English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Spotkanie konsultacyjne Polskiej Sekcji BIAC

18-12-2013

Dnia 13 grudnia 2013 roku w siedzibie Pracodawców RP odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne Polskiej Sekcji Komitetu Doradczego ds. Biznesu i Przemysłu (BIAC) przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

 

W spotkaniu udział wzięli reprezentanci przedsiębiorstw członkowskich Pracodawców RP, uczestniczący w pracach Polskiej Sekcji BIAC, oraz eksperci z ramienia naszej Organizacji. Obecni byli ponadto przedstawicielka funkcjonującego w ramach Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) Krajowego Punktu Kontaktowego OECD, a także Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Handlowej w Ministerstwie Gospodarki.

 

W pierwszej, oficjalnej części spotkania reprezentant Polskiej Sekcji BIAC Pan Marek Grabowski (członek Komitetu ds. Informacji, Komputerów i Komunikacji) podkreślił znaczenie BIAC jako instrumentu oddziaływania na OECD, a następnie podsumował aktywność Polskiej Sekcji w 2013 roku. Do wyróżnionych wydarzeń należały: udział przewodniczącego Polskiej Sekcji BIAC i Wiceprezydenta Pracodawców RP Pana Mariusza Gaca w Zgromadzeniu Generalnym BIAC w Paryżu (w maju br.), współprowadzenie przez Polską Sekcję BIAC Forum Gospodarczego OECD pt. Konkurencyjność Eurazja w Ministerstwie Gospodarki (w czerwcu br.) oraz udział przedstawiciela Polskiej Sekcji BIAC w forum OECD e-Leaders Meeting 2013 (w październiku br.). Oficjalną część spotkania zamknęło wystąpienie Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Handlowej w MG Pana Adama Orzechowskiego, który omówił działania polskiej administracji rządowej w organizacjach międzynarodowych na przykładzie OECD oraz nakreślił możliwości dalszego współdziałania z Polską Sekcją BIAC.

 

Podczas drugiej, roboczej części spotkania Pani Agata Mężyńska z Departamentu Informacji Gospodarczej PAIiIZ przedstawiła informacje na temat wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych – w kontekście planowanego szkolenia z tego zakresu dla pracodawców i przedsiębiorców. Szkolenie odbędzie się przy współpracy Pracodawców RP z Krajowym Punktem Kontaktowym OECD. Następnie Dyrektor Departamentu Projektów i PR Pracodawców RP Pani Anna Czaplicka wprowadziła uczestników spotkania w temat przyszłorocznych wydarzeń związanych z jubileuszem 25-lecia działalności naszej Organizacji. Otworzyła tym samym dyskusję, dotyczącą ewentualnego włączenia się Sekcji w uroczyste obchody. Spotkanie zakończyły rozmowy na temat przyszłych działań Polskiej Sekcji BIAC, w tym priorytetów na 2014 rok oraz potencjalnych obszarów dalszego rozwoju.

 

***

 

Polska Sekcja BIAC zrzesza 16 członków, którzy za pośrednictwem Pracodawców RP reprezentują Polskę w 13 komitetach i grupach zadaniowych BIAC. Sekcja formułuje na forum międzynarodowym rekomendacje i opinie w zakresie kilkunastu obszarów tematycznych o charakterze społeczno-gospodarczym. Wspiera też rozwiązania promujące interesy polskich przedsiębiorstw. Spotkania Polskiej Sekcji BIAC organizowane są średnio dwa razy do roku.