English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

Zakończył się polsko-ukraiński szczyt gospodarczy

04-02-2011

W dniach 3 - 4 lutego w Salach Konferencyjnych Hotelu Novotel oraz w Gmachu Giełdy odbył się X Polsko-Ukraiński Szczyt Gospodarczy zorganizowany przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą oraz Klub Wschodni.

 

Uczestnikami szczytu byli biznesmeni, przedsiębiorcy i szefowie firm, a podczas dyskusji główny nacisk położono na usprawnienie i zwiększenie współpracy gospodarczej i administracyjnej między krajami. Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota nie ukrywał, że polski biznes jest zmęczony ukraińskimi biurokratycznymi barierami i dużą korupcją, które negatywnie wpływają na prowadzenie interesów w tym kraju przez zagranicznych i miejscowych biznesmenów. Prezydent Ukrainy Wiktor Janukowicz podkreślił, że dwadzieścia lat przemian i trwania w systemie postsowieckim to zdecydowanie za długo.

 

Z kolei Prezydent Bronisław Komorowski podkreślił, że Polska od wielu lat konsekwentnie wspiera Ukrainę i gotowa jest nadal dzielić się swoimi doświadczeniami. Wspomniał też o konieczności prowadzenia dalszych i głębokich reform. Prezydent podkreślił, że za dużym sukcesem gospodarczym Polski stoi odpowiednio wcześnie przeprowadzona decentralizacja władzy administracyjnej. Jego zdaniem konieczne jest jak najszybsze dokończenie reformy katastralnej i poszanowanie oraz wspieranie własności prywatnej. Prezydent Janukowycz zapewnił natomiast, że zapoczątkowane przez jego ekipę reformy będą trwać dalej, polscy przedsiębiorcy nie będą już napotykać na tak silne bariery biurokratyczne i administracyjne jak w przeszłości, a podatek VAT będzie można w całości odzyskać. Podkreślił opracowany przez Ukrainę kompleksowy plan inwestycji i dofinansowania. Zachęcił polskich przedsiębiorców do inwestowania w infrastrukturę, rolnictwo, przemysł lekki i maszynowy.

 

Goście zachęcali polskich inwestorów do inwestowania na Ukrainie, zwłaszcza w Obwodzie Dniepropietrowskim. Dzięki podpisaniu porozumienia o współpracy między Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych i Państwową Agencją ds. Inwestycji Ukrainy, w przyszłości polskim przedsiębiorcom łatwiej będzie zaciągać i ubezpieczać kredyty inwestycyjne na Ukrainie, a tamtejsi przedsiębiorcy i inwestorzy rejestrując działalność w Polsce będą mogli strać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej.

 

W piątek 4 lutego odbyła się debata podsumowująca wyniki prac pięciu zespołów roboczych kierowanych przez Ministrów z Polski i Ukrainy. Debaty tematyczne dotyczyły najważniejszych zdaniem przedstawicieli biznesu obu krajów obszarów współpracy. Mówiono o inwestycjach, handlu, turystyce, energetyce i infrastrukturze oraz roli samorządów w współpracy gospodarczej. Podkreślono wagę i konieczność dostosowania przepisów prawa ukraińskiego do prawa unijnego, a także konieczność utworzenia strefy wolnego handlu między Ukrainą a Unią Europejską.