English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

V Forum Europa - Ukraina (Kijów, 23-25 lutego 2011)

01-02-2011

Zamieszczamy informacje o V Forum Europa - Ukraina, które odbędzie się w Kijowie w dniach 23- 25 lutego 2011 roku.

Panel: Partnerstwo Wschodnie i miejsce Ukrainy w kontekście węgierskiej oraz polskiej prezydencji w Unii Europejskiej

     Celem programu Partnerstwa Wschodniego jest intensyfikacja współpracy z krajami sąsiadującymi z Unią Europejską oraz z regionu Kaukazu. Polska była jednym z głównych autorów tego projektu uznając za priorytet konieczność intensyfikacji wsparcia oraz współpracy z tym regionem, zwłaszcza z Ukrainą. Dla realizacji projektu przewidziano początkowo budżet w wysokości 600 mln euro, jednak jak wynika z obecnych informacji do roku 2013 łączna suma, która może być wykorzystana w ramach realizacji założeń tego programu, będzie wynosić nawet 1,9 mld euro. Suma ta zawiera w sobie również wartość pomocy w formie współpracy bilateralnej z poszczególnymi krajami. Realizacja założeń Partnerstwa Wschodniego, czyli doprowadzenie do ustanowienia politycznego stowarzyszenia, stworzenie pogłębionych i kompleksowych stref wolnego handlu państw partnerskich z UE, doprowadzenie do liberalizacji reżimu wizowego a w konsekwencji do wprowadzenia reżimu bezwizowego będzie motorem przemian dla całego regionu.  Cztery platformy tematyczne współpracy obejmujące rozwój demokracji, dobre zarządzanie i stabilność, integrację gospodarczą i konwergencję z polityką UE, rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego itd. są konkretnym programem reform i współpracy. Mogą one stanowić punkt wyjścia do przyszłej asocjacji i członkostwa. To, czy program ten może stać się rzeczywistym narzędziem integracji regionu zależeć będzie zarówno od woli podjęcia tych celów i zadań przez kraje, do których jest on kierowany jak również od uwagi i wsparcia ze strony krajów członkowskich Unii. Prezydencje węgierska i polska w Unii są w tym kontekście niezwykle ważne, ponieważ oba kraje znają bardzo dobrze realia dziedzictwa post-radzieckiego, rozumieją kontekst polityczny i historyczny regionu i zdają sobie sprawę z potrzeby budowania systemów demokratycznych i przejrzystych reguł funkcjonowania gospodarki tuż za własnymi granicami.

     Co zatem powinno być priorytetem obu prezydencji w realizacji Partnerstwa Wschodniego? Jak wykorzystać zawarty w tym projekcie potencjał? Co można rekomendować obu prezydencjom, aby program ten skutecznie wprowadzać w życie? Udział w debacie wezmą m.in. politycy ukraińscy, przedstawiciele Polski i Węgier oraz innych krajów. Będzie to znakomita okazja do przedstawienia własnych planów i oczekiwań.


PROGRAM RAMOWY:

23 lutego, wtorek:

 • 18.15 - 19.45 - Prezentacja raportu: Ukraina 20 lat niepodległości, po raporcie panel dyskusyjny: Polityczna i gospodarcza  sytuacja na Ukrainie w 2010 roku.
 • 20.00 - Bankiet


24 lutego 2011, środa:

 • 9.00 - 10.30 - Sukcesy, Porażki, Potencjał. 20 lat niepodległości Ukrainy
 • 10.45-12.15 - Reformy ekonomiczne i restrukturyzacja gospodarki: kierunki zmian na Ukrainie a doświdczenia Unii Euroepejskiej
 • 10.45-12.15 - Europa-Ukraina-Rosja: w poszukiwaniu modus vivendi
 • 13.00-14.30 - Parnerstwo wschodnie i miejsce Ukrainy w kontekście węgierskiej oraz polskiej prezydencji w Unii Europejskiej 
 • 13.00-14.30 - Moźliwości inwestycyjne na Ukrainie: Jak stworzyć dobry klimat?
 • 14.30 - 15 30 - Lunch
 • 15.30-17.00 - Współpraca regionalna: Morze Czarne, Euroregiony, Współpraca Transgraniczna
 • 15.30-17.00 - Ukraina w przestrzenii transatlantyckiej: problemy i rozwiązania
 • 17.30-19.00 - Europejskie bezpieczeństwo energetyczne: wzajemne zależności - projekty-szanse i zagrożenia
 • 17.30-19.00 - Społeczeństwo obywatelskie i budowa państwa demokratycznego
 • 19.15 - Bankiet


25 lutego, czwartek:

 • 9.00 -10.30 - Współpraca gospodarcza: nowe projekty, najważniejsze wyzwania
 • 10.50 - 12.15 - Ukraina w europejskim sytstemie bezpieczeństwa
 • 10.50 - 12.15 - Możliwości tranzytowe Ukrainy: perspektywy rozwoju
 • 12.30 - 13.15 - Lunch
 • 13.30-15.00 - Bankowośc po kryzysie finansowym. Doing  business na Ukrainie
 • 13.30-15.00 - Umowa Stowarzyszeniowa: na szlaku do integracji europejskiej
 • 15.00 - 16.30 - koktajl: Euro 2012 - Wyzwania i możliwości inwestycyjne
 • 16.30 - Zakończenie obrad 

 

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny znajdują się pod adresem:

 

http://www.forum-ekonomiczne.pl/1413,Forum+Europa-Ukraina