English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Zgromadzenie Ogólne BIAC – Komitetu Doradczego Biznesu i Przemysłu przy OECD

22-04-2014

Wiceprezydent Pracodawców RP Janusz Pietkiewicz weźmie udział w Zgromadzeniu Ogólnym BIAC, organizowanym 5 maja br. w Paryżu. Podczas Zgromadzenia przewidziane jest przyjęcie sprawozdania Zarządu BIAC z działalności w 2013 roku, a także omówienie najważniejszych obszarów działalności w roku 2014.

 

Rolą BIAC jest dostarczanie OECD (pol. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) opinii środowiska przedsiębiorców. Polska Sekcja BIAC, funkcjonująca w ramach Pracodawców RP, zrzesza obecnie 16 członków, którzy zapewniają głos polskich przedsiębiorców w 13 komitetach i grupach zadaniowych.

 

Oprócz Zgromadzenia Ogólnego BIAC w tym samym czasie – tj. 5–6 maja br. – odbędzie się także Forum OECD. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni przedstawiciele biznesu, organizacji społecznych i związków zawodowych, świata nauki, administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych. Dyskusje poruszane podczas tegorocznego Forum ogniskować się będą wokół trzech tematów: wzrostu gospodarczego sprzyjającego niwelowaniu nierówności społecznych, stanowisk pracy wysokiej jakości oraz zaufania społecznego. Wnioski z dyskusji przekazane zostaną ministrom krajów członkowskich OECD, którzy z kolei spotykają się w Paryżu 6–7 maja br.