English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

Rezultaty badań Eurobarometru na temat zatrudnienia absolwentów wskazują, że pracodawcy cenią umiejętność pracy zespołowej

13-12-2010

Eurobarometr opublikował w dniu 2 grudnia br. nowe ogólnoeuropejskie badanie przeprowadzone wśród pracodawców, które wykazało że przy rekrutacji absolwentów "miękkie" umiejętności społeczne, są cenione na równi z przygotowaniem do pracy w danej branży i biegłością w obsłudze komputera. Znaczna liczba ankietowanych pracodawców stwierdziła, że umiejętność pracy w zespole (98%), dostosowanie się do nowych sytuacji (97%), umiejętności komunikacyjne (96%) oraz znajomość języków obcych (67%) były ważne w przypadku zatrudniania w ich firmach. Prawie 50% firm działających w międzynarodowym biznesie wskazało na znajomość języków obcych jako najważniejszą umiejętność która będą brali pod uwagę w przyszłości.


Androulla Vassiliou, komisarz UE ds. Edukacji, Kultury, Wielojęzyczności i Młodzieży, powiedział że „wyniki te wyraźnie pokazują, że pracodawcy cenią sobie szeroki zestaw zarówno specjalistycznych jak i generalnych umiejętności. Nowa inicjatywa Komisji pt. „Młodzież w Ruchu a Nowe Umiejętności i Zatrudnienie” koncentruje się na pomocy Europejczykom w identyfikacji i uzyskaniu kwalifikacji oraz umiejętności poszukiwanych na rynku pracy. Dążymy do wsparcia wysiłków państw członkowskich na rzecz poprawy poziomu edukacji wyższej i kształcenia zawodowego, jak również promowania możliwości studiowania i pracy poza granicami rodzimego kraju. Zdobyte dzięki temu przez młodych ludzi doświadczenie i umiejętności są tym co pracodawcy cenią najbardziej".

Lepsze zrozumienie tego, czego potrzebują pracodawcy pomaga kształtować europejską edukację i politykę zatrudnienia. Sondaż Eurobarometru pokazuje, że doświadczenie w pracy zostało uznane za kluczowy atut (87%) w procesie rekrutacji. Kiedy poproszono pracodawców o wskazanie najważniejszej inicjatywy, którą szkoły wyższe winny podjąć w celu zwiększenia szans zatrudnienia swoich absolwentów, 39% wymieniło staże branżowe jako integralną część programu studiów.

Mimo tego, tylko 12% firm europejskich twierdzi, że często współpracują z uczelniami w opracowywaniu programów nauczania i programów studiów. Częściej współpraca jest spotykana przy rekrutacji. Pytani o najlepszy sposób na współpracę z uczelniami, pracodawcy wykazują silne preferencje dla programów stażowych (51%), a następnie bezpośrednią rekrutację na uczelniach.

Ubiegając się o pracę, absolwenci uczelni wyższych muszą się martwić nie tylko o konkurencję lokalną, ale także kandydatów z całej Europy. Badanie wykazało, że ponad jedna czwarta (28%) pracodawców zatrudniała absolwentów z innych krajów europejskich, a 18% zatrudnia osoby spoza Europy. 41% respondentów stwierdziło, że zatrudniło pracowników z zagranicy, ponieważ szukało talentów.