English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Spotkanie konsultacyjne Polskiej Sekcji BIAC

03-04-2013

25 marca 2013 roku w siedzibie Pracodawców RP odbyło się spotkanie konsultacyjne Polskiej Sekcji Komitetu Doradczego ds. Biznesu i Przemysłu (BIAC) przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Partnerem wydarzenia była Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ).

 

Otwierając spotkanie, Mariusz Gaca, Wiceprezydent Pracodawców RP, Przewodniczący Polskiej Sekcji BIAC, wyjaśnił, jaka jest rola i zakres współpracy BIAC z OECD. Ponadto przedstawił wspólne cele obu organizacji na nadchodzące lata i wyzwania, z którymi muszą się zmierzyć. Pan Marek Grabowski, członek Komitetu BIAC ds. Informatyki, Komputeryzacji i Komunikacji, przybliżył priorytety Polskiej Sekcji BIAC w 2013 r. Wagę aktywnej i otwartej współpracy Polskiej Sekcji BIAC z partnerami z administracji rządowej podkreślał zaś Mariusz Gaca. Jego zdaniem dzięki takiemu współdziałaniu można tworzyć jeszcze lepsze warunki do rozwoju gospodarki w trudnych czasach kryzysu.

 

W spotkaniu uczestniczył także Koordynator Współpracy RP–OECD, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Andrzej Dycha, który omówił pozycję Polski w strukturach OECD i przypomniał, że przystąpienie do nich w 1996 roku było ważnym krokiem na drodze do członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Obecnie, jak podkreślił minister Dycha, jako szanowany i świadomy swojej wartości partner, Polska aktywnie uczestniczy w pracach organizacji, czerpiąc z tej współpracy szereg korzyści. Zaangażowanie Polski w prace OECD ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania Polskiej Sekcji BIAC, dlatego też druga część wystąpienia dotyczyła perspektyw współdziałania administracji rządowej z Polską Sekcją.

 

Część oficjalną spotkania zamknęło wystąpienie Pani Anny Polak-Kocińskiej, Wiceprezes PAIiIZ, które obejmowało prezentację Krajowego Punktu Kontaktowego OECD oraz omówienie jego roli w promowaniu Wytycznych OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych. Pani Polak-Kocińska poruszyła także kwestię współpracy z Polską Sekcją BIAC.

 

Podczas drugiej, roboczej części spotkania ekspert Pracodawców RP omówił założenia projektu pt. „Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw w procesie podejmowania ekspansji międzynarodowej – identyfikacja i analiza ryzyka pozafinansowego w kontekście Wytycznych OECD”. Wyjaśnił przy tym ewentualną rolę Polskiej Sekcji BIAC w przedsięwzięciu. Następnie przedstawione zostały praktyczne aspekty pracy w ramach Polskiej Sekcji oraz przedyskutowano dalsze działania, w tym inicjatywy promocyjno-rozwojowe oraz możliwości nawiązania współpracy z kluczowymi partnerami.