English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

90-ta rocznica powołania Międzynarodowej Organizacji Pracy

06-05-2009

Międzynarodowa Organizacja Pracy (International Labour Organization - ILO) jest agencją Organizacji Narodów Zjednoczonych, której głównym zadaniem jest zwiększanie szans kobiet i mężczyzn w poszukiwaniu i zdobywaniu pracy w warunkach wolności, równości, bezpieczeństwa i poszanowania godności. Od zapewnienia ośmiogodzinnego dnia pracy, poprzez pomoc w znalezieniu godnego zatrudnienia, ILO od 90-ciu lat nieprzerwanie promuje sprawiedliwość społeczną dla każdego pracującego człowieka.

 

Od początku swego istnienia głównym celem i ideą ILO jest zapewnienie lepszego życia każdemu z nas. Konstytucja ILO mówi: „Uniwersalny i trwały pokój może zostać osiągnięty tylko wtedy, jeśli oparty będzie oparty na sprawiedliwości społecznej”. To właśnie idea sprawiedliwości społecznej była drogowskazem dla działań organizacji od początku jej istnienia, poprzez Pokojową Nagrodę Nobla, aż po niedawno przyjętą Deklarację Sprawiedliwości Społecznej na rzecz Uczciwej Globalizacji. W czasie wojny i w pokoju, w okresie kryzysu i stabilizacji ekonomicznej, podczas dekolonizacji i globalizacji, ILO pracowała dla i z ludźmi, aby ten cel został osiągnięty.
W okresie kryzysu finansowego i najgorszej sytuacji na rynku pracy od czasów Wielkiego Kryzysu, w dniach 21- 28 kwietnia ILO obchodziło jubileusz 90-lecia swojego istnienia. W tym czasie odbyły się światowe spotkania na temat dialogu społecznego i godnej pracy na rzecz uczciwej globalizacji. Spotkania te odbyły się równolegle w ponad stu krajach w ramach uroczystości upamiętniających powstanie organizacji. Wydarzenia te zapoczątkowały globalną dyskusję, której celem ma być krzewienie nadziei i propagowanie idei wspólnych działań na niespokojnym rynku pracy.
Spotkania lokalne miały wiele form: od konferencji z udziałem pracowników
i pracodawców oraz rządów, aż po spotkania, w których udział wzięły głowy państw, parlamentarzyści, wykładowcy i społeczności lokalne. Ponadto, ratyfikowane zostały międzynarodowe standardy pracy, odbyły się warsztaty techniczne poświęcone poszukiwaniu nowych sposobów walki z kryzysem, targi pracy, a także wręczone zostały nagrody rządowe.