English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

Konsultacje unijne dotyczące wymiaru czasu pracy

03-01-2011

W ramach aktualizowania dyrektywy dotyczącej czasu pracy, Komisja Europejska uruchomiła drugą rundę konsultacji z udziałem reprezentantów pracowników i pracodawców UE. Komisja zaprezentowała szczegółowy raport dotyczący prawnego wdrażania dyrektywy wymiaru czasu pracy w krajach członkowskich.


Raport z drugiej rundy prac konsultacyjnych stawia przed partnerami społecznymi pytania dotyczące ich poglądów na temat dwóch alternatywnych podejść bazujących na węższym i szerszym podejściu do opracowywanego problemu. Wynikiem ankiety ma być uzyskanie odpowiedzi na pytania związane z następującymi zagadnieniami:

  • praca w nadgodzinach,
  • strategie pracodawców dotyczące radzenia sobie z nadmiarem nadgodzin;
  • prawo do wypoczynku pracowniczego,
  • bardziej harmonijne łączenie życia zawodowego z życiem prywatnym,
  • wyjaśnianie zagadnień, w przypadku których występują niejasności prawne


Już po pierwszej rundzie konsultacji powstał wyraźny i jasny przekaz, że konieczne są zmiany dotyczące obecnego wymiaru czasu pracy.


Komisja zaprezentowała pierwsze wyniki niezależnych badań dotyczących ekonomicznych i społecznych skutków oddziaływania przepisów związanych z wymiarem czasu pracy oraz badania odpowiednich zmian w modelach pracy. Badania te dotyczą miedzy innymi zagadnień takich, jak zły wpływ nadmiaru pracy na zdrowie pracowników oraz obecne ograniczenia wydatkowe państw członkowskich. Problemem okazał się również brak wykwalifikowanych pracowników w sytuacji, kiedy państwowi i prywatni pracodawcy próbują znaleźć sposoby na ograniczenie wpływu przepisów dotyczących wymiaru czasu pracy.