English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Dialog
Zakładki 3
zakladki_video

Dialog

DRUKUJ

Dialog społeczny stanowi całokształt relacji pomiędzy organizacjami pracodawców a związkami zawodowymi. Ma on wówczas charakter dwustronny i jest zwany dialogiem autonomicznym. Dialog społeczny może mieć również formę trójstronną – jeżeli obok organizacji partnerów społecznych uczestniczy w nim strona rządowa.

 

Dialog krajowy – jest prowadzony na szczeblu centralnym poprzez powołane do tego instytucje, w tym przez Radę Dialogu Społecznego.

 

Dialog regionalny – jest prowadzony na szczeblu regionalnym i dotyczy problemów danego obszaru; instytucjami dialogu regionalnego są Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego.

 

Dialog zakładowy – jest prowadzony na poziomie zakładów pracy, obejmuje bezpośrednie relacje pracodawcy z reprezentacją pracowników.

 

Jako partner społeczny i reprezentatywna organizacja Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej są aktywnym uczestnikiem dialogu społecznego.