English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Komunikat IOE i BIAC o rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy

18-04-2011

7 kwietnia br. w Paryżu, Międzynarodowa Organizacja Pracodawców (IOE) oraz Doradczy Komitet Biznesu i Przemysłu w OECD (BIAC) wystosowały do G20 komunikat w sprawie globalnego ożywienia gospodarczego i zatrudnienia. Dokument ma na celu zintensyfikowanie wysiłków rządów dotyczących koordynacji działań w ramach polityki spójności, aby przywrócić zaufanie i stabilność na rynkach finansowych oraz w sprawie dostępności kapitału.

 

Według IOE i BIAC kwestie zatrudnienia różnych grup społecznych powinny być usprawnione poprzez poprawę kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz dostosowanie umiejętności do potrzeb rynku pracy. Program Life long learning ma przygotować ludzi do wymagań rynku pracy, zarówno dziś jak i w przyszłości. Strategia Umiejętności OECD i MOP, która została złożona do G20, wspiera wysiłki w tej dziedzinie i jest dobrym punktem wyjścia dla G20.


W dokumencie wezwano do uruchomienia procedury na rzecz zatrudnienia młodzieży, w tym polityk współzależności wzrostu gospodarczego i tworzenia stałych miejsc pracy. Reformy strukturalne, takie jak zapewnienie elastycznego podejścia do pracy i skutecznej polityki minimalnej płacy, ograniczeń pozapłacowych kosztów pracy i realizacji aktywnych polityk rynku pracy winny koncentrować się przede wszystkim na młodzieży. Tym samym, lepsza edukacja, szkolenia i dostosowanie zdolności do pracy, a także promowanie przedsiębiorczości młodzieży mają zasadnicze znaczenie.
Rozwiązanie problemu bezrobocia długotrwałego uznano za nadrzędne. Pracodawcy i Związki Zawodowe wezwały do zwiększenia spójności polityki zatrudnienia na wszystkich szczeblach administracji publicznej i na obszarach między organizacjami międzynarodowymi i partnerami społecznymi. Po interwencji IOE i BIAC oraz na potrzeby sformalizowania dalszego planu działań, reprezentanci rządu postanowili uwzględnić tę kwestię w procesie dalszych prac G20.


IOE i BIAC będzie ponownie uczestniczyć w spotkaniach G20 w dniu 23 maja br.