English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

Nowa strategii energetyczna na lata 2011 – 2020

07-03-2011

28 lutego br. Rada ds. Energii wskazała priorytety energetyczne Unii Europejskiej na lata 2011–2020, których celem jest zapewnienie mieszkańcom Europy bezpiecznej i przystępnej cenowo energii.


Przywódcy wszystkich państw członkowskich postanowili, że do roku 2014 należy zakończyć tworzenie wewnętrznego rynku energii, jednocześnie podkreślając, iż konieczne jest nie tylko rozbudowa infrastruktury, ale również jej modernizacja, tak aby do roku 2015 każde państwo członkowskie było podłączone do europejskich sieci. Opierając się na postanowieniach Rady Europejskiej i na komunikacie Komisji w sprawie strategii energetycznej, ministrowie sformułowali szereg szczegółowych wskazówek.


Poza wewnętrznym rynkiem energii i infrastrukturą energetyczną wskazówki te dotyczą efektywności energetycznej, badań i innowacji w dziedzinie technologii niskoemisyjnych, krajowych źródeł i produkcji energii, stosunków zewnętrznych w dziedzinie energetyki, a także perspektyw długoterminowych. Do rozmów o efektywności energetycznej Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii powróci na posiedzeniu, które odbędzie się w dniu 10 czerwca br.