English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

IOE i BIAC wzywają do aktywizacji rynku pracy

15-11-2010

Międzynarodowa Organizacja Pracodawców (IOE) oraz Komitet Doradczy Biznesu i Przemysłu przy OECD (BIAC), wydały oświadczenie wzywające liderów politycznych do wspierania trwałego wzrostu gospodarczego poprzez tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze prywatnym.

 

Zdaniem obu organizacji konieczne jest odbudowanie zaufania w biznesie i przedsiębiorczości poprzez wzmocnienie światowej gospodarki i podstaw systemu finansowego. Generowanie nowych miejsc pracy wynika wyłącznie z polityki stymulowania inwestycji i innowacji oraz zwiększenia wydajności pracy. Dla osiągnięcia tych rezultatów potrzeba aktywnej polityki społecznej i działań na rzecz konsolidacji budżetowej, reform strukturalnych i konkurencyjnego rynku handlu i inwestycji.

 

Według przedstawicieli BIAC i IOE, G20 powinna skupić się na tworzeniu przyjaznego środowiska i globalnych priorytetów w zakresie zatrudnienia oraz rynku pracy. W piśmie adresowanym do G20 wymienione zostały konkretne propozycje środków stymulujących, a wśród nich:

 

• reforma uregulowań dotyczących działalności gospodarczej;
• skupienie się na szansach zatrudnienia dla każdego, w tym osób na marginesie rynku pracy oraz zapewnienie wsparcia i bodźców aktywizujących zawodowo takie osoby;
• poprawa jakości kształcenia i szkolenia zawodowego;
• wprzęgnięcie bardziej elastycznych opcji zatrudniania, w tym pracy tymczasowej i w niepełnym wymiarze godzin.