English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Bank Gospodarstwa Krajowego
Zakładki 3
zakladki_video

Bank Gospodarstwa Krajowego

DRUKUJ

Bank Gospodarstwa Krajowego

 

 

Bank Gospodarstwa Krajowego jako państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności, specjalizuje się w obsłudze sektora finansów publicznych. Bank aktywnie uczestniczy w realizacji gospodarczych zadań państwa poprzez wspieranie państwowych programów społeczno-gospodarczych oraz samorządowych programów rozwoju regionalnego. BGK zarządza środkami rządowych funduszy celowych oraz wieloma programami rządowymi.

 

Misją BGK jest wspieranie rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości poprzez sprawną i efektywną kosztowo realizację działalności zleconej przez Państwo, oraz rozwój atrakcyjnej oferty działalności komercyjnej na rynku korporacyjnym i detalicznym.

 

Bank Gospodarstwa Krajowego powstał, z inicjatywy ówczesnego premiera i ministra skarbu, Władysława Grabskiego, w roku 1924 na podstawie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej. Po 1926 roku działalność BGK koncentrowała się na wspieraniu instytucji państwowych i komunalnych, przemysłu zbrojeniowego oraz zarządzaniu przechodzącymi pod kontrolę państwa zakładami przemysłowymi. W okresie międzywojennym BGK stał się jednym z największych banków II Rzeczypospolitej, pełniąc centralną rolę w restrukturyzacji gospodarki (finansując m.in. Centralny Okręg Przemysłowy).

 

Działalność operacyjna BGK, zawieszona w 1948 roku, została reaktywowana w 1989 roku. W 1989 roku BGK - jako bank państwowy - pełnił głównie funkcje agenta emisji obligacji Skarbu Państwa, emitowanych po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat.