English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Trendy na rynku pracy 2008 - wyniki badania przeprowadzonego w przez Międzynarodową Organizację Pracodawców

18-02-2009

"Trendy na rynku pracy 2008" - wyniki badania przeprowadzonego w przez Międzynarodową Organizację Pracodawców

W dniu 25 lutego br. w Atlancie odbędzie się jednodniowe forum biznesowe, sponsorowane przez IOE (Międzynarodową Organizację Pracodawców), USCIB (Międzynarodową Radę Biznesu Stanów Zjednoczonych), USCC (Izbę Handlową Stanów Zjednoczonych) przy współpracy z MOP (Międzynarodową Organizacją Pracy). W posiedzeniu udział wezmą eksperci oraz liderzy biznesu, którzy będą dzielić się swoimi doświadczeniami z zakresu zatrudnienia nieletnich, zarówno na poziomie lokalnym jak i globalnym. Dzięki temu uczestnicy będą mieli możliwość poznania ryzyka związanego z tym zjawiskiem, jak również sposoby ich przeciwdziałania.
IOE i jej kraje członkowskie odgrywają ważną rolę w międzynarodowym i krajowym zwalczaniu problemów związanych z zatrudnieniu młodocianych. IOE jest zdania, iż to zjawisko, zwłaszcza gdy jest to forma wyzysku, jest niedopuszczalne. Może to mieć negatywne skutki dla gospodarczego i społecznego dobrobytu dzieci. Co prawda dzieci w miejscu pracy nabywają umiejętności rynkowych i uzyskują przychody niezbędne zarówno dla nich samych jak i dla ich rodzin – co jest bardzo ważne w krajach rozwijających się i w przypadku biednych rodzin, ale należy wziąć pod uwagę zagrożenie jakie z tego wynika dla zdrowia, moralności i przyszłego rozwoju dzieci i młodzieży.
Wiele państw członkowskich jest aktywnie zaangażowanych w wysiłki zmierzające do wyeliminowania zatrudnienia nieletnich poprzez udział w programie IPEC (Międzynarodowy Program Eliminacji Pracy Dzieci). Podejmują oni różne działania obejmujące m.in. podnoszenie świadomości społecznej i rozwoju inicjatyw politycznych oraz działań na rzecz zwalczania pracy dzieci w niektórych sektorach i branżach. The different types of action being taken by them include awareness raising and the development of policy initiatives, action to combat child labour in specific sectors and industries as well as direct support for the removal and rehabilitation of child labour.