English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Spotkanie inauguracyjne Polskiej Sekcji BIAC

17-09-2012

Dnia 13 września 2012 r. odbyło się spotkanie inauguracyjne Polskiej Sekcji Komitetu Doradczego ds. Biznesu i Przemysłu (BIAC) przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W spotkaniu, które miało miejsce w siedzibie Pracodawców RP, wzięli udział najważniejsi przedstawiciele polskiego biznesu, którzy reprezentować będą Pracodawców RP w 13 komitetach BIAC.

 

Otwierając spotkanie, Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski podkreślił, że Pracodawcy RP już od 1996 roku uczestniczą w pracach Komitetu – jeszcze przed akcesją Rządu RP do OECD.  Zdaniem Andrzeja Malinowskiego najważniejszą korzyścią współpracy z BIAC jest możliwość prezentacji opinii polskich przedsiębiorców na forum międzynarodowym. – Oznacza to oczywiście dużą odpowiedzialność, ale sprawia także, że będą Państwo mieli wpływ na kształt światowego przemysłu – podkreślił Prezydent Pracodawców RP, przypominając jednocześnie, że blisko dwie trzecie rekomendacji, jakie powstają w BIAC, jest wykorzystywanych przy tworzeniu dokumentów jednej z najważniejszych organizacji gospodarczych na świecie.
 

Przewodniczący Polskiej Sekcji BIAC, Wiceprezydent Pracodawców RP Mariusz Gaca, zwrócił z kolei uwagę na rolę Komitetu, polegającą na rozwoju mechanizmów chroniących przedsiębiorców przed skutkami kryzysu w strefie euro. Jego zdaniem wraz ze wzrostem znaczenia polskiej gospodarki konieczna okazuje się obrona interesów polskich przedsiębiorców, co jest możliwe właśnie dzięki aktywności w komitetach BIAC.
 

Nowi członkowie Polskiej Sekcji BIAC:
 

1. Komitet ds. Edukacji

 • Tomasz Bojar-Fijałkowski, Prezes Zarządu, Abruko Sp. z o.o.

 

2. Komitet ds. Ekonomii

 • Tomasz Misiak, Członek Rady Nadzorczej i Przewodniczący ds. audytu, Work Service S.A.
 • Iwona Sroka, Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
 • Maciej Stańczuk, Prezes Zarządu, Polski Bank Przedsiębiorczości S.A.
   

3. Komitet ds. Energii

 • Jarosław Jelonek, Specjalista ds. Energii, Remondis Sp. z o.o.

 

4. Komitet ds. Finansów

 • Bartosz Drabikowski, Wiceprezes Zarządu, PKO BP S.A.
 • Maciej Trzęsicki, Dyrektor Finansowy, Remondis Sp. z o.o.
   

5. Komitet ds. Handlu

 • Alina Landowska, Dyrektor Firmy Conec.to
   

6. Komitet ds. Informatyki, komputerów, komunikacji

 • Marek Grabowski, Dyrektor Rozwoju Sprzedaży i Obsługi Klientów, Orange
 • Mariusz Kasprzak, Szef Działu Informatycznego, Remondis Sp. z o.o.
 • Tomasz Misiak, Członek Rady Nadzorczej i Przewodniczący ds. audytu, Work Service S.A.
   

7. Komitet ds. Konkurencji

 • Tomasz Bojar-Fijałkowski, Prezes Zarządu Abruko Sp. z o.o.
 • Przemysław Filipowicz, Dyrektor Działu Prawnego i Członek Zarządu, JTI Polska Sp. z o.o.
 • Szymon Faliszewski, Dyrektor Zarządzający, Diapol Sp. z o.o.
   

8. Komitet ds. Łapówkarstwa i korupcji

 • Krystian Poloczek, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Iberia Motor Company S.A.
   

9. Komitet ds. Międzynarodowych Inwestycji i Wielonarodowych Przedsiębiorstw

 • Tomasz Bojar-Fijałkowski, Prezes Zarządu, Abruko Sp. z o.o.
 • Przemysław Filipowicz, Dyrektor Działu Prawnego i Członek Zarządu, JTI Polska Sp. z o.o.
   

10. Komitet ds. Podatków i Polityki Fiskalnej

 • Przemysław Filipowicz, Dyrektor Działu Prawnego i Członek Zarządu, JTI Polska Sp. z o.o.
 • Krystian Poloczek, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Iberia Motor Company S.A.
   

11. Komitet ds. Technologii

 • Przemysław Kurczewski, Prezes, EmiTel Sp. z o.o.
   

12. Komitet ds. Wschodzących Rynków

 • Jacek Wiśniewski, Dyrektor Zarządzający, Euroafrica Linie Żeglugowe Sp. z o.o.
   

13. Komitet ds. Zatrudnienia, Pracy i Spraw Społecznych

 • Arkadiusz Kraszewski, Prezes Zarządu, Abruko Sp. z o.o.
 • Krystian Poloczek, Dyrektor Działu Prawnego, Członek Zarządu, JTI Polska Sp. z o.o.
   

Komitet Doradczy ds. Biznesu i Przemysłu (BIAC) utworzony został w 1962 roku. Stanowi platformę, która zrzesza przedstawicieli biznesu i promuje interesy przedsiębiorców poprzez opiniowanie inicjatyw legislacyjnych podejmowanych przez państwa członkowskie OECD.

 

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji bądź włączyć się w prace Polskiej Sekcji BIAC

prosimy o kontakt z:

Łukasz Błoński

E: 

T(+48 22) 518 87 16