English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia

13-12-2010

Nowy program Unii Europejskiej obejmuje działania, które pozwolą w perspektywie roku 2020 – osiągnąć wskaźnik zatrudnienia wynoszący 75 %. Jego głównym celem jest zwiększenie elastyczności rynków pracy, wyposażenie pracowników w odpowiednie kwalifikacje, poprawienie warunków pracy oraz przyczynienie się do stworzenia nowych miejsc pracy.

 

Obecnie 10 % osób w wieku od 20 do 64 lat - czyli około 23 miliony ludzi - nie ma zatrudnienia. Taka sytuacja nie wynika jednak z faktu, iż pracy brakuje. Z szacunków wynika, że do roku 2015 w UE, zwłaszcza w sektorach technologii informacyjnych, służby zdrowia i badań naukowych - będzie brakować 2,7 miliona wykwalifikowanych pracowników.
Program UE obejmuje cztery priorytety:
 
  • Modernizacja rynków pracy - pojedyncza umowa o pracę na czas nieokreślony. Takie rozwiązanie zapewnia pracownikom coraz większą ochronę przed zwolnieniem, będąc jednocześnie wystarczająco elastyczna, by zachęcać pracodawców do zatrudniania nowych osób.
  • Dopasowanie umiejętności i miejsc pracy stworzenie internetowej baza danych, która udostępniałaby prognozy w zakresie umiejętności i popytu na miejsca pracy i umożliwiała kandydatom dokonywania bardziej świadomych wyborów w zakresie kształcenia i szkolenia, dopasowanych do potrzeby rynku pracy. W ten sposób wzrosła by szansa na znalezienia miejsca pracy. Dostęp do portalu mieliby także przedsiębiorcy, którym ułatwiłoby to znalezienie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach.  
  • Poprawa jakości zatrudnienia i warunków pracy – komisja dokona przeglądu obowiązujących przepisów regulujących czas pracy, higienę i bezpieczeństwo pracy, a także integrację pracowników spoza Unii.
  • Tworzenie miejsc pracy – przedstawione zostaną sposoby ułatwiające tworzenie miejsc pracy, poprzez zmniejszenie obciążeń administracyjnych. Propozycja dotyczyć będzie przede wszystkim obniżeniu pozapłacowych kosztów pracy oraz eliminowania prawnych przeszkód utrudniających zatrudnianie, zwalnianie, tworzenie nowych przedsiębiorstw i rozpoczynanie własnej działalności gospodarczej.
 
Komisja planuje zrealizować swój obejmujący 13 punktów program do 2014 r.