English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Zaproszenie do włączenia się w prace Polskiej Sekcji BIAC

08-11-2013

Szanowni Państwo, uprzejmie zachęcamy do włączenia się w prace Polskiej Sekcji BIAC (Business and Industry Advisory Committee), tj. Komitetu Doradczego ds. Biznesu i Przemysłu.

 

BIAC to niezależna międzynarodowa organizacja zrzeszająca przedstawicieli biznesu. Jest jedynym oficjalnym ciałem doradczym OECD, reprezentującym głos przedsiębiorców i promującym ich interesy.

 

Uczestnictwo w BIAC, za pośrednictwem działającej od 1996 r. w ramach Pracodawców RP Polskiej Sekcji BIAC, umożliwia:

 

  • prezentowanie opinii polskiego środowiska biznesu na forum międzynarodowym;
  • wywieranie wpływu na kształt międzynarodowego ustawodawstwa oraz przyczynianie się do tworzenia rozwiązań korzystnych dla biznesu, poprzez wypracowywanie rekomendacji i opinii, które są przekazywane przez BIAC decydentom zgrupowanym w OECD;
  • wymianę wiedzy i doświadczeń biznesowych pomiędzy ekspertami i praktykami biznesu na forum międzynarodowym, w tym promowanie polskich rozwiązań za granicą;
  • zacieśnianie bezpośrednich kontaktów pomiędzy przedstawicielami firm zrzeszonych w Pracodawcach RP, zaangażowanymi w prace poszczególnych komitetów i grup zadaniowych BIAC;
  • nawiązywanie kontaktów i pracę w jednym zespole z przedsiębiorstwami z innych krajów członkowskich – potencjalnymi partnerami biznesowymi.

 

Całość działalności BIAC obejmuje 38 obszarów tematycznych o charakterze społeczno-gospodarczym, w tym zagadnienia z zakresu: spraw gospodarczych, zarządzania, innowacji, spraw społecznych, zrównoważonego rozwoju oraz dotyczące rynków wschodzących. Działalność w poszczególnych komitetach i grupach uzależniona jest od konkretnych priorytetów i zadań, bieżących potrzeb organizacji, jak również aktywności oraz inicjatywy samych członków.

 

Spotkania osób zaangażowanych w prace danego zgrupowania BIAC odbywają się dwa razy do roku, a współpraca na poziomie operacyjnym przybiera formę telekonferencji. Udział w pracach BIAC jest bezpłatny, przy czym w sytuacji bezpośrednich konsultacji zainteresowane firmy pokrywają koszty przelotu i zakwaterowania, związane z uczestnictwem swoich reprezentantów w posiedzeniach komitetów. Komitety obradują w języku angielskim.

 

Obecnie Polska Sekcja BIAC zrzesza 16 członków, którzy reprezentują Pracodawców RP w 13 komitetach i grupach zadaniowych. Funkcję Przewodniczącego Polskiej Sekcji BIAC pełni od 2011 r. Wiceprezydent Pracodawców RP Mariusz Gaca.

 

Szczegółowe informacje na temat BIAC dostępne są na stronie internetowej: http://www.biac.org/.

 

Dodatkowych informacji udzielają: Adam Jagodziński, nr tel.: 22 518 87 61, e-mail: oraz Marta Mechelewska, nr tel.: 22 518 87 20, e-mail: .

 

Osoby zainteresowane zaangażowaniem się w prace Polskiej Sekcji BIAC proszone są o kontakt z wyżej wskazanymi osobami.

 

This article is also available in English at http://www.pracodawcyrp.pl/en/news/art,274,an-invitation-to-participate-in-the-polish-section-of-biac.html