English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Wiceprzewodnicząca Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego przedstawia priorytety Komitetu w zakresie równości płci

18-03-2009

Wiceprzewodnicząca Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego (EKES) Irini Pari zabrała głos na 14 posiedzeniu grupy komisarzy ds. praw podstawowych, zwalczania dyskryminacji oraz równości szans, które odbyło się z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet 10 marca 2009 r. W swojej wypowiedzi wzywała instytucje europejskie, rządy oraz partnerów społecznych do szybszego podjęcia niezbędnych kroków w celu zlikwidowania różnic w wynagrodzeniu i wspierania przedsiębiorczości wśród kobiet.
Pani Wiceprzewodnicząca doceniła wysiłki Komisji na rzecz poprawy pozycji kobiet i wsparła prowadzone od 50 lat rozległe działania, do których Komitet wniósł swój wkład. Nawiązując do własnego podejścia do nierówności płci, wskazała na konieczność dogłębnego zrozumienia problemu, co nie tylko ułatwiłoby decydentom politycznym stanowienie prawa, lecz również umocniłoby i wsparło kobiety w dokonywanych przez nie w życiu wyborach.
„Jeśli chodzi o obszary wymagające priorytetowych działań, Komitet pragnie zwrócić uwagę przede wszystkim na potrzebę zlikwidowania różnic w wynagrodzeniu między mężczyznami a kobietami” – zaznaczyła wiceprzewodnicząca. Przedstawiając zalecenia polityczne EKES, skupiła się na rygorystycznym wdrażaniu prawa, ocenie wynagrodzeń oraz polepszeniu sytuacji w tych zawodach, które są zazwyczaj niedostatecznie wynagradzane. Sama będąc przedstawicielką przemysłu w Brukseli, wyraziła chęć przyciągnięcia do świata biznesu większej liczby kobiet w celu stymulowania gospodarki.