English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

Porozumienie klimatyczne z Cancun

10-01-2011

Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) wyraziła swoje poparcie dla 16. Edycji Konferencji Stron Porozumienia z Kyoto (COP16) poświęconej zmianom klimatycznym. Podczas konferencji podpisano porozumienie, które zakłada konieczność przejścia do bardziej „zielonej” polityki społecznej i polityki rynku pracy oraz kreowanie miejsc pracy sprzyjających ochronie środowiska.


- Cieszymy się, że coraz więcej rządów uważa, że nie ma konieczności dokonywania wyboru pomiędzy redukcją emisji gazów cieplarnianych a zrównoważonym rozwojem – mówi Peter Porschen, dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości ILO. - W rzeczywistości dobrze zaplanowana polityka klimatyczna może promować opiekę społeczną, bezpieczeństwo żywnościowe, odpowiednie warunki pracy oraz sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy. Porozumienie z Cancun jest pierwszym krokiem w procesie tworzenia nowej polityki ekonomii opartej na niskiej emisji gazów cieplarnianych – dodaje Peter Porschen.


ILO zorganizowała serię warsztatów z udziałem agend wyspecjalizowanych ONZ, w których omawiano zagadnienia związane ze społecznym wymiarem zmian klimatycznych oraz dokonano prezentacji osiągnięć państw uczestniczących w programach organizacji poświęconych ekologicznym aspektom pracy i produkcji (Brazylia, Chiny, Indie i Kostaryka).


Agencja ILO zajmująca się promocją miejsc pracy przyjaznych środowisku promuje społecznie odpowiedzialne przejście do polityki proekologicznej. Zakłada ono, że zmiany na rynku pracy, nowe modele biznesu oraz nowe szanse dla rozwoju przedsiębiorczości wprowadzane będą z pomocą dialogu społecznego.


Porozumienie z Cancun podkreśla wagę połączenia zagadnień rynku pracy z problematyką zmian klimatycznych i odpowiedniej polityki proekologicznej. Twórcy porozumienia sygnalizują jednocześnie, że przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych wymaga dużych zmian w sposobie i rozmiarach produkcji i konsumpcji na świecie. Taka zmiana strukturalna będzie miała ogromny wpływ na przedsiębiorstwa i ich pracowników. Będą to skutki zarówno pozytywne, jak i negatywne. Wyzwanie polega na tym, aby wykreować i wykorzystać możliwości stworzenia nowych, bardziej przyjaznych środowisku miejsc pracy, które mogłyby zrekompensować straty w sektorach zagrażających zrównoważonemu rozwojowi. - Odpowiednio i mądrze prowadzona polityka zaowocuje tym, że zyski przeważą nad stratami. Sprawiedliwa i partycypacyjna zmiana strukturalna w zrównoważonej ekonomii zaowocuje stworzeniem milionów pożądanych miejsc pracy i daleko idącymi zmianami w procesie walki z ubóstwem - podkreśla Porschen.


Podczas prac w Cancun zdecydowano również o stworzeniu specjalnego budżetu przeznaczonego na ochronę klimatu w wysokości 30 miliardów dolarów na okres 2010-2012 oraz zdecydowano o przeznaczeniu 100 miliardów dolarów rocznie do 2020 na tworzenie miejsc pracy i przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych w krajach rozwijających się.