów w następujących dziedzinach: prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych, prawo administracyjne, prawo gospodarcze, prawo podatkowe.
 

Oferty (dot. części A i/lub B i/lub C i/lub D) należy składać na następujący adres: Damian Strachota, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Brukselska 7, 03-973 Warszawa, z dopiskiem: oferta – eksperci – BCWP do dnia 31 grudnia 2014 r. do godz. 10:00 (liczy się data wpłynięcia oferty do biura).
 

Oferty, gdzie jest wypełniana tylko część E (tj. dotycząca wyboru eksperta ds. prawa podatkowego), są przyjmowane do 13 stycznia 2015 r. do godz. 10.00 (liczy się data wpłynięcia oferty do biura). 22.12.2014 r. została wprowadzona zmiana dot. zaproszenia do składania ofert.

 

Załączniki o nazwach 20141222_Informacja_o_zmianach_w_zapytaniu.pdf oraz 20141222_Formularz_ofertowy_czesc_E_obowiazujacy_od_22122014 stają się integralnymi częściami Zaproszenia do składania ofert nr DFE/0863/12.14/KR/DS z dn. 12.12.2014 r.
 

Jeżeli mają Państwo pytania dot. postępowania, prosimy o kontakt:   lub tel.: 22 518 87 50.
 

Poniżej znajduje się zaproszenie do składania ofert oraz formularz ofertowy wraz z załącznikami.
 

Zaproszenie do składania ofert w związku z naborem na ekspertów mediatorów nr DFE/0813/11.14/KR/DS

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu pn. „Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP – dialog społeczny poprzez mediacje”, zapraszamy do składania ofert na pełnienie funkcji eksperta mediatora.

 

Oferty należy składać w biurze projektu (Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa, z dopiskiem: oferta – mediator - BCWP), do dnia 11 grudnia 2014 r. do godz. 10:00 (liczy się data wpłynięcia oferty do biura).

 

Jeżeli mają Państwo pytania dot. postępowania, prosimy o zadawanie pytań na adres: lub dzwonić pod nr tel.: 22 518 87 50.

Poniżej znajduje się zaproszenie do składania ofert oraz formularz ofertowy wraz z załącznikami.

Zaproszenia do składania ofert nr DFE/0822/11.14/ KR/AK

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie Centrum Badań i Analiz”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.5.2 zapraszają do składania ofert na wykonanie usługi przygotowania strategii Centrum Badań i Analiz, modelu zarządzania wiedzą CBiA i podręcznika dla ekspertów CBiA.

Informacja o postępowaniu na przygotowanie i produkcję materiałów filmowych nr DFE/0622/08.14/KR/KKo.

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu pn. „MAP-iT Planowanie strategii wzrostu młodych ambitnych przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.2, informujemy, że nie został wyłoniony Wykonawca postępowania nr DFE/0622/08.14/KR/KKo.

 

Szczegóły znajdą Państwo w informacji zamieszczonej w poniższym dokumencie.

Pliki do pobrania

Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie ekspertyzy nr DFE/0781/21.10/KR/DS

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu pn. „Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP – dialog społeczny poprzez mediacje”, zapraszamy do składania ofert na przygotowanie ekspertyzy dot. efektywności kosztowej nakładów poniesionych na prewencje w konfliktach vs koszty konfliktów.

 

Oferty należy składać w biurze projektu (Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa, z dopiskiem: oferta – ekspertyza kosztowa - BCWP), do dnia 06 listopada 2014 r. do godz. 10:00 (liczy się data wpłynięcia oferty do biura).

 

Jeżeli mają Państwo pytania dot. postępowania, prosimy pisać na adres: lub dzwonić pod nr tel.: 22 518 87 50.

Informacja o postępowaniu na przygotowanie ekspertyzy nr DFE/0730/06.10/KR/DS:

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu pn. „Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP – dialog społeczny poprzez mediacje”, informujemy, że nie został wyłoniony Wykonawca postępowania nr DFE/0730/06.10/KR/DS. Szczegóły znajdą Państwo w informacji zamieszczonej w poniższym dokumencie.

Przedłużenie terminu składania ofert na przygotowanie strategii oraz modelu zarządzania wiedzą Centrum Badań i Analiz

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie Centrum Badań i Analiz”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.5.2 przedłużają termin składania ofert na wykonanie usługi przygotowania strategii Centrum Badań i Analiz, modelu zarządzania wiedzą CBiA i podręcznika dla ekspertów CBiA do 17 października 2014 r. do godz. 16.00.

Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie ekspertyzy nr DFE/0730/06.10/KR/DS

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu pn. „Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP – dialog społeczny poprzez mediacje”, zapraszamy do składania ofert na przygotowanie ekspertyzy dot. efektywności kosztowej nakładów poniesionych na prewencje w konfliktach vs koszty konfliktów.

 

Oferty należy składać w biurze projektu (Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa, z dopiskiem: oferta – ekspertyza kosztowa - BCWP), do dnia 21 października 2014 r. do godz. 10:00. Liczy się data wpłynięcia oferty do biura.

Zaproszenie do składania ofert na zakup portalu internetowego nr DFE/0716/09.30/KR/DS

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu pn. „Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP – dialog społeczny poprzez mediacje”, zapraszamy do składania ofert na wykonanie portalu internetowego oraz usług towarzyszących.

 

Oferty należy składać poprzez e-mail na adres , do dnia 14 października 2014 r. włącznie do godz. 23:59.

 

Szczegóły znajdą Państwo w załącznikach.

Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie strategii oraz modelu zarządzania wiedzą i podręcznika Centrum Badań i Analiz

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie Centrum Badań i Analiz”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.5.2 zapraszają do składania ofert na wykonanie usługi przygotowania strategii Centrum Badań i Analiz, modelu zarządzania wiedzą CBiA i podręcznika dla ekspertów CBiA.

 

Szczegóły znajdą Państwo w załącznikach.

Unieważnienie zaproszenia do składania ofert na zakup strony internetowej nr DFE/0587/08.14/KR/KKi

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją postępowania na sprzedaż strony internetowej i usług towarzyszących w projekcie pn. „Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP – dialog społeczny poprzez mediacje” informujemy o rezygnacji z zamówienia.

 

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu

Pracodawcy RP w związku z realizacją projektu pn. Nowe rozwiązania w zarządzaniu HR kluczem do wzrostu adaptacyjności polskich przedsiębiorstw zlecają przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu. 

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załącznikach.

 

Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie do druku i druk publikacji nr DFE/0642/09.14/KR/JŁ

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce”, realizowanego w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy planują zakupić usługę przygotowania do druku i druk publikacji.

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia oraz do składania ofert.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie materiałów promocyjnych nr DFE/0640/09.14/KR/JŁ

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce”, realizowanego w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy planują zakupić materiały promocyjne.

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia oraz do składania ofert.

Zaproszenie do składania ofert w związku z zakupem usługi przygotowania i produkcji materiałów filmowych

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w związku realizacją projektu pn. „MAP-iT Planowanie strategii wzrostu młodych ambitnych przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.2 poszukują Wykonawcy usługi przygotowania i produkcji materiałów filmowych.

Zaproszenie do składania ofert na organizację dwóch konferencji nr DFE/0596/08.14/KR/JŁ

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce”, realizowanego w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy planują zakupić usługę organizacji dwóch konferencji.

Unieważnienie zaproszenia do składania ofert na organizację dwóch konferencji nr DFE/0577/08.14/KR/JŁ

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że Zamawiający unieważnia zaproszenie do składania ofert nr DFE/0577/08.14/KR/JŁ w związku ze zmianami w przedmiocie zamówienia.

Zaproszenie do składania ofert na zakup portalu internetowego nr DFE/0587/08.14/KR/KKi

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu pn. „Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP – dialog społeczny poprzez mediacje”, zapraszamy do składania ofert na sprzedaż portalu internetowego oraz usług towarzyszących.

 

Oferty należy składać poprzez e-mail na adres , do dnia 29 sierpnia 2014 r. włącznie do godz. 23:59.

Zaproszenie do składania ofert w związku z zakupem usług doradztwa indywidualnego nr DFE_0591_08.14_KR_KKo

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w związku realizacją projektu pn. „MAP-iT Planowanie strategii wzrostu młodych ambitnych przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.2 poszukują Wykonawcy usług doradztwa indywidualnego.

Korekta do zapytania ofertowego nr DFE/0577/08.14/KR/JŁ z 8 sierpnia 2014 r.

Szanowni Państwo,

 

Informujemy o wprowadzeniu korekty do zapytania ofertowego nr DFE/0577/08.14/KR/JŁ z 8 sierpnia 2014 r.

 

Zmianie uległ pkt. I. 1 zapytania.

 

 Zapis przed zmianą:

1. Zwracamy się z prośbą o składanie ofert na organizację konferencji

Temat konferencji: Podatek VAT - wpływ na rozwój przedsiębiorczości w Polsce

Termin wydarzenia: 8 września 2014 r.

 

Zapis po zmianie:

1. Zwracamy się z prośbą o składanie ofert na organizację konferencji

Temat konferencji: Podatek VAT - wpływ na rozwój przedsiębiorczości w Polsce

Termin wydarzenia: 25 września 2014 r.

 

Zaproszenie do składania ofert emisji 4-stronicowej wkładki do ogólnopolskiego dziennika gospodarczego

Szanowni Państwo,

 

w związku z realizacją projektu  „Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce” Pracodawcy RP planują zakupić usługę emisji 4-stronicowej wkładki do ogólnopolskiego dziennika gospodarczego. Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia oraz do składania ofert.

Pliki do pobrania

Zaproszenie do składania ofert przeprowadzenia badania systemu zachęt podatkowych w Polsce i w Hiszpanii

Szanowni Państwo,

 

zapraszamy do  składania ofert przeprowadzenia badania systemu zachęt podatkowych w Polsce i w Hiszpanii w ramach projektu „Zarządzanie innowacją. Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim”.

Pliki do pobrania

Zaproszenie do składania ofert organizacji dwóch konferencji nr DFE/0577/08.14/KR/JŁ

Szanowni Państwo,

 

zapraszamy do składania ofert organzacji dwóch konferencji w ramach projektu "Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce".

Rezygnacja: zaproszenie do składania ofert na zakup strony internetowej nr DFE/0551/07.14/KR/ŁK z dnia 24 lipca 2014 r.

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją postępowania na sprzedaż strony internetowej i usług towarzyszących w projektcie pn. „Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP – dialog społeczny poprzez mediacje”, niniejszym informujemy o rezygnacji z zamówienia.

Zaproszenie do składania ofert na emisję insertu w ogólnopolskim dzienniku gospodarczym

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej w związku z realizacją projektu „Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce” planują zakupić usługę przygotowania do druku i druk insertu – wkładki do gazety. Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia oraz do składania ofert.

Przedłużenie terminu oceny ofert złożonych na Zaproszenie nr DFE/0524/07.14/KR/JŁ

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, iż termin przeprowadzenia oceny formalno-merytorycznej ofert, złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert nr DFE/0524/07.14/KR/JŁ w ramach projektu „Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce" został przedłużony do dnia 11 sierpnia 2014 r.

 

Jednocześnie informujemy, że termin wykonania Zamówienia przedłużony zastał do 1 września 2014 r.

 

Informacja o unieważnieniu zaproszenia do składania ofert na emisję insertu w ogólnopolskim dzienniku gospodarczym

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert nr DFE/0538/07.14/KR/JŁ z dnia 15 lipca 2014 r. na emisję 4-stronicowej wkładki do gazet – insertu w ogólnopolskim dzienniku gospodarczym wpłynęły dwie oferty, przy czym jedna została uznana za nieważną z powodu niespełnienia jednego z podstawowych kryteriów formalnych.

 

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko-Polskiego programu Współpracy, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2014 r. – Prawo zamówień publicznych, w przypadku nie otrzymania dwóch ważnych ofert, procedura wyboru Wykonawcy musi zostać powtórzona.

 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający unieważnia zaproszenie do składania ofert nr. DFE/0538/07.14/KR/JŁ i jednocześnie informuje, iż przystępuje do ponownego ogłoszenia zaproszenia do składania ofert na potrzeby realizacji przedmiotowego zadania.

 

Unieważnienie zaproszenia do składania ofert na stanowisko eksperta/tki ds. badań i analiz w Centrum Badań i Analiz

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert stanowisko eksperta/tki ds. badań i analiz w Centrum Badań i Analiz Pracodawców RP, nie wpłynęła żadna oferta.

 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający unieważnia zaproszenie do składania ofert i jednocześnie informuje, iż przystępuje do ponownego ogłoszenia zaproszenia do składania ofert na stanowisko eksperta/tki ds. badań i analiz w Centrum Badań i Analiz Pracodawców RP.

Zaproszenie do składania ofert na obsługę prawną przedsiębiorstw nr DFE/0555/07.14/KR/ŁK

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu pn. „Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP – dialog społeczny poprzez mediacje”, zapraszamy do składania ofert na obsługę prawną przedsiębiorstw.

 

Oferty należy składać poprzez e-mail, na adres: do dnia 11 sierpnia 2014 r. włącznie do godz. 23:59.

Zaproszenie do składania ofert na zakup strony internetowej nr DFE/0551/07.14/KR/ŁK

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu pn. „Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP – dialog społeczny poprzez mediacje”, zapraszamy do składania ofert na sprzedaż strony internetowej i usług towarzyszących.

 

Oferty należy składać poprzez e-mail, na adres: k.kiszka@pracodawcyrp.pl do dnia 11 sierpnia 2014 r. włącznie do godz. 23:59.

Przedłużenie terminu składania ofert w odpowiedzi na zaproszenie nr DFE/0517/07.14/KR/JŁ

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż termin składania ofert w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert nr DFE/0517/07.14/KR/JŁ został przedłużony do dnia 30 lipca 2014 r. do godz. 15.

Pliki do pobrania

Rezygnacja z zamówienia nr DFE/0442/06.14/ŁK

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją postępowania na wybór prawnika w projekcie pn. „Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP – dialog społeczny poprzez mediacje”, niniejszym informujemy o rezygnacji z zamówienia.

Zapraszamy do składania ofert na emisję 4-stronicowej wkładki do gazet - insertu w ogólnopolskim dzienniku gospodarczym

Zapraszamy do składania ofert na emisję 4-stronicowej wkładki do gazet - insertu w ogólnopolskim dzienniku gospodarczym w projekcie Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce.

Zaproszenie do składania ofert na emisję 4-stronicowej wkładki do gazet - insertu w ogólnopolskim dzienniku

Zaproszamy do składania ofert na emisję 4-stronicowej wkładki do gazet - insertu w ogólnopolskim dzienniku w w projekcie Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce.

 

Zaproszenie do składania ofert opracowania propozycji zmian w ustawie o podatku VAT i ordynacji podatkowej

Zapraszamy do składania ofert opracowania propozycji zmian w ustawie o podatku VAT i ordynacji podatkowej w projekcie Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce.

Przedłużenie terminu oceny formalno-merytorycznej ofert złozonych w odpowiedzi na zapytanie nr DFE/0425/06.14/KR/MK

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że termin oceny formalno-merytorycznej ofert złozonych w odpowiedzi na zapytanie nr DFE/0425/06.14/KR/MK został przedłuzony do 27 czerwca 2014 r.

Pliki do pobrania

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko prawnika nr DFE/0442/06.14/ŁK

Szanowni Państwo,
 

W związku z realizacją projektu pn. „Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP – dialog społeczny poprzez mediacje”, zapraszamy do składania ofert na stanowisko prawnika świadczącego usługi porad prawnych na rzecz przedsiębiorców i koordynującego proces świadczenia usług w ramach Centrum Wspierania Przedsiębiorców.
 

Oferty należy składać poprzez e-mail, na adres: do dnia 30 czerwca 2014 r. włącznie do godz. 12:00.
 

Zaproszenie do składania ofert w związku z zakupem opracowania merytorycznego dotyczącego prawa podatkowego

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce”, realizowanego w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko – Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy planują zakupić opracowanie merytoryczne dotyczące prawa podatkowego na potrzeby realizacji szkolenia e-learningowego.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi przygotowania do druku i druku insertu – wkładki do gazety

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce”, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi przygotowania do druku i druku 4 stronnicowego insertu.

Zaproszenie do składania ofert w związku z zakupem usługi przygotowania scenariuszy szkoleń e-learningowych

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu pn. „MAP-iT Planowanie strategii wzrostu młodych ambitnych przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.2, Pracodawcy RP poszukują wykonawcy scenariuszy szkoleń e-learningowych.

 

Zaproszenie do składania ofert w związku z zakupem procedury diagnostycznej

W związku z realizacją projektu pn. „MAP-iT Planowanie strategii wzrostu młodych ambitnych przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.2, Pracodawcy RP poszukują wykonawcy usługi przygotowania procedury diagnostycznej oraz jej przeprowadzenia w 110 firmach.

Przedłużenie terminu składania ofert na analizę porównawczą systemu zachęt podatkowych dla przedsiębiorców w Polsce i Hiszpanii

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, iż termin na złożenie ofert w postępowaniach konkurencyjnych w ramach projektu "Zarządzanie innowacją. Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim":

 

- Zaproszenie nr DFE/04.14/0318/KR/AŻ do składania ofert na zakup usługi/usług z zakresu przeprowadzenia doradztwa stacjonarnego i zdalnego (tutoringu) ukierunkowanego na systemowe planowanie i wdrażanie opracowanej strategii innowacji w polskich MMŚP w firmach uczestniczących w działaniach projektu (ogłoszenie z dnia z dnia 24 kwietnia 2014 r., data publikacji na stronie internetowej Zamawiającego 24 kwietnia 2014 r.)

 

- Zaproszenie nr DFE/04.14/0319/KR/AŻ do składania ofert na zakup Usługi przeprowadzenia badania systemu zachęt podatkowych w Polsce i w Hiszpanii, (ogłoszenie z dnia 25 kwietnia 2014 r., data publikacji na stronie internetowej Zamawiającego 25 kwietnia 2014 r.)

 

na podstawie Rozdziału 3, Sekcji 3, Podsekcji 1 – Zasada konkurencyjności, pkt. 5a) Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, został wydłużony dla obu ww. podstępowań do dnia 13 maja 2014 r. do godziny 23.59.

 

Wprowadzono ponadto do treści zapytania zmiany w zakresie:

 

-  katalogu podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia (cz.  V zaproszenia nr DFE/04.14/0318/KR/AŻ i nr DFE/04.14/0319/KR/AŻ)

-  a także zaktualizowano zapisy odnoszące się do procedury oceny merytorycznej (cz. VII zaproszenia - Opis procedury, pkt. 2 ocena merytoryczna – zaproszenie nr DFE/04.14/0318/KR/AŻ)

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią informacji o zmianach (pismo nr DFE/04.14/0324/KR/AZ)

Pliki do pobrania

Zaproszenie do składania ofert na analizy porównawczej systemu zachęt podatkowych dla przedsiębiorców w Polsce i Hiszpanii

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej zapraszają do składania ofert przeprowadzenia analizy porównawczej systemu zachęt podatkowych dla przedsiębiorców w Polsce i w Hiszpanii. Usługa realizowana będzie w ramach projektu „Zarządzanie innowacją. Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim”

 

Oferty należy składać do 13.05.2014 r. do godziny 9:00.

 

Zaproszenie do składania ofert na zakup usług doradztwa i tutoringu

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do składania ofert na zakup usług doradczo-konsultingowych w wybranych przedsiębiorstwach w Polsce w ramach projektu „Zarządzanie innowacją. Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim””.

 

Oferty należy składać do 12.05.2014 r. do godziny 9:00.

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego wdrażania normy SA8000

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego wdrażania normy SA8000 w wybranych przedsiębiorstwach w Polsce w ramach projektu „Nowe rozwiązania w zarządzaniu HR kluczem do wzrostu adaptacyjności polskich przedsiębiorstw”.

 

Oferty należy składać do 23.04.2014 r. do godziny 12:00.  

Zestawienie zaproszeń do składania ofert w projekcie „MAP-iT Planowanie strategii wzrostu młodych ambitnych przedsiębiorstw”

 

Przedłużenie terminu dokonania oceny formalno-merytorycznej ofert w ramach projektu „MAP-iT Planowanie strategii wzrostu młodych ambitnych przedsiębiorstw”.

 

Informujemy, iż termin przeprowadzenia oceny formalno-merytorycznej ofert, złożonych w odpowiedzi na Zaproszenia do składania ofert: nr DFE/0100/02.14/TW/KK, nr DFE/0101/02.14/TW/KK, nr DFE/0102/02.14/TW/KK, nr DFE/0103/02.14/TW/KK, nr DFE/0104/02.14/TW/KK, został przedłużony do dnia 27 marca 2014 r.

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią informacji.

Pliki do pobrania

Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie analizy struktury wpływów podatkowych z VAT

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce”,realizowanego w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko – Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy planują zakupić usługę przygotowania szczegółowej analizy struktury wpływów podatkowych z uwzględnieniem podziału na poszczególne stawki podatku VAT, wraz z prawnymi rekomendacjami zmian z zakresu podatku VAT.

Zaproszenie do składania ofert w związku z zakupem platformy e-learningowej

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w związku realizacją projektu pn. „MAP-iT Planowanie strategii wzrostu młodych ambitnych przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.2 poszukują Wykonawcy platformy e-learningowej.

Zaproszenie do składania ofert w związku z zakupem platformy diagnostycznej

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w związku realizacją projektu pn. „MAP-iT Planowanie strategii wzrostu młodych ambitnych przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.2 poszukują Wykonawcy platformy diagnostycznej.

Zaproszenie do składania ofert w związku z zakupem usługi przygotowania scenariuszy szkoleń e-learningowych

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w związku realizacją projektu pn. „MAP-iT Planowanie strategii wzrostu młodych ambitnych przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.2 poszukują Wykonawcy scenariuszy szkoleń e-learningowych.

Zaproszenie do składania ofert w związku z zakupem materiałów merytorycznych (wsadu do szkolenia e-learningowego)

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w związku realizacją projektu pn. „MAP-iT Planowanie strategii wzrostu młodych ambitnych przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.2 poszukują Wykonawcy materiałów merytorycznych do szkolenia e-learningowego.

Zaproszenie do składania ofert w związku z zakupem procedury diagnostycznej

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w związku realizacją projektu pn. „MAP-iT Planowanie strategii wzrostu młodych ambitnych przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.2 poszukują Wykonawcy usługi przygotowania procedury diagnostycznej oraz jej przeprowadzenia w 110 firmach.

Zestawienie zaproszeń do składania ofert w projekcie „MAP-iT Planowanie strategii wzrostu młodych ambitnych przedsiębiorstw

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w związku realizacją projektu pn. „MAP-iT Planowanie strategii wzrostu młodych ambitnych przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.2 ogłosili niżej opisane procedury zakupowe mające na celu wyłonienie wykonawców usług w projekcie.

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie i wdrożenie platformy e-learningowej wraz z funkcjonalnościami strony internetowej

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce”, realizowanego w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy planują zakupić usługę opracowania i wdrożenia platformy e-learningowej z funkcjonalnościami strony internetowej.

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie szkolenia e-learningowego

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce”, realizowanego w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko – Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy planują zakupić usługę opracowania szkolenia e-learningowego.

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie zogniskowanych wywiadów grupowych oraz indywidualnych wywiadów pogłębionych

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, w związku realizacją partnerskiego projektu pn. „Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020”, realizowanego w partnerstwie z Konfederacją Lewiatan, Związkiem Pracodawców Business Centre Club, Związkiem Rzemiosła Polskiego, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych, poszukują wykonawcy badań jakościowych (IDI i FGI). Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5.5 Rozwój dialogu społecznego, Poddziałanie 5.5.2 Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego.

 

 

Korekta do zapytania ofertowego nr DD/0948/12.13/KR/MW z 10 grudnia 2013 r.

Szanowni Państwo,

 

Informujemy o wprowadzeniu korekty do zapytania ofertowego nr DD/0948/12.13/KR/MW z 10 grudnia 2013 r.

 

Zmianie uległ pkt. VI. 2 zapytania.

 

Z pkt a. usunięto zapis:

 

Doświadczenie w oparciu o informacje zamieszczone w Załączniku nr 1 oceni powołana Komisja Oceny Ofert, złożona z ekspertów Pracodawców RP. Komisja dokona oceny ofert w ciągu 10 dni roboczych od dnia następującego po dniu wyznaczonym jako ostateczny termin składania ofert.

 

Wyżej wymienione informacje powinny być wskazane w formularzu oferty, stanowiącym Załącznik 1 do niniejszego zamówienia, w sposób umożliwiający łatwą weryfikację spełnienia wskazanych kryteriów.

 

Dodano punkt e. do zapytania:

 

e. Doświadczenie Oferenta, cena usługi, doświadczenie audytorów oraz harmonogram powinny być wskazane w formularzu oferty, stanowiącym Załącznik 1 do niniejszego zamówienia, w sposób umożliwiający łatwą weryfikację spełnienia wskazanych kryteriów.

 

W oparciu o ww. informacje zamieszczone w Załączniku nr 1 oceni powołana Komisja Oceny Ofert, złożona z ekspertów Pracodawców RP. Komisja dokona oceny ofert w ciągu 10 dni roboczych od dnia następującego po dniu wyznaczonym jako ostateczny termin składania ofert.

 

W pkt b. i c. wprowadzono następujące zmiany:

 

Zapis przed zmianą:

 

 1. Cena usługi – waga 60%.

Przedstawiona cena musi być ceną brutto za wykonanie usługi. Należy podać cenę dla każdej spośród 7 firm, dla której Oferent przygotowuje ofertę. Podany wzór zostanie wyliczony dla każdej części oferty, którą przedstawi Oferent.

 

 1. Ocena posiadanego doświadczenia audytorów na podstawie życiorysów – waga 10%.

 

W ramach tego kryterium możliwe będzie otrzymanie do 100 punktów. Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca życiorysy ekspertów posiadających największe doświadczenie z zakresu objętego zapytaniem ofertowym.

 

Zapis po zmianie:

 

 1. Cena usługi – waga 60%.

 

Przedstawiona cena musi być ceną brutto za wykonanie każdego działania: audytu, weryfikacji narzędzia informatycznego oraz przygotowania zbiorczego raportu podsumowującego (zgodnie z pkt. I Przedmiot zamówienia niniejszego zapytania ofertowego).

 

Podany wzór zostanie wyliczony dla każdego działania, zgodnie z ofertą przedstawioną przez Oferenta.

 

 1. Ocena posiadanego doświadczenia audytorów – waga 10%.

 

W ramach tego kryterium możliwe będzie otrzymanie do 100 punktów. Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta, w której zostaną przedstawieni eksperci posiadający największe doświadczenie z zakresu objętego zapytaniem ofertowym.

 

W formularzu stanowiącym Załącznik 1 do niniejszego zamówienia, należy wskazać doświadczenie wszystkich audytorów delegowanych przez Oferenta do realizacji zamówienia.

 

Zmianie uległ Załącznik 1 do zapytania.

 

W części warunki finansowe dodano tabelę z kosztem przeprowadzenia weryfikacji narzędzia informatycznego oraz przygotowania zbiorczego raportu podsumowującego:

 

Zapis po zmianie:

 

WARUNKI FINANSOWE:

Weryfikacja narzędzia informatycznego do wdrożenia normy SA8000

 

Koszt brutto za weryfikację:

 

Przygotowanie zbiorczego raportu podsumowującego po zakończonych działaniach

 

Koszt brutto za przygotowanie raportu

 

W Załączniku 1 dodano część harmonogram:

HARMONOGRAM:

 

Lp.

Działania

Termin realizacji

1.

Audyty wdrażania normy SA8000

 1. Wstępna wizyta w przedsiębiorstwie;
 2. Analiza dokumentów wewnętrznych;
 3. Identyfikacja podstawowych obszarów ryzyka;
 4. Przeprowadzenie właściwego audytu zgodności z wymaganiami normy SA8000;
 5. Spotkania podsumowujące z udziałem firm po zakończonym audycie;
 6. Raport podsumowujący po zakończonym audycie.

 

2.

Weryfikacja narzędzia informatycznego do wdrożenia normy SA8000.

 

3.

Przygotowanie zbiorczego raportu podsumowującego.

 

 

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko eksperta/tki ds. badań i analiz w Centrum Badań i Analiz

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie Centrum Badań i Analiz”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.5.2 poszukują kandydatów na stanowisko eksperta/tki ds. badań i analiz w Centrum Badań i Analiz Pracodawców RP.

Zaproszenie do składania ofert na usługę rekrutacji i utworzenia bazy ekspertów Centrum Badań i Analiz

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie Centrum Badań i Analiz”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.5.2 planują zakupić usługę rekrutacji i utworzenia bazy ekspertów Centrum Badań i Analiz (CBiA).

Zaproszenie do skladania ofert na przygotowanie strategiii i modelu zarządzania wiedzą Centrum Badań i Analiz

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie Centrum Badań i Analiz”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.5.2 planują zakupić usługi przygotowania Strategii, modelu zarządzania wiedzą Centrum Badań i Analiz oraz usługę przygotowania podręcznika dla ekspertów Centrum Badań i Analiz (CBiA).

Korekta i wydłużenie terminu składania ofert - DFE/1165/12.13/TW/ŁK

W związku z korektą do zaproszenia do składania ofert nr DFE/1165/12.13/TW/ŁK, wydłużeniu ulega termin składania ofert na stanowisko Specjalisty/-ki ds. promocji i upowszechniania do dnia 3 stycznia 2014 r. do godziny 23:59.

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią korekty.

Zaproszenie do składania ofert na zakup usług przygotowania do druku i druku publikacji

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi przygotowania do druku i druku publikacji pt. „Doświadczenia w prowadzeniu dialogu społecznego Schweizerischer Gewerbeverband sgv” oraz przygotowania do druku i druku raportu końcowego z badań polskiego sektora MŚP pod kątem problemów związanych z rozliczeniami podatkowymi.

 

 

Zaproszenie do składania ofert w związku z wyłonieniem organizatora spotkań regionalnych

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w związku realizacją partnerskiego projektu pn. „Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020”, realizowanego w partnerstwie z Konfederacją Lewiatan, Związkiem Pracodawców Business Centre Club, Związkiem Rzemiosła Polskiego, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych poszukują firmy na zorganizowanie16-u spotkań regionalnych. Projekt  współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5.5 Rozwój dialogu społecznego, Poddziałanie 5.5.2 Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego.

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego wdrażania normy SA8000

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego wdrażania normy SA8000 w wybranych przedsiębiorstwach w Polsce w ramach projektu „Nowe rozwiązania w zarządzaniu HR kluczem do wzrostu adaptacyjności polskich przedsiębiorstw”.

 

Oferty należy składać do 31.12.2013 r. do godziny 12:00.  

Przedłużony termin składania ofert w odpowiedzi na zaproszenie nr DFE/0887/11.13/TW/JB

Szanowni Państwo,
 

uprzejmie informujemy, że został przedłużony termin składania ofert w odpowiedzi na zaproszenie nr DFE/0887/11.13/TW/JB z dnia 19 listopada 2013 roku na zakup usługi badania potencjału badawczego Pracodawców RP oraz usługi badania foresight (wyprzedzającego) w ramach Centrum Badań i Analiz (CBiA).
 

Zaproszenie do składania ofert w związku z naborem Eksperta/tki ds. badań i analiz w Centrum Badań i Analiz Pracodawców RP

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie Centrum Badań i Analiz”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.5.2 poszukują kandydatów na stanowisko eksperta/tki ds. badań i analiz w Centrum Badań i Analiz Pracodawców RP.

Korekta do zapytania ofertowego nr DFE/0880/11.13/TW/JB z 19 listopada 2013 r.

Szanowni Państwo,

 

Informujemy o wprowadzeniu korekty do zapytania ofertowego nr DFE/0880/11.13/TW/JB z 19 listopada 2013 r.

 

Treść korekty jest dostępna w załączniku poniżej.

Zaproszenie do składania ofert na zakup usług wykonania platformy internetowej

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie platformy internetowej będącej repozytorium wyników badań, analiz, raportów przygotowanych przez ekspertów Centrum Badań i Analiz Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

Zaproszenie do składania ofert na zakup usług badawczych

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi badania potencjału badawczego Pracodawców RP oraz usługi badania foresight (wyprzedzającego) w ramach tworzonego Centrum Badań i Analiz Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie opracowania

Zapraszamy do składania ofert na przygotowanie opracowania sposobu ustalenia progów podatku VAT i ich wpływu na rozwój przedsiębiorczości na przykładzie 11 krajów europejskich.

 

Oferty należy składać do 04.11.2013 r. do godziny 16:00.

Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie analizy

Zapraszamy do składania ofert na przygotowanie analizy wpływu podatku VAT oraz jego regulacji prawnych na rozwój przedsiębiorczości w Polsce.

 

Oferty należy składać do 04.11.2013 r. do godziny 16:00.

Rozstrzygnięcie postępowania nr DFE/0724/10.13/TW/JB

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem postępowania nr DFE/0724/10.13/TW/JB dotyczącego przygotowania analizy sposobu ustalenia progów podatku VAT i ich wpływu na rozwój przedsiębiorczości na przykładzie 11 krajów europejskich.

Zmiana zapytania ofertowego

Pragniemy Państwa poinformować o zmianie warunków zapytania ofertowego na przygotowanie analizy wpływu podatku VAT oraz jego regulacji prawnych na rozwój przedsiębiorczości w Polsce.

 

Zmianie uległ punkt IV.3 zapytania.

 

Zapis przed zmianą:

3.    Osoby wykonujące zamówienie muszą spełniać poniższe wymagania:

-        Posiadać wykształcenie wyższe z zakresu prawa lub nauk ekonomicznych;

-        Być autorem lub współautorem publikacji lub analiz z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, zmian regulacji prawnych w zakresie przedsiębiorczości i systemu podatkowego.

Zapis po zmianie

3.    Osoby wykonujące zamówienie muszą spełniać poniższe wymagania:

-        Posiadać wykształcenie wyższe z zakresu prawa lub nauk ekonomicznych;

-        Być autorem lub współautorem publikacji i/lub opracowań i/lub analiz z zakresu rozwoju przedsiębiorczości i/lub przedsiębiorstw, zmian regulacji prawnych i/lub administracyjnych w zakresie przedsiębiorczości i systemu podatkowego.

 

Zmianie uległ punkt IV.5 zapytania.

 

Zapis przed zmianą

5.    Zamawiający w celu potwierdzenia powyższych warunków wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

-        CV autorów,

-        Spis wykonanych przez nich publikacji.

Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji.

Zapis po zmianie

5.    Zamawiający w celu potwierdzenia powyższych warunków wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

-        CV autorów,

-        Spis wykonanych przez nich publikacji, opracowań, analiz.

Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji.

 

Zmianie uległ punkt VII.5 zapytania.

 

Zapis przed zmianą

 

Lp.

Nazwa kryterium

Ilość punktów

1.      

Cena ofertowa brutto

60

2.  

Doświadczenie w realizacji podobnych analiz, przy czym do oceny zostaną wliczane jedynie opracowania o podobnej tematyce zrealizowane w latach 2010 – 2013 (doświadczenie liczone w liczbie publikacji)

20

3.  

Ocena posiadanego doświadczenia ekspertów na podstawie załączonych życiorysów.

10

4.  

Konspekt opracowania i uzasadnienie wyboru krajów europejskich

10

 

RAZEM

100

 

Zapis po zmianie

 

Lp.

Nazwa kryterium

Ilość punktów

1.  

Cena ofertowa brutto

60

2.  

Doświadczenie w realizacji podobnych analiz, przy czym do oceny zostaną wliczane jedynie opracowania o podobnej tematyce zrealizowane w latach 2010 – 2013 (doświadczenie liczone w liczbie publikacji, opracowań, analiz)

20

3.  

Ocena posiadanego doświadczenia ekspertów na podstawie załączonych życiorysów.

10

4.  

Konspekt opracowania i uzasadnienie wyboru krajów europejskich

10

 

RAZEM

100

 

Zmiana zapytania ofertowego

Pragniemy Państwa poinformować o zmianie warunków zapytania ofertowego na przygotowanie opracowania sposobu ustalenia progów podatku VAT i ich wpływu na rozwój przedsiębiorczości na przykładzie 11 krajów europejskich.

 

Zmianie uległ punkt IV.3 zapytania.

 

Zapis przed zmianą:

3.    Osoby wykonujące zamówienie muszą spełniać poniższe wymagania:

-        Posiadać wykształcenie wyższe z zakresu prawa lub nauk ekonomicznych;

-        Być autorem lub współautorem publikacji lub analiz z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, zmian regulacji prawnych w zakresie przedsiębiorczości i systemu podatkowego.

Zapis po zmianie

3.    Osoby wykonujące zamówienie muszą spełniać poniższe wymagania:

-        Posiadać wykształcenie wyższe z zakresu prawa lub nauk ekonomicznych;

-        Być autorem lub współautorem publikacji i/lub opracowań i/lub analiz z zakresu rozwoju przedsiębiorczości i/lub przedsiębiorstw, zmian regulacji prawnych i/lub administracyjnych w zakresie przedsiębiorczości i systemu podatkowego.

 

Zmianie uległ punkt IV.5 zapytania

 

Zapis przed zmianą

5.    Zamawiający w celu potwierdzenia powyższych warunków wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

-        CV autorów,

-        Spis wykonanych przez nich publikacji.

Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji.

Zapis po zmianie

5.    Zamawiający w celu potwierdzenia powyższych warunków wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

-        CV autorów,

-        Spis wykonanych przez nich publikacji, opracowań, analiz.

Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji.

 

Zmianie uległ punkt VII.5 zapytania.

 

Zapis przed zmianą

 

Lp.

Nazwa kryterium

Ilość punktów

1.      

Cena ofertowa brutto

60

2.      

Doświadczenie w realizacji podobnych analiz, przy czym do oceny zostaną wliczane jedynie opracowania o podobnej tematyce zrealizowane w latach 2010 – 2013 (doświadczenie liczone w liczbie publikacji)

20

3.      

Ocena posiadanego doświadczenia ekspertów na podstawie załączonych życiorysów.

10

4.      

Konspekt opracowania i uzasadnienie wyboru krajów europejskich

10

 

RAZEM

100

 

Zapis po zmianie

 

Lp.

Nazwa kryterium

Ilość punktów

1.      

Cena ofertowa brutto

60

2.      

Doświadczenie w realizacji podobnych analiz, przy czym do oceny zostaną wliczane jedynie opracowania o podobnej tematyce zrealizowane w latach 2010 – 2013 (doświadczenie liczone w liczbie publikacji, opracowań, analiz)

20

3.      

Ocena posiadanego doświadczenia ekspertów na podstawie załączonych życiorysów.

10

4.      

Konspekt opracowania i uzasadnienie wyboru krajów europejskich

10

 

RAZEM

100

 

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert na przygotowanie opracowania sposobu ustalenia progów podatku VAT i ich wpływu na rozwój przedsiębiorczości na przykładzie 11 krajów europejskich.

 

Oferty należy składać do 18.10.2013 roku do godziny 16:00.

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert na przygotowanie analizy wpływu podatku VAT oraz jego regulacji prawnych na rozwój przedsiębiorczości w Polsce.

 

Oferty należy składać do 18.10.2013 roku do godziny 16:00.

Zaproszenie do składania ofert nr DFE/0878/11.13/TW

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w związku realizacją partnerskiego projektu pn. "Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020", realizowanego w partnerstwie z Konfederacją Lewiatan, Business Centre Club, Związkiem Rzemiosła Polskiego, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych poszukują Eksperta Merytorycznego.

W załączeniu przesyłam zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Zapraszam do składania ofert na adres mailowy: lub pocztą tradycyjną na adres: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Tadeusza Rejtana 17, 02-516 Warszawa,  do dnia 25 listopada 2013 r. włącznie do godz. 16.00.

Zaproszenie do składania ofert na walidację hiszpańskiej metodyki zarządzania innowacyjnością ZZPI

Pracodawcy RP, w związku z realizacją ponadnarodowego projektu rozwojowego „Zarządzanie innowacją. Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim”, planują przeprowadzić działania mające na celu podniesienie poziomu adaptacyjności polskich przedsiębiorstw. Projekt zakłada m.in. stworzenie narzędzi efektywnego zarządzania zmianą i innowacją dla przedsiębiorstw oraz przeprowadzenie kampanii ukierunkowanej na wzrost świadomości na temat tego, iż innowacyjność buduje przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa. Finalnym elementem będzie opracowanie i wdrożenie strategii innowacyjności w polskich przedsiębiorstwach. W związku z tym zwracamy się z prośbą o składanie ofert na wykonanie walidacji w obszarze hiszpańskiej metodyki ZZPI

 

Oferty należy składać do 29 sierpnia 2013 r. do godziny 23:59.

Zaproszenie do składania ofert na ekspertyzę hiszpańskiej metodyki zarządzania innowacyjnością ZZPI

Pracodawcy RP, w związku z realizacją ponadnarodowego projektu rozwojowego „Zarządzanie innowacją. Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim”, planują przeprowadzić działania mające na celu podniesienie poziomu adaptacyjności polskich przedsiębiorstw. Projekt zakłada m.in. stworzenie narzędzi efektywnego zarządzania zmianą i innowacją dla przedsiębiorstw oraz przeprowadzenie kampanii ukierunkowanej na wzrost świadomości na temat tego, iż innowacyjność buduje przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa. Finalnym elementem będzie opracowanie i wdrożenie strategii innowacyjności w polskich przedsiębiorstwach. W związku z tym zwracamy się z prośbą o składanie ofert na wykonanie ekspertyzy w obszarze hiszpańskiej metodyki ZZPI

 

Oferty należy składać do 29 sierpnia 2013 r.