English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Dołącz do nas
Zakładki 3
zakladki_video

Dołącz do nas

DRUKUJ

 

Członkostwo w Pracodawcach Rzeczypospolitej Polskiej ma zróżnicowany charakter. Większość z 12 tysięcy podmiotów, które organizacja reprezentuje, zrzeszona jest w regionalnych lub branżowych organizacjach pracodawców. Od lutego 2002 roku możliwe jest również bezpośrednie członkostwo przedsiębiorstw o dużym znaczeniu lub skali działania. 

 

Tryb przystąpienia do Pracodawców RP

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej są ogólnopolską reprezentacją pracodawców, działającą w interesie pracodawców i chroniącą ich prawa. Działamy w oparciu o ustawę o organizacjach pracodawców z dnia 23 maja 1991 r. oraz statut.

 

Członkami zwyczajnymi organizacji mogą być związki pracodawców i przedsiębiorców, federacje i inne konfederacje oraz zrzeszenia organizacji pracodawców i przedsiębiorców działających na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, jak również pracodawcy i przedsiębiorcy obejmujący swoim działaniem obszar całego kraju lub mający szczególną pozycję gospodarczą.

 

Członkostwo w Pracodawcach RP jest dobrowolne i w niczym nie ogranicza samodzielności działania członka.


 

Dokumenty niezbędne do przystąpienia do Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej:

 

  • Deklaracja członkowska,
  • Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego przystępującej jednostki organizacyjnej,
  • Statut przystępującej jednostki organizacyjnej,
  • Uchwała właściwych statutowych organów w sprawie przystąpienia,
    do Pracodawców RP (jeśli wymagana statutem przystępującej jednostki organizacyjnej),
  • Informacja na temat wielkości zatrudnienia w przystępującym przedsiębiorstwie, a w przypadku związków pracodawców – w zrzeszonych w związku przedsiębiorstwach.

 

Wszelkich informacji o procedurze przystąpienia do Pracodawców RP udziela:

 

Magdalena Kitlas

Dyrektor Departamentu Relacji
tel. (22) 518 87 08
e-mail: