English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Działalność międzynarodowa Gremia międzynarodowe Konsultacje Komisji Europejskiej
Zakładki 3
zakladki_video

Konsultacje Komisji Europejskiej

DRUKUJ

Proces konsultowania prawa z firmami członkowskimi Pracodawców RP ma już ponad 20-letnią historię. Od roku 2004 przedstawiciele firm oraz eksperci Pracodawców RP aktywnie uczestniczą także w Europejskim Dialogu Społecznym. Przekazując opinie, będące głosem członków organizacji, a także oficjalne stanowiska dotyczące propozycji i rozwiązań prawnych opiniowanych na szczeblu europejskim, wpływamy na kształt prawa unijnego.

 

Pragnąc umożliwić naszym Członkom udział w tworzeniu legislacji unijnej przygotowaliśmy specjalną zakładkę, w której publikowane będą informacje o trwających w Komisji Europejskiej konsultacjach społecznych. Przekazując za pośrednictwem strony internetowej propozycje uregulowań prawnych pragniemy, aby przedsiębiorcy mogli wypowiedzieć się na temat trafności proponowanych aktów prawnych. Chcemy zapewnić polskiemu biznesowi realny wpływ na kształt prawa i sposób, w jaki zostanie ono w Polsce wdrożone.  Stanowiska, opinie i racje Pracodawców RP, największej i najstarszej organizacji pracodawców w Polsce, aby były słyszane w Europie muszą mieć wsparcie polskich przedsiębiorców. Oddając do ręki narzędzie internetowej konsultacji aktów prawnych liczymy, iż skorzystają oni z tej platformy i będą wypowiadali się na tematy żywotnie ich dotyczące.

 

Konsultacje Komisji Europejskiej prowadzone są po to, by poprzez dialog społeczny tworzyć lepsze prawo dla obywateli i firm. Prowadzenie konsultacji za pomocą najnowszych technologii, szczególnie Internetu, ma służyć także przejrzystości procesów kształtowania polityki Wspólnoty. Dzięki takiej formie legislatorzy mogą szybciej i lepiej reagować na potrzeby firm.