English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Pracodawcy RP uczestniczyli w zgromadzeniu ogólnym BIAC

22-06-2012

W Paryżu odbyło się Zgromadzenie Ogólne Komitetu Doradczego Biznesu i Przemysłu przy OECD (BIAC), któremu towarzyszyły obchody 50. rocznicy powstania Komitetu. Pracodawców RP reprezentował Marek Grabowski, członek Polskiej Sekcji BIAC, Dyrektor Rozwoju Sprzedaży i Obsługi Klientów Orange.

 

W trakcie sesji została zawiązana Grupa Zadaniowa ds. Rozwoju, której celem jest praca na rzecz rozwoju sektorów publicznego i prywatnego. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, jako członek BIAC, w trwającym naborze poszukują kandydatów do reprezentowania organizacji na stanowisku Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących tej grupy. Ich zadaniem będzie sprawowanie kierownictwa oraz przygotowywanie strategicznych wytycznych w ramach prac BIAC na rzecz rozwoju.

 

Podczas Zgromadzenia przedstawiony został raport Sekretarza Generalnego BIAC Charlesa Heetera, dotyczący działalności Komitetu BIAC i OECD. Wśród największych wyzwań Heeter wymienił konieczność zahamowania kryzysu fiskalnego oraz poprawę sytuacji młodych osób na rynku pracy. Zgodnie z raportem Komitet będzie dążył do budowy stabilnych ram dla międzynarodowej wymiany handlowej w oparciu o otwartość rynków, innowacyjność oraz wykorzystanie ekologicznych technologii. Podkreślono również znaczenie koordynacji prac Komitetu z narodowymi sekcjami BIAC. Dzięki współpracy możliwe jest skuteczniejsze opiniowanie międzynarodowej legislacji, BIAC będzie natomiast dążył do uchwalania ustaw korzystnych dla zrównoważonego rozwoju gospodarek w krajach przynależących do Komitetu.

 

W czasie trzeciej sesji odbył się okrągły stół biznesowy, którego tematem przewodnim były „Nowe podejścia w dziedzinie wzmacniania udziału OECD/BIAC w globalnej współpracy gospodarczej, w tym w ramach G20/B20”. Wskazywano na wyzwania gospodarcze, jakie pojawiły się w 2011 roku zarówno dla poszczególnych krajów, jak i dla światowych organizacji. Szczegółowo omówiono rozwój państw azjatyckich, które w ciągu kilku lat dołączyły do grona najbardziej wpływowych krajów na świecie. Podczas obrad głos zabierali m.in. przedstawiciele państw azjatyckich, którzy dzielili się doświadczeniami w budowaniu konkurencyjnej gospodarki rynkowej.

 

BIAC powstał w 1962 roku jako niezależna organizacja doradcza, uznana oficjalnie przez OECD za reprezentatywnego przedstawiciela biznesu i przemysłu. Nadrzędną funkcją BIAC jest promowanie interesów środowiska biznesu poprzez opiniowanie inicjatyw legislacyjnych podejmowanych przez OECD i państwa członkowskie.

 

Pracodawcy RP współtworzą Polską Sekcję BIAC, której od roku 2011 przewodniczy Wiceprezydent Pracodawców RP, Pan Mariusz Gaca.