English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

Różnice w poziomie jakości życia w Europie

09-01-2009

Według najnowszych badań EQLS (The European Quality of Life Survey), zrealizowanych przez Europejską Fundację na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound), w Europie nadal istnieją głębokie różnice pomiędzy starymi i nowymi państwami członkowskimi UE oraz pomiędzy krajami położonymi na północy i południu Europy.


Badanie EQLS obejmuje wszystkie kraje UE oraz kraje kandydujące i jest głównym źródłem informacji dotyczących gospodarczych i społecznych wyzwań, spowodowanych kolejnymi rozszerzeniami UE. Badanie zawiera zarówno obiektywne, jak i subiektywne wskaźniki, takie jak poziom satysfakcji społeczeństwa.


Według EQLS, siła nabywcza w nowych państwach członkowskich i krajach kandydujących wynosi jedynie 55 proc. średniej unijnej. Odsetek ludzi, którzy są czasem zmuszeni rezygnować z podstawowych dóbr, takich jak ogrzewanie, nowe ubrania czy doroczny urlop, jest tam dużo wyższy niż w pozostałych państwach UE. Dochody gospodarstw domowych w Bułgarii i Rumunii mają średni dochód tak niski, jak kraj kandydujący – Macedonia.


Najniższy poziom zadowolenia z życia odnotowano w nowych państwach członkowskich, ale także we Włoszech, w Portugalii i w Grecji. Najbardziej zadowoleni z życia są mieszkańcy krajów nordyckich. W przeciwieństwie do Francuzów, Włochów, Portugalczyków, jak również Węgrów i Bułgarów wielu mieszkańców nowych państw członkowskich uważa się za optymistów. Ogólny poziom optymizmu w UE spadł z 64 proc. w 2003 r. i obecnie wynosi 55 proc.


W kwestii zaufania do instytucji i rządów, kraje nordyckie i Holandia wyraziły najwyższe zaufanie (ocena pomiędzy 6.5 i 7.2 na 10). Natomiast najniższe zaufanie do władz i instytucji mają Cypryjczycy (2.6) oraz Macedonia (3.8).
W zakresie dostępu do opieki zdrowotnej badanie wykazało niewystarczającą ilość sprzętu medycznego głównie na południu Europy (z wyjątkiem Hiszpanii) oraz na obszarach wiejskich. W nowych państwach członkowskich niemal połowa najbiedniejszych osób nie ma środków na opłacenie wizyty u lekarza. W krajach Europy Zachodniej odsetek ten wynosi 31 proc. Sytuacja prawdopodobnie się jeszcze pogorszy z powodu starzenia się społeczeństwa.