English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Konferencja Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO)

25-02-2009

W dniach 9 - 13 lutego 2009 r., w Lizbonie, odbyła się VIII Regionalna Europejska Konferencja Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO).Polscy pracodawcy z ramienia KPP byli reprezentowani przez Pana Zdzisława Śladowskiego, delegata Konfederacji Pracodawców Polskich.
Przed oficjalnymi obradami odbyło się spotkanie grupy pracodawców pod kierownictwem IOE. W panelu wzięli udział przedstawiciele z USA, Argentyny, Indii, Południowej Afryki i Portugalii, którzy przedstawili obraz gospodarki swoich krajów w kontekście pierwszego kryzysu finansowego w gospodarce globalnej. Konkluzją dyskusji był wniosek, że spotkanie w Lizbonie powinno dostarczyć organizacjom biznesowym odpowiedzi na to, jak w ramach polityki reakcji skierowanej w stronę rządów, powinny być formułowane potrzeby przedsiębiorstw. Ponadto, zgodnie stwierdzono, że czas naprawy powinien być wykorzystany na edukację i doskonalenie zawodowe – klucz do przyszłegowzrostu i wydajności. Biznes i rządy powinny razem być zaangażowane w przyszłych otwartych rynkach handlu i pracy. Dla protekcjonizmu należy wystosować zdecydowany opór.
Przesłaniem Konferencji było: „STAWIENIE CZOŁA KRYZYSOWI: WDRAŻANIE GODZIWEJ PRACY W EUROPIE I AZJI CENTRALNEJ”. W trakcie konferencji uczestnicy zapoznali się z wieloma problemami i zagadnieniami będącymi przedmiotem analiz, badań agend ILO oraz wypowiedziami polityków. Dyskusje koncentrowały się wokół obecnego kryzysu gospodarczego i problemów, z jakimi zmagają się rządy, pracodawcy i związkowcy w swoich krajach. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom takim jak: kontekst ekonomiczny, sytuacja zatrudnieniowa, nowe wyzwania związane z wynagrodzeniami, podstawowe prawa w pracy, trudności związane z pogodzeniem elastyczności i pewności zatrudnienia, oraz jakość życia zawodowego i ochrona życia społecznego.
Istotną informacją z Konferencji dla polskich przedsiębiorców i związków zawodowych jest zapowiedź Międzynarodowej Organizacji Pracy przeprowadzenia pierwszego w historii, ponadnarodowego dialogu trójstronnego nad przyszłością branży motoryzacyjnej, najbardziej dotkniętej obecnym kryzysem.Być może do tej dyskusji zostanie zaproszony również przemysł hutniczy, stanowiący ważne ogniwo w produkcji samochodów.
Spośród pozostałych konkluzji, wymienić należy konieczność odpowiedzi na problemy jakie wykreowała globalizacja, zachowanie pokoju społecznego i gospodarczego, budowę nowego porządku finansowego w Europie, konieczność dialogu rządów z partnerami społecznymi oraz dialogu pracodawców ze związkami zawodowymi na poziomie firm. Uczestnicy spotkania podkreślili, że nowe regulacje w obszarze finansowym powinny chronić przed przyszłymi zawirowaniami, a jednocześnie wyrazili uznanie dla wzrostu wysiłków mających na celu poprawę sytuacji społecznej i uzdrowienie rynku zatrudnienia, w celu pokonania kryzysu, pobudzenia zrównoważonego odrobienia strat i kształtowania uczciwej globalizacji.