English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

Wspieranie Małych i Średnich przedsiębiorstw

13-12-2010

Dwa lata po przyjęciu przez państwa członkowskie programu „Small Business Act” i wkrótce przed dokonaniem przez Komisję Europejską jego przeglądu, Europejski Komitet Ekonomiczno Społeczny (EKES), BUSINESSEUROPE, EUROCHAMBERS wraz z Europejskim Stowarzyszeniem Rzemiosła i przedstawicielami MŚP, zorganizował spotkanie, którego celem było wyznaczenie konkretnych działań na rzecz realizacji uchwały „Small Business Act” (SBA) w Europie.

 
Uczestnicy konferencji podkreślili konieczność tworzenia bardziej przyjaznego środowiska dla małego i średniego biznesu poprzez dokonanie dokładnej oceny wpływu nowych norm legislacyjnych. Uznano, że MŚP potrzebują lepszego dostępu do rynku, który na razie jest hamowany przez nadmierną biurokrację. Podczas spotkania podjęto decyzję, że nowe Unijne środki regulacyjne powinny być określone w taki sposób, żeby nie utrudniać dostępu MŚP do kapitału.  
 
Wyznano konieczność nadania dostępu do kredytu – instrumentów gwarancji kredytowych, zarówno publicznych jak i prywatnych, a także spowodowaniu rozwoju alternatywnych źródeł finansowania małego i średniego biznesu, czyli nie tylko ułatwienia dojścia do rynków kapitałowych, ale także opracowania lepszych zachęt podatkowych dla inwestorów. Publiczne programy finansowania małego i średniego biznesu powinny być wspierane na krajowym i europejskim poziomie w celu wyeliminowania niesprawności w funkcjonowaniu rynku. Należy szczególną uwagę zwrócić na rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw i nadać im pierwszeństwo w finansowaniu.
 
Henri Malosse, Prezydent Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego powiedział, że “ Najwyższy czas, aby Komisja Europejska zmieniła swoją strategię i plany wobec MŚP i zaczęła podejmować działania. 23 miliony MŚP tylko czeka na działania dotyczące zamówień publicznych, szkoleń zawodowych, przedsiębiorczości, podatków i finansów”.   
 
Wspieranie MŚP w Europie jest kluczowym rozwiązaniem nie tylko kryzysu finansowego, ale także globalnych problemów społecznych i środowiskowych: małe i średnie przedsiębiorstwa są ważne dla innowacyjności i kreatywności, – więc, zasługują na wsparcie.